سید محمد موسوی
 
نام و نام خانوادگي : سيد محمد موسوي
شماره تماس: 02142916415
رايانامه سازماني: m.mousavi@agri-peri.ir
تحصيلات :
1. دكتري، جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، گروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1392
2. كارشناسي‌ارشد، پژوهش اجتماعي، گروه جامعه شناسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي، 1375.
3. كارشناسي، برنامه ريزي شهري و منطقه اي، گروه علوم اجتماعي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شيراز، 1368.
سمت فعلي:
1. رييس گروه مديريت و برنامه ريزي موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، وزارت جهاد كشاورزي، 1392
مشاغل قبلي:
1. رييس گروه اطلاع رساني و خدمات علمي مركز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي وزارت جهاد كشاورزي، 1386 تا 1387
2.رييس گروه مطالعات اجتماعيمركز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي وزارت جهاد كشاورزي، 1374 تا 1385
3.قائم مقام مركز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي سازمان جهاد سازندگي استان اصفهان، 1370 تا 1372
4.محقق و عضو هيئت علمي مركز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي و موسسه پژوهش­هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي 1371 تا 1393
حوزه‌هاي تخصصي اصلي:
1.تاب آوري معيشتي
2.مطالعات توسعه
3.توسعه پايدار
4.مهاجرت روستايي
فعاليت‌ها:
هدايت‌، مشاوره‌ و داوري‌رساله‌هاي دكتري ‌و‌ پايان‌نامه‌ها ي كارشناسي‌ارشد و كارشناسي(پايان‌يافته و درحال‌انجام‌)
3
كتابهاي تأليف، ترجمه و ويراستاري علمي شده
-
مقالات منتشر شده درمجلات علمي و ارائه شده در كنفرانس‌ها و سمينارها
2
تحقيقات و پژوهش‌ها
8
گزارشات پژوهشي و تحليلي
2
داور مجلات علمي تخصصي
20
عضويت در انجمن‌هاي علمي، مجامع و كميته‌ها
11
تدريس در كارگاه‌هاي آموزشي
1
سخنراني‌هاي علمي
4
دروس تدريس شده در دانشگاه‌ها:
- تكنيك­ها و روش­هاي برنامه ريزي منطقه اي
- كاربرد كامپيوتر در تحقيقات اجتماعي
- روش تحقيق در علوم اجتماعي
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
976
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal