اجراي برنامه ريشه كني بيماري بروسلوز در كشور
1390/10/28

رييس سازمان دامپزشكي كشور گفت: نقل و انتقال غيرمجاز دام از كشورهاي همسايه و حيات وحش غيرقابل كنترل ، منجر به شيوع نوعي بيماري به نام ""بروسلوز ""در واحدهاي دامي مي شود. ""سيد محسن دستور"" در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه هم اكنون كنترل و مقابله با بيماري بروسلوز مورد توجه اكثر كشورهاي جهان قرار گرفته ، افزود: بيماري بروسلوز يكي از مهمترين بيماري هاي باكتريايي خسارت بار دامي به شمار مي رود كه از دام به انسان قابل انتقال است. وي، جنبه هاي اپيدميولوژي پيچيده و تنوع گونه هاي عامل بيماري بوسلوز را طيف وسيع ميزباني، مقاومت باكتري در شرايط مختلف محيطي، راه هاي متعدد انتقال، پخش حجم انبوه باكتري از دام هاي مبتلا از جمله ترشحات رحمي و جنين سقط شده، طولاني بودن زمان پاك شدن دام مبتلا و حاملان بدون نشانه هاي بيماري عنوان كرد. دستور تاكيد كرد: ميزان كنترل و ريشه كني بيماري بروسلوز با مشكلاتي عديده اي همراه است و تاكنون فقط تعداد محدودي از كشورهاي جهان (17 كشور جهان) موفق به ريشه كني بيماري بروسلوز شده اند. وي با بيان اينكه در برخي موارد بيماري بروسلوز در تعدادي از كشورها ريشه كن شده اما به طور مجدد شيوع يافته و يا در تعدادي از كشورها به طور كامل ريشه كن شده ، عنوان كرد : مواردي از ابتلاي انساني كه هيچ گاه از منطقه و محل اقامت خود مهاجرتي نداشته اند ، نيز گزارش شده است. دستور معتقد است: درايران به دليل استقرار در منطقه جغرافيايي پرخطر بيماري هاي دامي، مرزهاي گسترده خاكي، حيات وحش غيرقابل كنترل، تردد غيرمجاز دام از كشورهاي همسايه، شيوه پرورش و نگهداري انواع دام درمجاورت يكديگر، جابجايي بدون ضابطه و كوچ روي دام در داخل كشور شرايط مناسبي را براي حفظ عامل بيماري و تكميل زنجيره اپيدميولوژي بيماري بروسلوز دارد. وي با بيان اينكه ايران دركنترل بيماري بروسلوز با مشكلات پيچيده تري نسبت به ساير كشورها مواجه است، اظهارداشت: سازمان دامپزشكي كشور طي پنج دهه از آغاز مبارزه با بيماري بروسلوز به تدوين برنامه هايي جهت استفاده از تجارب صاحبنظران و محققان كشور اقدام كرده است. رييس سازمان دامپزشكي كشور تصريح كرد: هم اكنون سازمان دامپزشكي براي كنترل و مقابله با اين بيماري به طور مستمر از ظرفيت علمي و تجربي مراجع ذيربط بين المللي بهره مند مي شود تا با اجراي برنامه هاي علمي، كاربردي و استفاده از روش و ابزار موثر نتايج بهتري را بدست آورد. وي با بيان اينكه عوامل بيماري زا مرزهاي جغرافيايي را به رسميت نمي شناسند ، اظهارداشت: وضعيت بيماري، كيفيت برنامه هاي تامين بهداشت دام و چگونگي عملكرد در كشورهاي غرب آسيا و خاورميانه تاثيرمستقيمي در موفقيت و شكست برنامه هاي سازمان دامپزشكي كشور دارد. دستور تصريح كرد : اجراي برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت كنترل بيماري بروسلوز در مقاطع مختلف زماني با استفاده از دستاوردهاي حاصله داراي نقاط ضعف و قوت بوده كه در برنامه پنجم توسعه مقرر شده با توجه به وضعيت منطقه و پيچيدگي هاي اپيدميولوژي بيماري با تامين منابع همچون اعتبار، نيروي انساني، تجهيزات، پشتوانه قانوني و همكاري متخصصان و مسئولان نهادهاي ذيربط اقدامات لازم صورت گيرد. اين مقام مسئول ادامه داد: برنامه ريشه كني بيماري بروسلوز با آيين نامه اجرايي مدون توسط پيشكسوتان دامپزشكي شده و هم اكنون درحال اجرا است كه نتايج حاصل از آن قابل ارايه است. وي به خصوصيات شيوع بيماري بروسلوز در جهان و ايران اشاره كرد و گفت: هم اكنون بيماري بروسلوز در تعدادي از كشورهاي توسعه يافته ريشه كن شده، اما همچنان اين بيماري به عنوان يك مشكل اساسي بهداشت دام، بهداشت همگاني با پيامد خسارات اقتصادي در بسياري از مناطق جهان به ويژه در مناطقي كه دام منبع درآمد و اشتغال است به شمار مي رود. دستور، بومي بودن بيماري، تنوع انواع باكتري، تنوع ميزبان، بقاء و خصوصيت جرم در طبيعت، توسعه جمعيت دامي، نوع دامداري و شيوه نگهداري دام، تردد، نقل و انتقال غيرمجاز دام، فقدان يا ضعف پشتيباني سرويس هاي دامپزشكي، سطح پايين بهداشت همگاني، چراي همزمان و نگهداري انواع دام، كوچ روي دام و شيوه عشايري را از ديگر مشكلات اساسي كننترل بيماري بروسلوز دانست. رييس دامپزشكي كشور تاكيد كرد: به استثناي تعداد اندكي از كشورهاي جهان كه موفق به ريشه كني بيماري بروسلوز شده اند، اكثريت كشورهاي جهان به عفونت آلوده هستند. دستور ، به وضعيت بيماري بروسلوز در ايران اشاره كرد و افزود: طي سال هاي 85 تا 89 اجراي برنامه مبارزه با بيماري بروسلوز در جمعيت دامي براساس اولويت هاي واكسيناسيون فراگير، تست، كشتار محدود، اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي، آموزش و ترويج افراد صورت گرفته است. وي ادامه داد: به دليل محدوديت منابع ( اعتبارات، نيروي انساني و تجهيزات) ضمن محدود سازي عمليات تست و كشتار جمعيت دام روستايي و عشايري، به منظور حفظ دستاوردها، اقدامات موثري جهت توسعه ايمن سازي دام هاي روستايي و عشايري از طريق افزايش حجم عمليات مايه كوبي انجام شده است. رييس سازمان دامپزشكي كشور به برنامه هاي چهار سال آينده سازمان دامپزشكي كشور اشاره كرد و گفت: مهمترين راه پيشگيري بروسلوز در انسان و كاهش خسارات اقتصادي دام ها، كنترل بيماري در دام هاي حساس است كه در صورت رفع مشكلات تامين منابع و واكسن مورد نياز، دستور العمل هاي فني سازمان دامپزشكي با توجه به معيارهاي پذيرفته شده بين المللي در جهت پوشش ايمني كامل دام هاي هدف اجرايي مي شود. دستور، واكسيناسيون بره، بزغاله، گوسفند، بز، گوساله، گاو، گاوميش ماده به ميزان 90 درصد، آموزش عوامل اجرايي و آموزش ترويجي در جامعه روستايي و عشايري، نظارت بر اجراي عمليات با روش نمونه برداري و آزمايش، اعمال اقدامات بهداشتي و قرنطينه اي و ادامه عمليات تست و كشتار در دامداري ها را از جمله اقدامات كنترل بيماري بروسلوز در كشور برشمرد. وي افزود: به طور حتم اقدامات پيشگيرانه و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي منجر به كاهش بيماري بروسلوز در واحدهاي دامي كشور مي شود.

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal