4/4 ميليون تن امسال سيب زميني توليد مي شود
1386/08/13

مديركل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: توليد سيب زميني امسال به 4 ميليون و 400 هزار تن مي رسد.

محمد مهدي بحريني در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوين و ارائه طرح افزايش 5 ساله كمي و كيفي توليد سيب زميني به وزارت جهاد كشاورزي، بيان كرد: در پايان برنامه 5 ساله طرح استمرار توليد سيب زميني به رقم 5 ميليون و 600 هزارتن خواهد رسيد، اين در حالي است كه پيش بيني مي شود درسال جاري بالغ بر4 ميليون و 400 هزارتن و درسال آينده حدود 5 ميليون تن سيب زميني در كشور توليد شود.

وي با اشاره به سطح زيركشت سيب زميني در سال جاري بالغ بر170 هزارهكتار، افزود: براي اجراي طرح استمرار پيش بيني توليد سيب زميني براي سال زراعي 88 رقمي معادل 5 ميليون و 125 هزار تن است ضمن اينكه پيش بيني مي شود درسال 89 بالغ بر5 ميليون و 275 هزار تن، درسال 90 معادل 5 ميليون و 435 هزارتن و درپايان برنامه درسال 91 بالغ بر5 ميليون و 600 هزار تن سيب زمينيدر سطح كشوربه توليد رسد. بحريني قيمت كنوني سيب زميني درسطح كشوررا متعادل و مناسب اعلام كرد.

سال 2008 سال سيب زميني

مديركل دفترسبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: ركورد توليد سيب زميني در سال جاري دربرخي ازنقاط كشور تا 111 تن در هكتار رسيده درحاليكه متوسط عملكردآن رقمي بالغ بر 26.5 تن درهرهكتار است كه اين ميزان به نسبت رقم ركورد پائين است.

وي با اشاره به نامگذاري سال 2008 ازطرف فائو به عنوان سال سيب زميني بيان كرد:  درراستاي بهبود برنامه هاي كمي و كيفي سيب زميني دركليه استان هاي كشورمطالعات به انجام رسيده است.

ورود 10 درصد توليد سيب زميني به صنايع تبديلي

بحريني بيان كرد: محصول سيب زميني درحال حاضر تنها 10 درصد صنايع تبديلي و تكميلي را مورد استفاده قرارمي دهد اين در حاليست كه زمينه افزايش بهره گيري از اين صنايع تا 3 برابر وجود دارد كه بايد درراستاي كاهش قيمت براي مصرف كننده و توليدكننده بكارگرفته شوند.

وي با اشاره به تاثير كثرت توليد درافول قيمت ها و افزايش ضايعات بيان كرد: نياز واحدها و كارخانجات  فرآوري محصول سيب زميني براي سال هاي آتي رقمي معادل بيش از يك ميليون تن خواهد بود اين در حاليست كه در شرايط كنوني با اخذ موافقت نامه هاي اصولي برنامه هاي فرآوري و تبديل محصول اجرايي مي شود.

مديركل دفترسبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه درسال اول طرح افزايش 5 ساله كمي و كيفي توليد سيب زميني افزايش سطح زيركشت دنبال مي شود، افزود: سطح زير كشت سيب زميني براي سال هاي آتي ثابت خواهد بود درحاليكه افزايش عملكرد درواحد سطح در اين برنامه مورد نظر است.

خودكفايي كشوردرتوليد بذور اصلاح شده

وي اظهار داشت : با توجه به استفاده از بذراصلاح شده از طريق توليد ميني تيوبردر داخل كشورو بذور وارداتي اميدواريم وابستگي به واردات در اين زمينه كاهش يابد ضمن اينكه در حال حاضر رقم نياز به واردات بذري هنوز نهايي نشده است.

بحريني با اشاره به دستيابي ايران به دانش توليد ريزغده سيب زميني درداخل كشورتصريح كرد: با كمك بخش خصوصي ريزغده ها يا همان ميني تيوبر سيب زميني به صورت گواهي شده در حال تكثير است كه با ادامه اين روند در سال هاي آتي به خودكفايي در اين زمينه خواهيم رسيد.

وي افزود: پروسه توليد ميني تيوبر تا دستيابي به گواهي بذري براي كاشت در مزارع حدود5 سال به طول مي انجامد؛ لذا در اين سال ها بايد توجه و مراقبت بيشتري معطوف برنامه هاي توليد بذر داخلي و نيز وارداتي  شود كه اين امر در برنامه 5 ساله افزايش كمي و كيفي توليد سيب زميني در استان هاي مختلف كشور دنبال مي شود.

مديركل دفترسبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي در پايان سطح زيركشت گوجه فرنگي در كشوررا حدود 150 هزارهكتار با برآورد توليد 4 ميليون و 800 هزار تن اعلام كرد.اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر8 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal