معاونت صنايع و امور زيربنايي

ستاد معاونت صنايع و امور زيربنايي

deputy@soil-water.gov.ir

تهران بلوار كشاورز ساختمان مركزي وزارت جهاد كشاورزي طبقه دهم

88968946 - 88969273 - 66123007


دفتر توسعه شبكه هاي آبياري و تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي

inetwork@soil-water.gov.ir

كرح كيلومتر 7 جاده مردآباد (ماهدشت) معاونت صنايع و امور زيربنايي
2781164 - 2781165(0261)

دفتر توسعه منابع آب كشاورزي و بهينه سازي مصرف
wsm@soil-water.gov.ir
كرح كيلومتر 7 جاده مردآباد (ماهدشت) معاونت صنايع و امور زيربنايي
2781168 - 2782011(0261)

دفتر بهبود و توسعه روشهاي آبياري
pimd@soil-water.gov.ir
كرح كيلومتر 7 جاده مردآباد (ماهدشت) معاونت صنايع و امور زيربنايي
2782724 - 2782878(0261)

دفتر همانگي پروژه بانك جهاني و امور بين الملل
lomoja@soil-water.gov.ir
تهران بلوار كشاورز خيابان دهكده كوچه شقايق پلاك 27
88952357 - 88952356

گروه آموزش فني و تخصصي
tstgroup@soil-water.gov.ir
كرح كيلومتر 7 جاده مردآباد (ماهدشت) معاونت صنايع و امور زيربنايي
 2782555(0261)

گروه بهبود كيفيت
behboud@soil-water.gov.ir
كرح كيلومتر 7 جاده مردآباد (ماهدشت) معاونت صنايع و امور زيربنايي
 2781132(0261)

 

 

تاریخ به روزرسانی:
1385/08/22
تعداد بازدید:
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal