جواد میر

نام و نام خانوادگي: سيد جواد مير
محل تولد : ايران- تهران
سوابق تحصيلي
ديپلم : رياضي ، سال 1355 ، دبيرستان خوارزمي ، تهران.
ليسانس : اقتصاد؛ علوم سياسي؛ جامعه شناسي، سال 1363 ، دانشگاه بنگلور – هند.
فوق ليسانس : اقتصاد ، سال 1365 ، دانشگاه JMI ، دهلي نو – هند .
دكترا : اقتصاد ( با گرايش توسعه كشاورزي ) ، سال 1369 ،دانشگاه JMI ، دهلي نو – هند .
مسلط به زبانهاي انگليسي ، اردو ، هندي .
سوابق كاري
_ از سال 1365 عضو هيأت علمي مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي وزارت جهاد سازندگي ؛ اين همكاري تا كنون با مركز مذكور كه اكنون تحت عنوان موسسه پژوهشهاي برنامه­ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي در وزارت جهاد كشاورزي فعاليت مي­نمايد همچنان ادامه دارد.
_ از سال 1368 مدير مسئول و عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي روستا و توسعه كه اين مسئوليت همچنان ادامه دارد.
_ از سال 1371 تا 1377 مدير كل امور بين­الملل وزارت جهاد سازندگي.
_ از سال 1377 تا1380 مشاور وزير و مدير كل امور بين­الملل و سازمانهاي تخصصي وزارت جهاد سازندگي.
_ از سال 1380 تا 1381 مشاور وزير و مدير كل امور بين­الملل وزارت جهاد كشاورزي.
_ از سال 1381 تا 1384 مشاور وزير و مدير كل امور بين­الملل و همكاريهاي اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي .
_ از سال 1384 تا 1391 مشاور وزير، رييس هيأت مديره و مدير عامل صندوق بازنشستگي كاركنان جهاد كشاورزي.
_ از سال 1384 تا 1389 مشاور امور بين­الملل وزير جهاد كشاورزي.
_ از سال 1391 تا كنون عضو هيأت علمي موسسه پژوهشهاي برنامه­ريزي،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي.
ساير مسئوليتها و تجارب
_ از سال 1376 تا 1380 عضو هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت جهاد سازندگي.
_ از سال 1378 تا 1380 نماينده وزارت جهاد سازندگي در ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي ج.ا.ايران.
_ از سال 1378 تا 1381 نماينده وزارت جهاد سازندگي در هيأت رسيدگي به جلب و حمايت از سرمايه­هاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران.
_ از سال 1377 تا 1381 عضو هيأت مديره موسسه جهان پيام.
_ دبير و مسئول برگزاري كميسيونهاي مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي سودان ، زلاندنو، تانزانيا ، بنگلادش ، فنلاند ، ايرلند ، تاجيكستان ، ويتنام ، يمن ، كوبا و اتيوپي طي سالهاي 1370 تا 1384 .
_ رييس كميته بين­الملل هشتمين اجلاس جهاني سيستمهاي سطوح آبگير باران در سال 1376.
_ عضو ستاد راهبري بيست و ششمين كنفرانس منطقه­اي فائو در منطقه خاور نزديك در سال 1380.
_ از سال 1380 تا 1384 نماينده وزارت جهاد كشاورزي در ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي ج.ا.ايران.
_ از سال 1380 تا 1384 مسئول اجراي پروژههاي باز سازي بخش كشاورزي و توسعه روستايي افغانستان به نمايندگي از ج. ا.ايران.
_ از سال 1378 تا 1382 رييس هيأت مديره شركت تعاوني اعتبار وزارت جهاد كشاورزي .
_ از سال 1382 تا 1385 عضو هيأت تجديد نظر انتظامي اعضاي هيأت علمي وزارت جهاد كشاورزي .
_ از سال 1384 تا 1391 رييس هيأت مديره شركت سرمايه گذاري صبا جهاد .
_ از سال 1386 تا 1388 عضو هيأت امناي صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير.
_ از سال 1387 تا 1389 نماينده وزارت جهاد كشاورزي در شورايعالي بيمه.
_ از سال 1386 تا 1392 رييس هيأت مديره شركت تعاوني اعتبار كاركنان وزارت جهاد كشاورزي.
_ از سال 1389 تا كنون عضو هيأت مديره شركت سرمايه­گذاري جهاد نصر.
سوابق علمي و پژوهشي
الف : تأليف و ترجمه
_ تأليف كتاب " چالشها و راهكارهاي فراروي صندوقهاي بازنشستگي" ، 1391 ، موسسه پژوهشهاي برنامه­ريزي ، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي .
_ ترجمه كتاب " رهنمود­هايي براي برنامه­ريزي مراكز روستايي" ، 1371 ، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي.
_ ترجمه كتاب " رهيافتهاي گوناگون ترويج " ، 1370 (تجديد چاپ 1380)، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي.
_ ترجمه كتاب " درسنامه توسعه روستايي " ، 1369 (تجديد چاپ 1377)، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي.
_ ترجمه كتاب "سياستهاي قيمت در بخش كشاورزي" ، 1373 ، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي.
ب : مقالات علمي پژوهشي
_ مير، سيد جواد و ديگران ( 1378 ) ، " توسعه روستايي و اصلاح ساختار اداري دولت" . فصلنامه علمي پژوهشي روستا و توسعه ، سال 3 ، شماره­هاي 3و4 .
_ مير، سيد جواد و ديگران ( 1383 ) ، "بررسي عوامل موثر بر دسترسي به اعتبارات كشاورزي و نقش آن در توليد". فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه ، شماره­ 48.
_ مير، سيد جواد (1386)، " بررسي تهديدات و آفات فرهنگ و مديريت جهادي" . مجموعه مقالات برگزيده اولين همايش فرهنگ و مديريت جهادي. تهران ، وزارت جهاد كشاورزي .
_ مير، سيد جواد و رحيمي سوره ، صمد ( 1387 ) ، "بررسي منابع غير رسمي اعتبارات روستايي در ايران ( مطالعه موردي استانهاي خراسان رضوي و آذربايجان غربي )". فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه ، شماره­ 60 .
_ مير، سيد جواد (1390)، " نقش بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در توسعه روستايي ايران" . مجموعه مقالات برگزيده كنفرانس بين­المللي توسعه روستايي. زاهدان ، دانشگاه سيستان و بلوچستان .
ساير فعاليتها
_ ايراد سخنرانيهاي متعدد به زبانهاي فارسي يا انگليسي در مجامع گوناگون داخلي و بين­المللي به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي؛ جهاد سازندگي و يا جمهوري اسلامي ايران .
_ دريافت لوح تقدير به عنوان مدير نمونه در جشنواره شهيد رجايي در سال 1378 رياست جمهوري.
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
123
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal