توليد و معرفي رقم جديد گندم نان با نام هما
1388/10/08

رييس موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور گفت: رقم جديد گندم نان با نام "هما" براي كشت در زمين هاي ديمي مناطق سردسير از سوي اين موسسه توليد و معرفي شد. دكترعبدالعلي غفاري درگفت وگو با خبرنگارايرنا در مراغه افزود: اين رقم از توده گندم سرداري بوده و با استفاده از روش اصلاحي انتخاب لاين خالص ، طي 10 سال تحقيق و بررسي درايستگاههاي مناطق سردسير ديم به دست آمده است. وي اضافه كرد: با توجه به نتايج ارزيابي هاي مقدماتي و تكميلي درايستگاه مراغه ، اين رقم درمقايسه با ارقام سرداري، سبلان، آذر دو و سه مشخص شد كه در شرايط تنش خشكي داراي عملكرد دانه بيشتري نسبت به رقم سرداري است. غفاري ، عملكرد دانه ارقام هما و سرداري در شرايط ديم را به ترتيب يك هزار و 699 و يك هزار و528 كيلوگرم درهكتار و درشرايط آبياري تكميلي را به ترتيب سه هزارو98 و دوهزار250 كيلوگرم درهكتارذكر كرد. وي خاطر نشان كرد : نتايج ارزيابي نشان داد كه وزن هزار دانه رقم هما نسبت به ارقام "سرداري" و " آذر دو " بسيار بالا بوده به طوري كه ميانگين وزن هزار دانه اين ارقام به ترتيب 45، 38 و 36 گرم بود. غفاري گفت : با توجه به اين نتايج رقم هما به همراه ساير لاين هاي برتر سرداري به مدت دو سال زراعي در ايستگاه هاي تحقيقات كشاورزي ديم مراغه ، سرارود ، قاملو ، شيروان ، اروميه و قيدار به همراه ارقام شاهد در قالب يك آزمايش مقايسه عملكرد در چهار تكرار مورد مطالعه بيشتر قرار گرفت. وي با بيان اينكه نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه در بيشتر مناطق رقم جديد نسبت به رقم سرداري برتر بوده افزود: ارزيابي نتايج حاصل از آزمايش سه ساله سازگاري و پايداري عملكرد دانه اين رقم در پنج ايستگاه مراغه ، قاملو ، اردبيل ، قيدار و اروميه نيز نشان داد كه عملكرد دانه رقم هما بيشتر از ساير ارقام است. به گزارش ايرنا ، دكترغفاري ، اظهار داشت: پايداري اين رقم نسبت به رقم سرداري بيشتر بوده و از نظر شاخص هاي تحمل به تنش خشكيSTI ، GMP و MP مقاومتر از ارقام سرداري و آذر دو است. وي اضافه كرد: طبق جمع بندي نتايج دوره 10 ساله ( 85- 76) ايستگاه هاي تحقيقاتي مناطق سردسير ديم نشان داد كه اين رقم با ميانگين عملكرد يك هزار و 932 كيلوگرم در هكتار نسبت به آذر دو و سرداري معمولي از برتري عملكرد و پايداري توليد برخوردار است. غفاري گفت : رقم هما داراي 81 سانتي متر ارتفاع بوته، تيپ رشد زمستانه، متحمل به خشكي و سرما بوده و ميانگين ميزان پروتيين دانه آن ده و نيم درصد است. وي افزود: درصورت كاشت اين رقم در سطح يك ميليون هكتار از مناطق سرد كشور ساليانه به طور متوسط 497 ميليارد ريال ارزش افزوده عايد كشور مي شود. موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور مستقر در مراغه جزو 24 موسسه تحقيقاتي بخش كشاورزي در كشور محسوب شده و با دهها موسسه تحقيقاتي بين المللي و ملي از جمله ايكاردا در زمينه كارهاي تحقيقاتي كشاورزي همكاري دارد. 

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر83 بار
تصاویر مرتبط

نوع فایل نام فایل توضیحات
1.pdf
1 

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal