غلامرضا فروهش تهرانی

نام و نام خانوادگي : غلامرضا فروهش طهراني
شماره تماس:00982142916322
رايانامه سازماني: g.forouhesh@agri-peri,ir
تحصيلات :
1. دكتري، نام رشته، گرايش، نام گروه آموزشي، نام دانشكده، نام دانشگاه، سال فراغت از تحصيل.
2. كارشناسي‌ارشد: نام رشته: علوم اجتماعي ، گرايش: پژوهش علوم اجتماعي ، نام گروه آموزشي: جامعه شناسي ، نام دانشكده: ادبيات و علوم انساني ، نام دانشگاه : شهيد بهشتي ، سال فراغت از تحصيل: 1373.
3. كارشناسي، نام رشته: علوم اجتماعي ، گرايش: پژوهشگري علوم اجتماعي، نام گروه آموزشي: جامعه شناسي ، نام دانشكده: ادبيات و علوم انساني ، نام دانشگاه : شهيد بهشتي ، سال فراغت از تحصيل: 1368
4. كارداني، نام رشته، گرايش، نام گروه آموزشي، نام دانشكده، نام دانشگاه، سال فراغت از تحصيل.
سمت فعلي:
1. عنوان سمت: عضو هيئت علمي ، محل خدمت: موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي ، تاريخ شروع : 1374
مشاغل قبلي:
1.عنوان سمت : دبير كميته بررسي طرح هاي پژوهشي ، محل خدمت: مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي ، تاريخ شروع : 1377، تاريخ پايان: 1382
2.عنوان سمت: دبير كميته ترفيع و ارزشيابي اعضاء هيات علمي ، محل خدمت: مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي ، تاريخ شروع : 1384 ، تاريخ پايان: 1386
3.عنوان سمت، محل خدمت، تاريخ شروع، تاريخ پايان
حوزه‌هاي تخصصي اصلي:
1. عنوان تخصص : نياز سنجي و مسائل اجتماعي
2. عنوان تخصص: نابرابري هاي اجتماعي
3. عنوان تخصص: روش هاي مشاركتي تحقيق
4. عنوان تخصص: امنيت غذايي
5. عنوان تخصص: سنجش گرايشات اجتماعي
فعاليت‌ها:
هدايت‌، مشاوره‌ و داوري‌رساله‌هاي دكتري ‌و‌ پايان‌نامه‌ها ي كارشناسي‌ارشد و كارشناسي(پايان‌يافته و درحال‌انجام‌)
تعداد
كتابهاي تأليف، ترجمه و ويراستاري علمي شده
تعداد:2
مقالات منتشر شده درمجلات علمي و ارائه شده در كنفرانس‌ها و سمينارها
تعداد:1
تحقيقات و پژوهش‌ها
تعداد:7
گزارشات پژوهشي و تحليلي
تعداد: 10
داور مجلات علمي تخصصي
تعداد:2
عضويت در انجمن‌هاي علمي، مجامع و كميته‌ها
تعداد:2
تدريس در كارگاه‌هاي آموزشي
تعداد:4
سخنراني‌هاي علمي
تعداد:4
دروس تدريس شده در دانشگاه‌ها:
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
302
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal