محمدجواد تیموری
خلاصه سوابق و مشخصات حرفه‌اي ( Resume)
محمد جواد تيموري
محقق، مدرس و مشاور مباحث مديريت استراتژيك، مديريت، مديريت بازاريابي
دانشجوي دورة دكتري مديريت استراتژيك
نام پدر: تقي
تاريخ تولد: 2/12/ 1343
محل تولد:
زنجان
محل تحصيل:
دانشگاه عالي دفاع ملي
دانشكدة مديريت استراتژيك، دوره دكتري هفدهم
نشاني: تهران، بزرگراه شهيد بابايي، بعد از اتوبان هنگام، روبروي شهرك اميد
صندوق پستي: 445-19585
وب سايت: www.sndu.ac.ir
پست الكترونيكي: info@sndu.ac.ir
تلفن: 22970357
نمابر: 22970333
سازمان محل كار:
مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي
نشاني: تهران خيابان كريمخان زند خيابان آبان جنوبي خيابان رودسر شرقي پلاك 9
كد پستي: 37313-15986
صندوق پستي: 1515-15815
وب سايت: www.agri-peri.ir
پست الكترونيكي: m.teymouri@agri-peri.ir
تلفن: 20-88800417 و 88905955
نمابر: 88896660
پست الكترونيكي:mjteymouri@yahoo.com
سوابق تحصيلي:
- دكتراي حرفه‌اي PhD: دانشجوي دورة دكتري مديريت استراتژيك دانشگاه عالي دفاع ملي از مهرماه 1387 تاكنون در مرحله دفاع از رساله با عنوان " نقش دولت در توسعه ظرفيت بخش خصوصي، با رويكرد برنامه‏ريزي، اجرا، نظارت و كنترل راهبردي"
- فوق ليسانسMA: مديريت اجرايي، MBAبا گرايش بازاريابي و صادرات از سازمان مديريت صنعتي، تهران 1379)عنوان تز: تعيين معيارهاي انتخاب بازار هدف و روش‌هاي ورود در صادرات خدمات فني و مهندسي با راهنمايي پروفسور منوچهر فرهنگ استاد دانشگاه لورا، سوئد)
- ليسانسBS : مهندسي عمران، از دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران تهران 1369
- ديپلم : رياضي فيزيك، دبيرستان دارالفنون (مؤسس، اميركبير)، تهران 1362
سوابق شغلي:
- رئيس گروه پژوهشي آمايش و توسعه كشاورزي از پائيز1392 تا تا كنون
- رئيس گروه پژوهشي نظام هاي مديريت بخش كشاورزي از 1390 تا 1392
- رئيس و مدير گروه پژوهشي صنايع تبديلي كشاورزي در مؤسسه پژوهشهاي اقتصادي و برنامه‌ريزي كشاورزي از سال 1383 تا مهرماه 1387
- عضو شوراي پژوهشي مؤسسه پژوهشهاي اقتصادي و برنامه‌ريزي كشاورزي از سال 1381 تا مهرماه 1387
- دبير شوراي پژوهشي موسسه پژوهش‌ها در سال 1381 تا 1383
- رئيس كميته اصلاح فرايندهاي مؤسسه پژوهش‌ها از سال 1384 تا مهرماه 1387
- عضو، مدرس و تسهيل‌گر كميته مديريت استراتژيك مؤسسه پژوهش‌ها از سال1384 تا مهرماه 1387
- عضو كميته نظارت بر طرح تدوين استراتژي زير بخش زراعت و همكاري در تدوين استراتژي بخش كشاورزي 1385 تا مهرماه 1387
- عضو كمسيون تحول اداري مؤسسه پژوهش‌ها از سال 1384 تا مهرماه 1387
- مدير عامل شركت مشترك ايراني و تركمنستاني zamzam sanaat در شهر عشق‌آباد تركمنستان در سال‌هاي 1381و 1380
- مدير اقتصادي و توسعه و سرمايه‌گذاري مؤسسه جهاد استقلال تهران در سال‌هاي 1379 و 1380
- رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت جهاد حفاري از سال 1376 تا 1379
- مدير طرح و برنامه مؤسسه جهاد نصر در سال‌هاي 1375 و 1376
- معاون عمران مؤسسه جهاد نصر، از سال 1371 تا سال 1375
- مدير اجراي پروژة "راه صلح از شهر رّبّك (RABAK) در جنوب كشور سودان" در كشور سودان 1373
- مهندس محاسب پروژه‌هاي ساختمان سازي بنياد مسكن در تهران 1370 تا 1373
- رئيس گروه مطالعات فاز يك ، طراح سازه‌اي و ناظر اجراي پلهاي بزرگ فلزي و بتني در معاونت عمران وزارت جهاد سازندگي در سال‌هاي 1367 تا 1370
- طراح سازه‌اي، مجري و ناظر عاليه پروژه‌هاي عمراني (ساختمان، راه و پل) وزارت جهاد سازندگي در استان‌هاي تهران، مازندران، سيستان و بلوچستان ، لرستان در سال‌هاي 1365 تا 1367
- مسئول طراحي شبكه راه هاي روستايي كشور در معاونت عمران وزارت جهاد سازندگي 1364-1365
- عضو كميته فرهنگي و مسئول تبليغات جهادسازندگي استان تهران
سوابق آموزشي تخصصي:
عنوان آخرين دوره‌هاي آموزشي تخصصي گذرانده :
- كارگاه آموزشي نرم افزار تحقيقاتي EndNote 7 در سازمان ايران داك، مركز اسناد و مداراك علمي وزارت علوم 1392
- كارگاه آموزشي روش تحقيق پبشرفته دكتر ولايي، مؤسسه پژوهش‌ها، تهران اسفند 1386
- كارگاه آموزشي طراحي و استقرار FIVIMS ملي با همكاري سازمان FAO سال 2007
- مديريت فرايندهاي سازماني اصلاح و بهبود تدريجي و مهندسي مجدد فرايندها، دكتر رعنايي، مؤسسه پژوهش‌ها، تهران 1386
- دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي باز‌آموزي سازمان نظام مهندسي ساختمان (4 مورد) ، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران، 1386
- زبان انگليسي TOFELو مهارتهاي نوشتن مقالات تخصصي انگليسي ISI ، دكتر عظيمي، دانشگاه تربيت مدرس 1385 و 1386
- باز آموزي مهارت‌هاي هفت‌گانه ICDEL تهران، مؤسسه پژوهش‌ها، سال 1385
- سرآمدي سازماني EFQM مهندس دل‌قوي جهاد دانشگاهي تهران 1385
- دوره و كارگاه آموزشي بين‌المللي مديريت برنامه‌هاي توسعه با مشاركت افراد محلي در فرايند برنامه‌ريزي و اجرا و پايش و ارزيابي پروژهPPCM)) مجريAPO ، تهران 1385 - 2006
- برنامه آموزشي بين‌المللي اصول و مباني و تكنيك‌هايFIVIMS ، كشور فيليپين، دانشگاه در لوس بانيوس به حدود 120 ساعت و مدت 45 روز سال 2005
- توسعه خوشه‌هاي كسب و كار CLUSTERING، مهندس عيسي منصوري، سازمان UNIDOتهران 1384
- كارگاه آموزشي بين‌المللي توسعه بخش كشاورزي اجراي شده توسط سازمان ECO در تهران 1384
- دوره و كارگاه آموزشي بين‌المللي Technology Foresight توسط سازمان UNIDO تهران 1384
- دوره آموزشي تجارب چين در فرايند پيوستن به سازمان WTO در مؤسسه استاد مدعو از كشور چين در تهران سال 1384
- طراحي ساختار سازماني دكترسيدمحمد اعرابي انجمن مديريت ايران سال 1383
- تهيه برنامه كسب وكار دكتر طالبي دانشگاه تهران سال 1382
- دوره اختصاصي دانش و مهارت‌هاي نوين مديريت، مديران ارشد شركت‌هاي تحت پوشش مؤسسه جهاد استقلال، به مدت حدود 60 ساعت سازمان مديريت صنعتي تهران 1380
- تفكر استراتژيك،دكتر سليماني‌ها،‌ سازمان مديريت صنعتي سال 1380
- مديريت استراتژيك، دكتر سيدمحمد اعرابي ، سازمان مديريت صنعتي سال 1380 و 1381
- دورة تخصصي مديريت بازاريابي بين‌المللي،پروفسور فرهنگ، استاد دانشگاه لورا سوئد، سازمان مديريت صنعتي،تهران سال 1380 و 1381
- سمينار آموزشي پژوهشي "راه و پل شرق و غرب اروپا"در سال 1992 در شهر ورشو كشور لهستان
- برنامه ريزي و كنترل پروژه با نرم افزارهاي تخصصي مؤسسه جهاد نصر 1375
- مديريت پروژه‌هاي عمراني مهندس نادرپور سازمان مديريت برنامه‌ ريزي مؤسسه جهاد نصر 1374
سوابق پژوهشي:
مشاركت در اجراي پروژه هاي زير:
- مجري گزارش ادواري بررسي و تحليل چالش هاي اساسي بخش كشاورزي ايران مديريت منابع آب در دشت هاي ممنوعه" 1393
- مدير مسئول، مجري و تسهيل گر طرح " الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت كشاورزي ايران" 1391-1393
- مجري پروژه پژوهشي راه هاي شناسايي وكشف دانش‌آموزانسر‌آمدبسيجي وتدوين راهبردهاو راهكارهاي هدايت وپرورش آنهادربسيج (باتوجه به روشهاي موجودكشف استعدادها)" سازمان مطالعات بسيج 1391-1392
- مدير مسئول و مجري طرح تدوين "مباني توسعه كشاورزي ايران" موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي 1389-1390
- مدير مسئول و مجري طرح تدوين"بسته پيشنهادي حمايت از توسعه صنايع غذايي تبديلي" بر اساس مصوبه كمسيون اقتصاد هيئت دولت خرداد 87 ، با مشاركت كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بخش خصوصي در مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
- تعيين معيارها و روش‌هاي انتخاب بازار هدف و روش‌هاي ورود به بازار هدف در بازارهاي بين‌المللي پايان نامه كارشناسي ارشد، سازمان مديريت صنعتي، تهران، 1377-1379
- تحقيقات بازار تعيين سهم رقبا در بازار لوازم خانگي برقي كوچك، مطالعه موردي شركت پارس خزر، تهران، 1383
- تحقيقات بازار شناسايي رفتار مصرف كننده لوازم خانگي برقي كوچك، مطالعه موردي شركت پارس خزر تهران، 1382
- تحقيقات بازار زنجير ماشين‌الات ساختماني و راه سازي چرخ زنجيري، سازمان مديريت صنعتي، تهران، 1381
- تحقيقات بازار تهيه پروفيل بازار لوله و اتصالات پلي اتيلن در كشور تركمنستان تهران و عشق‌آباد، 1380 و 1381
راهنما، همكار و مديراجراي پروژه‌هاي پژوهشي زير:
- تعيين مزيت رقابتي صنايع كوچك و متوسط لبني ايران بر اساس مدل رقابتي الماس پورتر
- بررسيتجربه كشورهاي منتخب در صنايع تبديلي و تكميلي و درس‏هايي براي ايران
- بررسي راهكارهاي اجباري نمودن درجه‌بندي و بسته‌بندي محصولات كشاورزي
- راهكارهاي مكان سنجي و استقرار جغرافيايي صنايع تبديلي و تكميلي
- امكان سنجي تشكيل سازمان هاي غير دولتي (NGO) در صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي
- بررسيجايگاه و وضعيت صنايع غذايي تكميلي و تبديلي در اقتصاد ايران
- بررسي اجتماعي و اقتصادي وضعيت زنان در صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي
- بررسي تشكيل خوشه هاي صنايع تبديلي غذايي( كوچك و متوسط)
- بررسي منابع تامين مالي صنايع كوچك و متوسط تبديلي و تكميلي كشاورزي
- بررسي توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات در صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي ايران
- تعيين بهره‌وري در صنايع تبديلي فرآوري گوشت تهران
سوابق تدريس:
- كارگاه آموزشيFIVIMS(سيستم اطلاعات و نقشه‌هاي آسيب‌پذيري و ناامني غذايي) در وزارت بهداشت ، وزارت رفاه ، سازمان نقشه‌برداري و مؤسسه پژوهش‌هاي كشاورزي
- كارگاه توسعه كسب وكار هاي كوچك با مدل توسعه‌ خوشه در مؤسسه پژوهش‌هاي كشاورزي
- كارگاه آموزشيPPCM (تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي توسعه توسط مردم محلي) در وزارت جهاد كشاورزي و مؤسسه پژوهش‌هاي كشاورزي
- كارگاه 60ساعته برنامه ريزي استراتژيك براي اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي تحت پوشش مؤسسه جهاد استقلال
- كارگاه ‌آموزشي 80ساعته برنامه ريزي استراتژيك براي اعضاي كميته مديريت استراتژيك مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي
- كارگاه ‌آموزشي مقررات و قوانين حاكم بر ايجاد و راه اندازي و ادارة كسب‌و‌كار براي كارآفرينان كشور در بيش از 15 استان
- كارگاه‌آموزشي بازاريابي براي كارآفرينان كشور در بيش از 15 استان
- كارگاه آموزشي مهارت‌هاي فروش و فروشندگي حرفه‌اي براي مديران و كارشناسان فروش شركت هولدينگ بدرالكتريك و شركت‌هاي زير مجموعة آن
- كارگاه‌آموزشي تجارت الكترونيك و بازاريابي اينترنتي براي مديران شركت‌هاي پتروشيمي
- كارگاه‌آموزشي اصول و مفاهيم و تكنيك‌هاي بسته بندي در بازاريابي
- كارگاه‌آموزشي بازاريابي بين‌المللي براي مديران شركت‌هاي پتروشيمي
- كارگاه‌آموزشي انتخاب بازار هدف و روش ورود به آن در بازاريابي بين‌المللي
- درس سه واحدي بازاريابي بين‌المللي براي كارشناسان بازاريابي واحدهاي صنعتي اصفهان
- كارگاه‌آموزشي بازاريابي براي مديران صنايع مستقر در شهرك‌هاي صنعتي استان تهران
- كارگاه 25ساعته مديريت استراتژيك براي مديران و كاركنان سازمان سردخانه‌هاي شهرداري تهران
سوابق مشاوره:
- مشاوره و تدوين برنامه استراتژيك بازاريابي شركت پارس خزر
- مشاوره و تدوين برنامه استراتژيك شركت توسعه پيام رسان (ارايه كنندة سيستم‌ مديريت صف بانك‌ها)
- مشاوره و تدوين برنامه توسعه تكنولوژي شركت جهاد زمزم
- مشاوره و تدوين برنامه استراتژيك شركت‌هاي تحت پوشش مؤسسه جهاد استقلال شامل:
- شركت جهاد زمزم
- شركت جهاد حفاري
- شركت جهاد رازي
- شركت جهاد سبز
- شركت سرمايه‌گذاري و بازرگاني جاهد
- شركت نهاده‌هاي دامي جاهد
- مؤسسه فرهنگي هنري شقايق روستا
مقالات تخصصي:
- روش‌شناسي تدوين برنامه عملياتي، تحليل موردي تدوين برنامه عملياتي مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي با روش منتخب مجلهمطالعات راهبردي دانشگاه دفاع ملي 1393
- تعيينراه‏هايشناساييوكشفدانش‌آموزانسر‌آمدبسيجي وتدوينراهبردهاو راهكارهايهدايتوپرورشآنهادربسيج (باتوجهبهروشهايموجودكشفاستعدادها) فصلنامه مطالعات بسيج
- نقش اسلام در آينده نگاري علم و فناوري همايش اقتدار علمي، اقتدار ملي دانشگاه دفاع ملي 1387
- سيستم اطلاعات و تهيه نقشه آسيب‌پذيري و نا امني تغذيه‌اي FIVIMS ( سابقه، اصول و چارچوب پيشنهادي براي ايران) ، فصنامه پژوهشي تأمين اجتماعي، شماره 24 بهار 1385ص 169
- بررسي صادرات خدمات فني و مهندسي در ايران از سال 1373 تا 11376 تدبير شماره 80 ص 36
- بررسي بازار كشورهاي آسياي ميانه جزوه آموزشي سازمان مديريت صنعتي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع 1378
مهارت‌هاي حرفه‌اي:
- محقق و مشاور و مدرس مباحث مديريت استراتژيك و بازاريابي به ويژه بازاريابي بين‌المللي
- مشاوره و تحقيق در انتخاب بازار هدف و روش ورود به بازارهاي بين‌المللي
- استقرار نظام مديريت استراتژيك در سازمان‌ها و تدوين و اجراي برنامه استراتژيك
- تدوين و اجراي برنامه استراتژيك بازاريابي
- تدوين و اجراي برنامه آسيب شناسي سازماني
- مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي
- مديريت پروژه‌هاي پژوهشي
- مديريت پروژه هاي عمراني
- مديريت كار تيمي
- كارشناس رسمي دادگستري در رشته راه و ساختمان
- مدل سازي براي ساده كردن مسائل
- اجراي طرح‌هاي ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها
- برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي پژوهش بازار
- تسلط در مهارت‌هاي هفتگانه كامپيوتر(ICDEL)
- مهارت گفتاري، خواندن و شنيداري در زبان انگليسي
- مهارت نسبي در زبان‌هاي عربي و تركي و تركمني
عضويت در سازمان‌هاي حرفه‌اي:
- عضو خانه مديران ايران
- عضو انجمن مديريت ايران
- عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران
- عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
537
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal