تشکیل پایگاه دایمی مدیریت خشکسالی کشاورزی در کشور
1387/09/24

معاون وزير جهاد كشاورزي از برنامه تشكيل پايگاه دايمي مديريت خشكسالي كشاورزي در كشور خبر داد.

فرود شريفي در گفتگو با مهر در ارتباط با رويكرد اخير وزارت جهاد كشاورزي در مواجهه با خشكسالي گفت: تشكيل يك پايگاه دايمي براي مديريت خشكسالي كشاورزي مبتني بر رويكرد مديريت ريسك به عنوان يك ضرورت در بخش احساس مي شود.

معاون وزير جهاد كشاورزي بيان كرد: ايجاد پايگاه دايمي مديريت خشكسالي كشاورزي با اهداف و برنامه كاري مي تواند نقش اساسي در جهت به حداقل رساندن هزينه هاي خشكسالي ايفا كند.وي افزود: در حال حاضر به منظور ايجاد اين پايگاه تصاوير ماهواره اي  و داده هاي هواشناسي، هيدرولوژيك، خاك و منابع طبيعي براي پايش و ارزيابي خشكسالي هاي كشاورزي كشوردر سطح دشت و منطقه بررسي و مورد تحليل قرار گرفته است.شريفي اظهارداشت: پيش بيني خشكسالي كشاورزي براي مناطق و بخشهاي مختلف كشاورزي كشور در فواصل زماني مناسب، اطلاع رساني تخصصي و عمومي براي استفاده در برنامه ريزيهاي خرد و كلان و نيزاستفاده مستقيم كشاورزان و تدوين برنامه هاي عملياتي مديريت ريسك  جهت به حداقل رساندن خسارات در بخشهاي مختلف كشاورزي متناسب با شدت و دوره خشكسالي درهرمنطقه در راستاي تشكيل پايگاه دايمي براي مديريت خشكسالي كشاورزي به عمل آمده است.

وي خاطرنشان كرد: توصيه هاي اجرايي از قبيل تغيير الگوي كشت، نوع كشت، سطح زيركشت در استانها، منطقه و دشت به مديران و كشاورزان براي كاهش خسارات و استفاده بهينه از منابع در دسترس به منظور ايجاد اين پايگاه صورت گرفته است.

رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور با اشاره به برنامه زمان بندي مديريت خشكسالي كشاورزي عنوان كرد: به منظور تدوين برنامه كوتاه مدت مديريت خشكسالي در بخش كشاورزي هماهنگي با سازمان مديريت بحران كشورانجام شده، ضمن اينكه بانك اطلاعات هواشناسي، هيدرولوژي و سنجش از دور ايجاد شده است.

وي تصريح كرد: درحال حاضر هماهنگي هاي لازم با ساير دستگاه هاي اجرايي و سياستگذاري كشور براي تدوين برنامه زمان بندي كوتاه مدت مديريت خشكسالي كشاورزي به عمل آمده، ضمن اينكه بدين منظور پايگاه هاي استاني ايجاد شده است.

شريفي با اشاره به برنامه زمان بندي ميان مدت مديريت خشكسالي كشاورزي بيان كرد: دراين راستا هم اكنون منطقه بندي كشور براساس اقليم، استفاده از تجربيات ساير دستگاه ها و كشورها، پايش مستمر خشكسالي كشاورزي، ظرفيت سازي، ايجاد پايگاه هاي استاني به عنوان بازوي اجرايي مديريت ريسك، تهيه و اجراي طرح پايلوت مديريت ريسك خشكسالي كشاورزي صورت گرفته است.وي در ارتباط  با برنامه بلند مدت پايگاه دايمي براي مديريت خشكسالي كشاورزي اظهارداشت: پايش و پيش بيني خشكسالي كشاورزي براي تدوين برنامه هاي بلند مدت از سوي اين پايگاه در حال انجام است، ضمن اينكه به منظور تحقق اين برنامه ادامه اجراي طرح پايلوت مديريت ريسك خشكسالي كشاورزي، ارزيابي و تدوين برنامه اجرايي مديريت ريسك خشكسالي كشاورزي براي استانهاي مختلف بر اساس نتايج طرح پايلوت و برقراري پايگاه منطقه اي اجرا شده است.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر26 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal