پايداري توليدات كشاورزي برمبناي دانايي؛مهمترين هدف وزارت جهاد كشاورزي در برنامه چهارم توسعه
1386/11/09

وي مهمترين هدف وزارت جهاد كشاورزي در برنامه چهارم توسعه را پايداري توليدات كشاورزي برمبناي دانايي عنوان كرد و افزود: سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج جهاد كشاورزي پنج محورايجاد امنيت غذايي، بهداشت و سلامت، توليد و بومي سازي فناوريهاي جديد، حفظ منابع زيست محيطي، حفظ ذخائر ژنتيكي و تنوع زيستي را درجهت گيري هاي تحقيقاتي مورد توجه قرارمي دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دكترجعفرخلقاني درافتتاحيه همايش مديريت پايداري فناوري، توليد، تامين و مصرف نهاده هاي كشاورزي گفت: همسو كردن فعاليتهاي كشاورزي، به كارگيري فناوريهاي مناسب، اتخاذ مديريتي صحيح براي توليدات، عدم به كارگيري نهاده ها و مواد شيميايي، افزايش توليدات كشاورزي و استفاده از منابع و احياي منابع تجديد شونده غيرقابل تجديد از اصول كلي كشاورزي پايداراست.

معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به خودكفايي در توليد گندم با انتقال 25 درصد دانش فني در مزارع، بيان كرد: در حال حاضر9 درصد از دانش فني موجود به بخش كشاورزي منتقل مي شود درحاليكه اگردانش موجود با شرايط و حفظ توليد فعلي به طوركامل به بخش منتقل شود بالغ بر300 ميليون تن توليد درسال خواهيم داشت.

وي با بيان اينكه امنيت غذايي در اهداف كشاورزي پايدارمغايربا توسعه پايدار نيست، افزود: كشاورزي پايدار نوعي كشاورزي است كه در جهت منافع انسان و كارآيي بيشتردراستفاده از منابع دارد، ضمن اينكه با محيط درتوازن است به عبارتي كشاورزي پايدار بايد ازنظراكولوژيكي مناسب و داراي توجيه اقتصادي باشد.

به گفته خلقاني علم و تكنولوژي مي تواند دانش و ابزارهايي را براي بهتر مواجه شدن با چالشهاي غذايي و كشاورزي فراهم كند.

رئيس سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج جهاد كشاورزي با اشاره به توليد نهال سالم و ساماندهي نهالستانهاي كشور، اظهار داشت: حدود 750 نهالستان كشوراستانداردهاي لازم و گواهي سلامت را دريافت كرده اند ضمن اينكه 12 ميليون نهال شناسه دارشده اند و در حال حاضربا تدوين استاندارد توليد نهال سالم بالغ بر340 نهالستان گواهي موقت دريافت كرده اند.

وي با اشاره به تحقيقات علوم دامي، عنوان كرد: افزايش شيرخام توليدي از 5 هزار  748 تن به 7 هزارو 232 تن و افزايش توليد گوشت قرمزاز754 هزار تن به 814 هزارتن با انجام تحقيقات محقق شده است.

معاون وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد: در سال گذشته بالغ بر700 ميليارد تومان يارانه كود شيميايي در كشورتوسط سازمان ساماندهي شده است.

وي با بيان اينكه سم پاشي هوايي در مورد سن گندم به صفررسيده است، افزود: در حال حاضر با توصيه هاي سازمان 15 درصد ضايعات گوجه فرنگي، 20 درصد ضايعات كلزا و 23 درصد ضايعات سيب زميني كاهش يافته است.

درادامه اين همايش غلامرضا اميني رنجبر مدير كل دفتر محيط زيست و توسعه پايدار كشاورزي گفت: در نيم قرن گذشته سالانه به طور متوسط 40 ميليون هكتار و حدود 2 ميليارد هكتار از8.7 ميليارد هكتاراراضي كشاورزي، مراتع و جنگلهاي جهان تخريب شده و اين امر 80 كشور جهان را تحت تاثير قرارداده است.

مشاور وزير جهاد كشاورزي بيان كرد: در كشورهاي در حال توسعه در سه دهه آينده بايد 165 ميليون هكتار براي اقلام استراتژيك و براي همه محصولات كشاورزي 180 ميليون هكتار افزايش يابد.

وي افزود: يكي ازاولويتهاي مهم برنامه پنج ساله توسعه كشور تدوين سياستها و راهبردهاي ملي خاك به عنوان يك مولفه كليدي درامنيت غذايي است كه نقش اساسي در جهت پايداري توليد و توسعه پايدار كشاورزي در برنامه هاي آينده توسعه كشور خواهد داشت.  
تعداد مشاهده خبر10 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal