جهانبخش امامی
محل وارد نمودن فايل عكس

مشخصات و سوابق تجربي، علمي، تحقيقي و آموزشي

نام :جهان بخش
نام خانوادگي : امامي
تلفن : 42916370-021
پست الكترونيك :ja.emami82@yahoo.com
تحصيلات:كارشناس ارشد زراعت
مشاغل: كارشناس
حوزه‌هايتخصصي :GIS- زراعت
مهارتها :
عضويت در انجمنها،مجامع و كميته‌ها:
داور مجلات علمي:
جوايز و گواهينامه‌ها:
انتشارات :
الف–پايان نامه :بررسي پتانسيل آللوپاتيك كلزا براي مديريت علف هاي هرز تاج خروس، خرفه، سلمه تره، كاتوس و عروسك پشت پرده
ب–مقالات منتشر شده درمجلات علمي-پژوهشي، علمي – ترويجي و علمي – مروري:
پ–مقالات ارائه شده در سمينارها و كنفرانسها :
-بررسي توليد و تجارت دانه هاي روغني
-چالش هاي آموزش و توسعه فرهنگ محيط زيست
ت–كتابهاي تأليف، ترجمه و ويراستاري علمي شده:
ث–گزارشات پژوهشي و تحليلي:
ج–تحقيقات:
كارفرما
سمت
دورة مطالعه
عنوان‌تحقيق
رديف
موسسه پژوهش ها
مجري
1382
جايگاه بخش كشاورزي در اقتصاد ملي (شاخص هاي ملي و استاني)
1-
موسسه پژوهش ها
مجري
1393
اطلس توليد محصولات كشاورزي مربوط به سال زراعي 1391
2-
موسسه پژوهش ها
همكار
1389
پهنه بندي اقليمي زراعي گندم ديم در استان همدان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي
3-
موسسه پژوهش ها
همكار
1387
پهنه بندي اراضي كشاورزي (اقليمي زراعي) براي كشت غلات (مطالعه موردي چهار محال و بختياري)
4-
موسسه پژوهش ها
همكار
1388
بهنگام سازي نقشه كاربري اراضي و پوشش گياهي با استفاده از تصاوير ماهواره اي مديس
5-
دفتر مطالعات زير بنايي مركز پژوهش هاي مجلس
همكار
1388
ارزيابي سياست هاي تعرفه محصولات كشاورزي در ايران
6-
دفتر مطالعات زير بنايي مركز پژوهش هاي مجلس
همكار
1389
بررسي توليد و تجارت محصولات بخش كشاورزي
7-
دفتر مطالعات زير بنايي مركز پژوهش هاي مجلس
همكار
1389
بررسي بازار توليد و تجارت فرآورده هاي دامي
8-
موسسه پژوهش ها
مجري
1385
ساماندهي اطلاعات مكاني و رقومي كشاورزي در قالب بانك اطلاعاتGIS
9-
سوابقتدريس و آموزشي
الف–راهنمايي پايان‌نامه‌ها:
الف – ا- دكتري:
الف-2- كارشناسي ارشد:
الف – 3- كارشناسي:
ب–مشاوره پايان‌نامه‌ها:
ب- 1-دكتري:
ب-2- كارشناسي ارشد:
پ–داور و ناظر پايان‌نامه‌ها:
پ-1-دكتري:
پ – 2- كارشناسي ارشد :
ت–تدريس:
ت-1- كارشناسي ارشد و دكتري:
ت-2- كارشناسي:
ت-3- كارگاههاي آموزشي:
كارگاه آموزشي با عنوان " تعيين نواحي زراعي اكولوژيكي "
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
85
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal