سایر پیوندها
وزارت علوم تحقيقات وفن آوري www.msrt.ir
وزارت صنعت، معدن و تجارت www.mimt.gov.ir
وزارت امور اقتصاد و دارايي www.mefa.gov.ir
مجمع تشخيص مصلحت نظام www.maslahat.ir
سازمان تحقيقات آموزش،ترويج كشاورزي www.areo.ir
روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي www.pr.maj.ir
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي www.iaeo.ir
پژوهشگاه اطلاعات ومدارك علمي ايران www.irandoc.ac.ir
موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني www.itsr.org.ir
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي www.rc.majlis.ir
مركز آمار ايران www.amar.org.ir
گمرك جمهوري اسلامي ايران www.irica.gov.ir
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران www.cbi.ir
خبرگزاري كشاورزي ايران www.Iana.ir
بانك اطلاعات نشريات كشور www.magiran.com
سازمان بهره وري آسيايي www.apo-tokyo.org
مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي www.agmdc.ir
سامانه قوانين ومقررات جمهوري اسلامي ايران www.dotic.ir
elsevier پايگاه علمي www.elsevier.com
سازمان تحقيقات در مناطق خشك و نيمه خشك www.Icarda.cgiar.org
سازمان خواروبار و كشاورزي www.FAO.org
سازمان تجارت جهاني www.wto.org
سازمان همكاري هاي اقتصادي www.ECO.org
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه www.OECD.org
بانك جهاني www.worldbank.org
موسسه تحقيقاتي سياست بين المللي غذا www.ifpri.org
مركز توسعه يكپارچه روستايي در آسيا و اقيانوسيه www.cirdap.org
مركز تحقيقات بين المللي مناطق خشك www.icarda.com
مركز تحقيقات كشاورزي هندوستان www.iair.res.in
صندوق بين المللي پول www.imf.org
كشورهاي در حال توسعه www.D8.org
انجمن اقتصاد كشاورزي ايران www.iranianaes.ir
انجمن اقتصاد كشاورزي آمريكا www.aeaweb.org
انجمن اقتصاد كاربردي و كشاورزي www.aaea.org
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
34
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal