علی اصغر عبداللهی
مشخصات و سوابق تجربي، علمي، تحقيقي و آموزشي
نام : علي اصغر
نام خانوادگي : عبدالهي
تلفن : 88901243
پست الكترونيك : a_a_abdollahi@yahoo.co.uk
تحصيلات:كارشناس ارشد زراعت
مشاغل: كارشناس
حوزه‌هاي تخصصي : زراعت ، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS ) ،سنجش از دور (RS )
مهارتها : نرم افزارهاي : ArcGis ، ENVI ، Erdas ،Ilwis
عضويت در انجمنها، مجامع و كميته‌ها:
داور مجلات علمي:
جوايز و گواهينامه‌ها:
 • توليد اطلس كشاورزي ايران
 • برگزاري همايش كشاورزي و توسعه ملي
انتشارات :
الف – پايان نامه :
بررسي پهنه بندي اكولوژيك ارقام گندم با استفاده از سيستم هاياطلاعات جغر افياييGIS) ) و تصاوير ماهواره ايي مطالعه موردي دشت خا نميرزا استان چهار محال و بختياري
ب – مقالات منتشر شده درمجلات علمي- پژوهشي، علمي – ترويجي و علمي – مروري:
پ – مقالات ارائه شده در سمينارها و كنفرانسها :
 • تهيه نقشه پوشش اراضي كشور با استفاده از سري زماني تصاوير modis
 • بررسي تاثيرات وارونگي هوا در بروز خسارت سرمازدگي در باغات بادام استان چهار محال و بختياري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
 • بررسي تغيير كاربري اراضي استان همدان با ااستفاده از تصاوير ماهواره ايي طي سالهاي ( 1368 الي 1389)
 • پهنه بندي اقليمي گندم ديم بااستفاده از GIS و تصاوير ماهواره اييIRS مطالعه موردي استان چهار محال و بختياري
ت– كتابهاي تأليف، ترجمه و ويراستاري علمي شده:
ث – گزارشات پژوهشي و تحليلي:
 • اطلس توليد محصولات كشاورزي در سال 1391
 • بررسي تغييركاربري اراضي استان همدان وتاثيرآن برمنابع آبي بااستفاده ازتصاويرماهوارهايي ( طي سالهاي 1368الي1389)
 • پهنه بندي اقليمي زراعي گندم ديم دراستان همدان بااستفاده ازسيستمهاي اطلاعات جغرافيايي وتصاويرماهوارهاي
 • به هنگام سازي نقشه پوشش اراضي و پوشش گياهي كشور با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS (سال زراعي 1384 -1383)
 • به هنگام سازي نقشه پوشش اراضي و پوشش گياهي كشور با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS (سال زراعي 1383 -1382)
 • پهنه بندي اقليمي زراعي براي كشت غلات(گندم،ذرت،برنج)بااستفاده ازفناوريهاي نوين به منظوربرآوردپايداري وتداوم كشت غلات وتضمين امنيت غذايي كشور،مطالعه موردي استان چهارمحال وبختياري
ج– تحقيقات:
كارفرما
سمت
دورة مطالعه
عنوان‌تحقيق
رديف
همكار
1383-1384
به هنگام سازي نقشه پوشش اراضي و پوشش گياهي كشور با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS (سال زراعي 1382 -1383)
1
مجري
1384-1385
به هنگام سازي نقشه پوشش اراضي و پوشش گياهي كشور با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS (سال زراعي 1383 -1384
2
مجري
1386-1387
پهنه بندي اقليمي زراعي براي كشت غلات(گندم،ذرت،برنج)بااستفاده ازفناوري هاي نوينبه منظوربرآوردپايداري وتداوم كشت غلات وتضمينامنيت غذايي كشور،مطالعه موردياستان چهارمحال وبختياري
3
مجري
1391-1390
پهنه بندي اقليمي زراعي گندم ديم دراستانهمدان بااستفاده ازسيستمهاي اطلاعاتجغرافيايي وتصاويرماهوارهاي
4
مجري
1391
بررسي تغييركاربري اراضي استان همدان وتاثيرآن برمنابع آبي بااستفاده ازتصاويرماهوارهايي ( طيسالهاي 1368 الي 1389)
5
همكار
1391-1390
اطلس توليد محصولات كشاورزي در سال 1391
6
سوابق تدريس و آموزشي
الف – راهنمايي پايان‌نامه‌ها:
الف – ا- دكتري:
الف-2- كارشناسي ارشد:
الف – 3- كارشناسي:
ب –مشاوره پايان‌نامه‌ها:
ب- 1- دكتري:
ب-2- كارشناسي ارشد:
پ –داور و ناظر پايان‌نامه‌ها:
پ-1- دكتري:
پ – 2- كارشناسي ارشد :
ت – تدريس:
ت-1- كارشناسي ارشد و دكتري:
ت-2- كارشناسي:
ت-3- كارگاههاي آموزشي:
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
64
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal