رمضانعلی ذبیحی افروز

مشخصات و سوابق تجربي، علمي، تحقيقي و آموزشي

نام : رمضانعلي
نام خانوادگي : ذبيحي افروزي
تلفن : 912965141
پست الكترونيك : ali_20163@yahoo.com
تحصيلات: ليسانس
مشاغل:
حوزه‌هاي تخصصي :
مهارتها : كارشناس جي آي اس
عضويت در انجمنها، مجامع و كميته‌ها:
داور مجلات علمي:
جوايز و گواهينامه‌ها:
انتشارات :
الف – پايان نامه :
ب – مقالات منتشر شده درمجلات علمي- پژوهشي، علمي – ترويجي و علمي – مروري:
پ – مقالات ارائه شده در سمينارها و كنفرانسها :
ت– كتابهاي تأليف، ترجمه و ويراستاري علمي شده:
ث – گزارشات پژوهشي و تحليلي: 1- مقايسه و تحليل بحران سرمازدگي سالهاي 1386 و 1392 بر توليد و عرضه كيوي و مركبات استانهاي شمالي كشور2 – بررسي توليد محصولات دامي و تامين خوراك دام ( سياست ها ، مشكلات و چالش ها ) 3- بررسي و هدفمند سازي حاملهاي انرژي و تاثيرات آن بر حمل و نقل كالاهاي كشاورزي4 - تهيه اطلس كشاورزي توليدات باغي و سطح زير كشت در سطح ملي 5- تهيه اطلس كشاورزي توليدات زراعي و سطح زير كشت در سطح استان فارس 6- تهيه اطلس توليد محصولات كشاورزي در سال 1391 7- پهنهبندياقليميزراعيگندمديمدراستانهمدانبااستفادهازسيستمهاي اطلاعات جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي 8- تهيه اطلس نياز آبي محصولات به تفكيك دشتهاي كشور 9- تحليل توليدات زراعي و باغي كشور10 – بررسي شدت بحران در مناطق ممنوعه و وضعيت توليدات زراعي وباغي آنها 11 - تحليل آثار استفاده مواد شيميايي بر منابع پايه و محيط زيست
ج– تحقيقات:
كارفرما
سمت
دورة مطالعه
عنوان‌تحقيق
رديف
1-
2-
3-
4-
سوابق تدريس و آموزشي
الف – راهنمايي پايان‌نامه‌ها:
الف – ا- دكتري:
الف-2- كارشناسي ارشد:
الف – 3- كارشناسي:
ب –مشاوره پايان‌نامه‌ها:
ب- 1- دكتري:
ب-2- كارشناسي ارشد:
پ –داور و ناظر پايان‌نامه‌ها:
پ-1- دكتري:
پ – 2- كارشناسي ارشد :
ت – تدريس:
ت-1- كارشناسي ارشد و دكتري:
ت-2- كارشناسي:
ت-3- كارگاههاي آموزشي:
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
224
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal