طرح ساماندهي واحدهاي خرد و دهقاني تهيه شد
1390/08/04

دفتر نظام هاي بهره برداري سازمان مركزي تعاون روستايي از تهيه طرح ساماندهي واحدهاي خرد و دهقاني از سوي اين دفتر خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ، فراهم كردن زمينه هاي بهبود شرايط توليد و نيز تجميع و يكپارچگي مجموع اراضي زيرحد نصاب فني و اقتصادي، و نيز نواحي و روستاهايي كه به سبب تعدد مالكان،خردي و پراكندگي،دبي پايين آب كشاورزي و ساير شرايط ناحيه اي و جمعيتي،امكان تاسيس شركت هاي بزرگ مقياس مانند تعاوني هاي توليد و سهامي زراعي در آنها وجود ندارد،  به عنوان هدف كلي اين طرح مطرح شده است.اين طرح با هدف كمي افزايش شاخص زمين كشاورزي در حد نصاب فني اقتصادي در اراضي باغي و كشاورزي 31 استان كشور، در سطح 215 هزار و 700  هكتار قابل اجرا مي باشد.در اين طرح آمده است،  نظام خرد و دهقاني نوعي از نظام بهره برداري مبتني بر خردي و پراكندگي اراضي،كار خانوادگي،فن آوري ساده يا متوسط،سرمايه فردي و كوچك مقياس در زمينه توليد كشاورزي است.براساس تعريف، به بهره برداري هاي كمتر از 1 تا 5 هكتار، خرد،  و واحدهاي 5 تا كمتر از10 هكتار،  واحدهاي دهقاني اتلاق  مي شود، لذا در اين طرح كشاورزان صاحب زمين در اراضي كمتر از حد نصاب فني و اقتصادي كه بدليل دوري،خردي يا پراكندگي اراضي،پائين بودن حقابه انفرادي،پائين بودن درآمد خانوارهاو ميزان برداشت محصولات نسبت به متوسط ملي برداشت در هكتار و يا ساير موانع ساختاري و اجتماعي،  امكان يا تمايل به سامان دهي قطعات زراعي خود در قالب واحدهاي بزرگ مقياس نظير شركت هاي سهامي زراعي يا تعاوني توليد روستايي را ندارند،  به عنوان گروه هدف عنوان شده اند.

گفتني است، تا دهه چهل،با افزايش نسبي جوامع روستايي و محدوديت در بهره برداري از منابع آب و خاك كشور، دو پديده خردي و پراكندگي قطعات اراضي در روستاهاي كشور به تدريج گسترش يافت به گونه اي كه در سال 1339 يعني يكسال پيش از اجراي قوانين اصلاحات ارضي ايران سرانه زمين كشاورزي(آبي و ديم) در هر بهره برداري با زمين كشور درحد واحد توليد سنتي 05/6 هكتار بود و سرانه زمين كشاورزي در واحدهاي خرد(كمتر از 5 هكتار)كه 16/65درصد بهره برداري داشته تنها74/1 هكتار بود. در عين حال براساس سرشماري عمومي كشاورزي سال 1382 حدود 7/86 درصد واحدهاي بهره برداري را واحدهاي زير 10 هكتار تشكيل مي دهد،از اين ميزان 62/34 درصد از آن واحدهاي زير 1هكتاري،04/15 درصد از آن واحدهاي 1 تا 2 هكتاري،91/22 درصد واحدهاي 2 تا 5 هكتاري و 12/14 درصد واحدهاي 5 تا 10 هكتاري مي باشند و در برخي مناطق مساحت واحدهاي بهره برداري به يكصد مترمربع نيز مي رسد.بر اساس اين گزارش، طرح حاضردرطول پنج سال و طي سه فاز اجرا خواهد شد.درفاز اول هدف آماده سازي و بسترسازي در ميان بهره برداران و   دست اندركاران براي اجراي قانون و آيين نامه اجرايي آن دنبال خواهد شد.اين فاز يك سال بطول خواهد انجاميد.فاز دوم به فعاليت هاي ساماندهي واحدهاي خرد ودهقاني اختصاص دارد.در فاز سوم حمايت و پايداري بهره برداران مشمول اجراي طرح دنبال مي گردد.مدت اجراي فاز دوم سه سال و مدت اجراي فاز سوم يك سال است.

تعداد مشاهده خبر17 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal