برنامه هاي دكتر خليليان براي تصدي وزارت جهاد كشاورزي
1388/06/04

 

در پي پيشنهاد خليليان از سوي رييس جمهور براي وزارت جهاد كشاورزي، برنامه هاي اين كانديدا براي تصدي وزارت جهاد كشاورزي به نمايندگان مجلس ارائه شد.به گزارش خبرگزاري فارس، در پي معرفي دكترصادق خليليان از سوي رييس جمهور براي وزارت جهاد كشاورزي، برنامه هاي اين كانديدا براي تصدي وزارت جهاد كشاورزي به نمايندگان مجلس ارائه شد. صادق خليليان كه در دولت نهم قائم‌مقام وزير جهاد كشاورزي بود هفته گذشته از سوي رئيس جمهور براي تصدي وزارت جهاد كشاورزي در كابينه دهم به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده است. گزارشي كه در پي مي‌آيد مهمترين برنامه‌هاي صادق خليليان براي وزارت جهاد كشاورزي است.

تحليل و ارزيابي از وضعيت موجود و مهمترين چالش‌هاي بخش كشاورزي:

سه دهه از برپايي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد و دهه چهارم به عنوان دهه پيشرفت و عدالت هدفگذاري شده است. براساس اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي موظف است همه امكانات خود را براي پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و محروميت به كار گيرد. براساس اصل چهل‌وسوم قانون اساسي، اقتصاد كشور بر مبناي تأمين نيازهاي اساسي مردم و تأمين شرايط و امكانات كار استوار است كه با استفاده از علوم و فنون و افزايش توليدات كشاورزي و صنعتي، كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند. براي رسيدن به اين اهداف كه در سند چشم‌انداز بيست ساله كشور نيز مورد تأكيد واقع شده بايد از كليه توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش كشاورزي استفاده شود تا رشد و پيشرفت متوازن، مستمر و پرشتاب در اقتصاد كشور تحقق يابد. علي‌رغم اهميت و نقش محوري بخش كشاورزي در اقتصاد ملي از نظر امنيت غذايي، تأمين اشتغال، صادرات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي و تأمين مواد اوليه بسياري از صنايع، اين بخش با مسائل و مشكلات فراواني در سطح كلان و در درون مواجه است كه برخي از مهمترين آنها به قرار زير است:

1ـ سهم سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي از كل سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در كشور، متناسب با توانايي‌ها و نقش محوري آن در اقتصاد ملي نيست و نياز اين بخش را تأمين نمي‌كند. علي‌رغم نقش زياد كشاورزي در توليد ناخالص داخلي (14 درصد) و اشتغال كشور (20 درصد)، سهم آن از كل سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته حدود 5 درصد در طول دو دهه گذشته بوده است.

2ـ پائين بودن سطح سواد، بالا بودن سن شاغلين اين بخش، عدم استفاده كافي و مناسب از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي و ضعف تاريخي و ساختاري نظام آموزش و ترويج كشاورزي و عدم استفاده مطلوب از امكانات تحقيقاتي و ضعيف بودن تحقيقات كاربردي در مراكز و مؤسسات تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه از عوامل تأثيرگذار در عدم پيشرفت مناسب بخش كشاورزي ايران است.

3ـ فعاليت‌هاي كشاورزي در ايران علي‌رغم اقداماتي كه دولت‌ها تاكنون انجام داده‌اند، عموماً به صورت سنتي است و از فناوري‌هاي جديد و مناسب كمتر استفاده مي‌گردد. ضريب و درجه مكانيزاسيون در اين بخش پائين بوده و استفاده از روش‌هاي آبياري سنتي منجر به بهره‌وري پائين آب، هدر رفتن بيش از 60 درصد آب مصرفي در كشاورزي و كاهش ذخاير آب‌هاي زيرزميني گرديده است.

4ـ توليد در اين بخش عموماً متكي به استفاده از توانايي‌ها و امكانات طبيعي در كشور بوده و با توجه به خطرات ناشي از نوسانات آب و هوايي، وقوع بلاياي طبيعي و خطر ناشي از آفات و امراض، ميزان ريسك و عدم اطمينان در فعاليت‌هاي كشاورزي نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي بيشتر است.

5ـ قيمت‌هاي محصولات كشاورزي اغلب در معرض نوسانات پيش‌بيني نشده قرار دارند كه به ضرر توليدكنندگان و مصرف كنندگان است. مشكلات مرتبط با بازاررساني محصولات كشاورزي از جمله شكل گرفتن انحصارات و نيز كمبود انبارها و سردخانه‌هاي مجهز و پايانه‌هاي مناسب حمل‌ونقل، ضعف در صنايع بسته‌بندي، خلأ ناشي از نبود نشان‌هاي معتبر (برند) و ضعف در استانداردسازي، در مجموع سبب افزايش ضايعات و كاهش عمر نگهداري محصولات كشاورزي، پائين بودن سهم سود توليدكنندگان و سهم‌بري بيشتر دلالان و واسطه‌هاي داخلي و خارجي گرديده است.

6ـ عدم استفاده مناسب از پتانسيل‌هاي مردمي و تعاوني‌ها در زمينه‌هايي كه امكان واگذاري امور به آنها فراهم است.

7- وجود مشكلات در نظام مالكيت اراضي، پراكندگي و كوچك بودن زمين‌ها و عدم حل اين معضل.

ضعف كارايي نظام مديريتي و اجرايي بخش كشاورزي، وجود فرايندهاي دست و پاگير اداري و حجم بسيار گسترده سازمانها و ادارات موجود در اين بخش سبب تحميل هزينه‌هاي زياد جاري و غير ضروري به كشور شده است. عدم استفاده مناسب از يارانه‌ها و بودجه‌هاي عمراني سالانه، عدم خلاقيت در جذب منابع موجود غيردولتي، ضعف در اجراي برنامه‌هاي تدوين شده در مجموع با توجه به ساير عوامل ذكر شده سبب گرديده كه فقط از يك سوم توانايي‌هاي بخش كشاورزي استفاده گردد، در حالي‌كه توان توليد اين بخش نزديك به 3 برابر وضع موجود است.

ب- امكانات اساسي موجود در بخش كشاورزي و مهمترين رويكردهاي موردنظر:

عليرغم وجود مشكلات مطرح شده، خوشبختانه بخش كشاورزي ايران از امكانات و توانايي‌هاي خوبي برخوردار است كه برخي ازمهمترين آنها به قرار زير است:

1- وجود طبيعت چهارفصل و تنوع آب و هوايي در سرزمين پهناور ايران، وجود امكانات غني آب و خاك كشاورزي در بسياري از مناطق كشور و همچنين وجود امكانات مناسب در زمينه منابع طبيعي سبز، آبزيان داخلي و دسترسي به آب‌هاي ساحلي و بين‌المللي، امكان توليد غذا و ايجاد امنيت غذايي براي حداقل سه برابر جمعيت فعلي كشور و نيز امكان توسعه صادرات و ارزآوري بيشتري را براي كشور فراهم مي‌كند. در اين راستا مي‌توان به 5/2 ميليون هكتار اراضي پاياب سدهاي احداث شده در كشور اشاره كرد كه ساليانه آب فراواني در پشت سدها ذخيره مي‌شود. اما شبكه و كانال‌هاي آبياري اين سدها براي انتقال آب به زمين‌هاي كشاورزي احداث نشده است. همچنين بيش از 60 درصد آب آبياري در كشور در هر سال هدر مي‌رود كه با افزايش بهره‌وري آب و استفاده از روش‌هاي صحيح و مدرن انتقال و توزيع آب مي‌توان زمين‌هاي بيشتري را زيركشت برد و نيز برداشت آب از ذخاير زيرزميني را كاهش داد.

2- وجود ذخاير ژنتيك گياهي و حيواني بسيار متنوع و غني كه در برخي موارد در سطح دنيا كم نظير است.

3- طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به هزينه ارزي كمتري نياز دارد، بازده سرمايه‌گذاري‌ها در كشاورزي بالا بوده و امكان صدور محصولات كشاورزي براي اقتصاد ايران بيشتر است.

4- وجود مراكز، مؤسسات و تجهيزات متنوع و وسيع تحقيقاتي، وجود محققين، متخصصان و دانشگاهيان توانمند و نيز وجود كشاورزان و توليدكنندگان نمونه و باتجربه در سطح كشور از وجود پتانسيل‌هاي خوبي در بخش كشاورزي ايران حكايت دارد.

بنابراين با توجه به ضرورت تأمين غذا براي آحاد ملت و نقش مهم بخش كشاورزي در اقتصاد ملي و الزامات دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله و اجراي برنامه پنجم توسعه، رويكردهاي مبنايي و مطلوب بخش كشاورزي به اين قرار خواهد بود:

1- توجه به اجراي سياست پيشرفت و عدالت، حذف رانت‌ها و باندهاي قدرت و ثروت در چارچوب حوزه وظايف

2- استفاده از نيروهاي توانمند، با انگيزه، مبتكر و خلاق با روحيه جهادي و بسيجي در زمينه‌هاي مشاوره‌اي، مديريتي و اجرايي براساس اصل شايسته سالاري

3- كاهش حجم وسيع اداري، اصلاح ساختارها، بهبود فرآيند انجام امور و افزايش كارايي مديريت‌ها

4- اجراي برنامه پنجم توسعه، سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي و به كارگيري از تمامي ظرفيت‌ها و امكانات بخش كشاورزي در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر از جمله افزايش توليدات و افزايش فرصت‌هاي شغلي جديد متناسب با نياز كشور.

5- توجه به اجراي برنامه‌ها و طرح‌ها براساس اصول توسعه پايدار كشاورزي، حفظ ذخاير آب و خاك و ذخاير ژنتيك گياهي ودامي و ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد براساس اصل دانايي محور و به كارگيري فناوري‌هاي نوين.

6- جذب و تقويت ارتباط با نخبگان، متخصصان و دانشگاهيان در زمينه ارائه راهكارها و مشاركت در پيشبرد امور و حل مشكلات بخش كشاورزي.

7- افزايش درآمد كشاورزان، روستاييان و عشاير و بهبود زندگي آنان.

8- توجه به توسعه متوازن روستاها و مناطق عشايري در حيطه وظايف وزارتخانه.

9- تلاش در جهت كاهش مخاطرات و ريسك‌هاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و توسعه نظام‌هاي حمايتي

10- ارتقاي سطح بهداشت و سلامت محصولات توليدي

ج- اهم برنامه‌ها و پيشنهادها براي رسيدن به وضعيت مطلوب:

براساس رويكردهاي مبنايي و با توجه به تجربيات به دست آمده و نيازهاي بخش كشاورزي، مهم‌ترين اقدامات و برنامه‌هاي اجرايي چهارسال آينده به قرار زير مدنظر خواهد بود:

1- اصلاح ساختارها، بهبود فرآيند انجام امور و كاهش ميزان حجم اداري با تأكيد بر كاهش حجم اداري و مديريت‌هاي تمركز يافته در پايتخت و مراكز استان‌ها و انتقال محور فعاليت‌ها به سطح شهرستان‌ها و دهستان‌ها از طريق انگيزه‌هاي تشويقي و تأمين امكانات مناسب

2- اصلاح ساختار بودجه وزارتخانه، تمركز بر اجراي طرح‌هاي عمراني و زيربنايي و اصلاح تركيب تخصصي كارشناسان و مديران بخش كشاورزي.

3- توسعه نظام‌هاي آبياري مدرن همراه با سياست‌هاي تشويقي و پرداخت بخشي از هزينه اجراي طرح به كشاورزان از طريق كمك‌هاي فني اعتباري و وجوه اداره شده

4- توسعه فعاليت‌هاي آبخيزداري، جنگل‌كاري، بيابان‌زدايي و اجراي طرح‌هاي مرتبط با تقويت ذخاير آبهاي زيرزميني

5- توسعه باغات مثمر همراه با تأمين نهال گواهي شده و كمك‌هاي فني و اعتباري

6- اجراي طرح‌هاي احداث شبكه و كانال‌هاي آبياري و زهكشي (با همكاري وزارت نيرو) در 5/2ميليون هكتار اراضي پاياب سدهاي موجود با استفاده از اعتبارات عمراني و مشاركت بخش خصوصي از طريق واگذاري اراضي، واگذاري مديريت توزيع و فروش آب، مشاركت تلفيقي (بخشي توسط دولت و بخشي آورده سهم متقاضي) و اجراي طرح و واگذاري آن به صورت اجاره به شرط تمليك و نيز جذب سرمايه‌گذاران خارجي

7- توسعه كشت‌هاي گلخانه‌اي از طريق تشويق و مشاركت بخش خصوصي، ارائه كمك‌هاي فني اعتباري و پرداخت وام‌هاي بانكي با استفاده از مكانيزم وجوه اداره شده جذب سرمايه‌گذاران خارجي و همچنين احداث طرح و واگذاري به صورت اجاره به شرط تمليك 8- توسعه كشت گياهان دارويي و صنايع جانبي آن

9- تأمين نهال و بذور اصلاح شده مورد نياز متناسب با شرايط هر منطقه براي كليه كشاورزان به منظور افزايش توليد در واحد سطح، نياز كمتر به آب و مقاومت در برابر آفات و امراض و مقاومت به شرايط خشكسالي

10- تقويت و توسعه فعاليت‌ها و طرح‌هاي اصلاح نژاد دام و طيور، توسعه دامپروري‌هاي صنعتي، تقويت دامداري‌هاي سنتي در جهت افزايش بهره‌وري و ارتقاي تكنولوژي توليد در بخش دام و طيور

11- توسعه صنايع تبديلي و تكميلي با مشاركت بخش خصوصي و جذب سرمايه‌هاي خارجي

12- تهيه و اجراي طرح خوشه‌ها و زنجيره‌هاي فعاليت‌هاي توليدي براساس ارتباط‌هاي پسين و پيشين، تدوين واجراي برنامه و الگوي كشت منطقه‌اي

13- تقويت و توسعه شركت‌هاي خدمات مشاوره‌اي، فني مهندسي و توليدي متشكل از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

14- توسعه فعاليت‌هاي آبزي‌پروري در آب‌هاي داخلي و فعاليت‌هاي صيادي در آب‌هاي بين‌المللي

15- توسعه و تقويت خدمات بهداشتي، درماني و نظارتي دامپزشكي به منظور افزايش كمي و كيفي توليدات دام، طيور و زنبورداري و صدور گواهي سلامت محصولات

16- تقويت به كارگيري از تكنولوژي‌هاي نوين بخصوص بيوتكنولوژي در زمينه توليد محصولات كشاورزي

17- تدوين و اجراي مقررات ايمني زيستي، كاهش مصرف سموم و كودهاي شيميايي، حمايت از مبارزه بيولوژيك و مديريت تلفيقي با آفات و امراض نباتي، تشويق براي استفاده از كودهاي ميكرو و آلي و صدور گواهي سلامت محصولات گياهي

18 توسعه بيمه محصولات كشاورزي و تنوع بخشيدن به آن در زمينه بيمه محصولات، بيمه وسايل و امكانات توليدي، بيمه در مقابل حوادث غيرمترقبه، بيمه درآمد كشاورزان و عشاير و پرداخت خسارت به كشاورزان به صورت واقعي و متناسب

19- اصلاح قانون خريدهاي تضميني و تدوين يك قانون پشتيبان‌كننده در تمامي زمينه‌هاي حمايتي مورد نياز توليدكنندگان و پرداخت به موقع پول خريدهاي تضميني

20- تقويت و توسعه صندوق‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي

21- تقويت و ساماندهي ارتباط مراكز و مؤسسات تحقيقاتي وزارتخانه با معاونت‌ها و سازمان‌هاي اجرايي و تخصصي وزارتخانه و جهت‌دهي تحقيقات به سوي تحقيقات كاربردي و تقاضامحور و تقويت همكاري با دانشگاه‌ها

22- اصلاح ساختار، تقويت و توسعه تعاوني‌هاي مرتبط با توليدكنندگان و واگذاري امور به آنها در زمينه تهيه و توزيع نهاده‌ها، ساماندهي و اجراي برنامه و الگوي كشت منطقه‌اي و امور مربوط به بازاررساني محصولات كشاورزي به منظور كاهش دست واسطه‌ها و دلالان و حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و تنظيم بازار

23- تقويت و توسعه بورس كالاهاي كشاورزي و راه‌اندازي بورس‌هاي تخصصي و منطقه‌اي

24- تقويت روابط و واگذاري امور مرتبط با حوزه‌هاي تخصصي و متناسب با توانايي‌ها، به سازمان نظام دامپزشكي و سازمان نظام مهندسي كشاورزي

25- تشكيل شوراهاي تخصصي و مشورتي با همكاري دانشگاهيان، نهادهاي غيردولتي، فعالان و رسانه‌ها در حوزه‌هاي تخصصي و مديريتي بخش كشاورزي

26- پيگيري در جهت كسب نشان‌هاي معتبر (برند) به منظور توسعه صادرات با ارزش افزوده بيشتر

27- جذب سرمايه‌هاي خارجي و سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور در زمينه توليد، صنايع بسته‌بندي و ساير موارد مرتبط با بخش كشاورزي

28- توليد و صادرات غذاي حلال و كسب سهم مناسب در بازارهاي جهاني

29- هدفمندسازي يارانه‌ها و صدور شناسنامه بهره‌برداران به منظور ارائه خدمات حمايتي

30- ساماندهي و حمايت از توليدات عشايري، ساماندهي كوچ و اسكان عشاير، اجراي برنامه توسعه جامع عشايري، اجراي طرح‌هاي عمراني و ارتقاي كيفيت زندگي عشاير

31- اقدام در جهت تنظيم مناسب تعرفه ورود كالاهاي كشاورزي به منظور حمايت از توليدات ملي و جلوگيري از واردات بي‌رويه

32- حضور فعالانه در جلسات تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصاد و تصميمات بين‌بخشي و ارائه نظرات و طرح‌هاي كارشناسي در كميسيون‌ها و شوراهاي دولت و مجلس شوراي اسلامي و پرهيز از تبديل شدن بخش كشاورزي به عنوان يك بخش تابع و پرهيز از حضور انفعالي در جلسات تصميم‌گيري در سطح ملي

برخي پيشنهادات موردنياز در چارچوب احكام برنامه پنجم توسعه:

1- در راستاي نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، افزايش توليد ساير محصولات بخش كشاورزي، اصلاح الگوي مصرف، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان و ارزش افزوده بخش كشاورزي به ميزان رشد پيش‌بيني شده در برنامه بر مبناي ملاحظه توسعه پايدار، در طول سالهاي برنامه پنجم اقدامات ذيل مورد تأكيد خواهد بود:

1-1- ارتقاي راندمان آبياري(به ميزان 5درصد) در طول برنامه پنجم و به صورت تدريجي از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي اراضي، توسعه شبكه‌ها و روش‌هاي نوين آبياري و تحويل آب موردنياز به كشاورزان به صورت حجمي و براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي

2-1- تأمين و تخصيص بهينه منابع به منظور پوشش طرح‌هاي آبخيزداري و يكپارچه‌سازي در بالادست سدها و تجهيز اراضي زيرسدها به شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي با استفاده از مشاركت بخش خصوصي و ذينفعان

3-1- جلوگيري از برداشت بي‌رويه از منابع آب‌هاي زيرزميني و ممانعت از استفاده از اين منابع در دشت‌هاي ممنوعه و ممنوعه بحراني، از طريق افزايش توليد محصولات زراعي در اين دشتها با اعمال روش‌هاي به‌زراعي، به‌نژادي و اصلاح روشهاي آبياري

4-1- فراهم نمودن شرايط لازم (حمايت مالي و تسهيلات، ترويجي و تسريع دسترسي)، جهت ارتقاي تدريجي درجه و ضريب مكانيزاسيون و حذف و جايگزيني (50درصد از) ماشين‌هاي كشاورزي با عمر بالاي 13 سال و نوسازي ادوات و دنباله بندهاي كشاورزي، تأسيسات و تجهيزات و ماشين آلات فرسوده واحدهاي دام، طيور، زنبورعسل و كرم‌ابريشم و آبزي‌پروري (حداقل 15درصد ساليانه) طي برنامه و توسعه مكانيزاسيون اراضي شاليزاري

5ـ 1ـ حمايت از توسعه نظام‌هاي مناسب بهره‌برداري توليد، تشكل آب بران و ايجاد و توسعه قطعات واحدهاي فني ـ اقتصادي (در سطح 5/2 ميليون هكتار)

6 ـ1ـ فراهم نمودن زمينه گسترش تدريجي مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي و همچنين مبارزه بيولوژيكي و توسعه كشت ارگانيك، مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي (پوشش حداقل 25 درصد سطح توليد تا پايان برنامه)

7ـ 1ـ برون سپاري فعاليت‌هاي فني ـ تخصصي و اجرايي كشاورزي به بخش غيردولتي با اولويت به كارگيري كارشناسان تعيين صلاحيت شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به عنوان ناظر و مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي‌پروري تعاوني‌ها و تشكل‌هاي بخش كشاورزي.

8 ـ 1 ـ انجام سرمايه‌گذاري لازم و حمايت از توسعه فعاليت‌هاي آموزشي و ترويجي براي ارتقاي شاخص آموزش (از 6 درصد به حداقل 30 درصد توليدكنندگان بخش كشاورزي) با استفاده از خدمات فني بخش غيردولتي.

2ـ به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد و توسعه صادرات اقدام‌هاي ذيل انجام مي‌گيرد:

1ـ2ـ حمايت از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات كشاورزي در قطب‌هاي توليدي با تمركز سياستگذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و بازرگاني.

2ـ2ـ واردات محصولات اساسي كشاورزي فقط با رعايت اصل حمايت از توليد داخلي و تنظيم بازار براساس برنامه سالانه توليد و نياز كشور صورت مي‌گيرد.

3ـ2ـ تنوع بخشيدن به ابزارهاي حمايتي و اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي در جهت حمايت از توليد و توليدكنندگان محصولات كشاورزي.

3ـ با هدف تأمين امنيت غذايي وزارت جهاد كشاورزي با اتخاذ تمهيدات و هماهنگي‌هاي لازم، اقدامات ذيل را مد نظر قرار خواهد داد:

1ـ3ـ بهينه سازي مصرف سموم، كودهاي شيميايي و حمايت از روش‌هاي مبارزه بيولوژيك

2ـ3ـ اتخاذ تدابير لازم براي توسعه محصولات كشاورزي منطبق با الگوي تغذيه مناسب، غني‌سازي محصولات كشاورزي در مزارع توليد (ريز مغذي‌ها) و اجراي برنامه كاهش ضايعات محصولات كشاورزي.

3ـ3ـ ارائه برنامه اجرايي آبياري توليد محصولات كشاورزي (سبزي و صيفي) عاري از مواد غيرمجاز در مناطق آلوده از طريق اصلاح روش آبياري.

4ـ3ـ اصلاح الگوي توليد دام روستايي و عشايري به منظور افزايش توليدات دامي (به ميزان حداقل يك ميليون تن) از طريق اصلاح‌نژاد دام بومي، به نحوي كه (حداقل پنجاه درصد) دام‌هاي كم بازده كشور مطابق تعاريف استاندارد تا پايان برنامه پنجم پربازده شوند.

5ـ3ـ ارتقاي شاخص بهداشت كشتار انواع دام (از ده درصد وضع موجود به پنجاه درصد) از طريق توسعه كشتارگاه‌هاي صنعتي و بهبود كشتارگاه‌هاي سنتي و نيمه صنعتي توسط بخش غيردولتي.

اين موارد از جمله مهمترين ديدگاههاي خليليان نامزد تصدي وزارت جهاد كشاورزي در دولت دهم است.

صادق خليليان متولد 1338 ـ اهواز است كه شغل فعلي وي عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده كشاورزي ، گروه اقتصاد كشاورزي است. از سوابق مديريتي وي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: عضو شوراي هيأت هفت نفره واگذاري زمين خوزستان، اهواز به مدت حدود 2 سال 63-1361 ، مسئول طرح و برنامه جهاد سازندگي خوزستان اهواز حدود 2 سال 69-1368

قائم‌مقام معاون طرح و برنامه وزارت جهاد سازندگي تهران حدود 3 سال 74-1372

معاون دانشگاه تربيت مدرس و عضو هيأت رئيس دانشگاه تهران 5/2 سال 76-1374

رئيس دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس تهران 2 سال 78-1376

مدير گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس تهران 9 سال 88-1379

عضو شوراي عالي بانك‌هاي كشور تهران 2 سال 86-1384

عضو شوراي عالي بيمه مركزي ايران تهران 3 سال 86-1384

معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت جهاد كشاورزي تهران 5/3 سال 87-1384

*سوابق علمي و تحصيلي:

خليليان داراي كارشناسي مهندسي خاك شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز 1363

فوق ليسانس اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس 1368

دكتري اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس 1375 گرايش تخصصي اقتصاد منابع طبيعي

ساير سوابق علمي:

ـ دانشيار پايه 19

ـ تدريس دروس: اقتصاد كلان ـ اقتصاد سنجي ـ اقتصاد منابع طبيعي و توسعه پايدار براي

دانشجويان فوق‌ليسانس و دكتري از سال 1375 تاكنون

ـ استاد راهنماي 52 پايان‌نامه فوق‌ليسانس و دكتري

ـ تأليف بيش از 30 مقاله علمي ـ پژوهشي داخلي و خارجي در مجلات علمي معتبر و ارائه

ده‌ها مقاله در كنفرانس‌هاي علمي

ـ پژوهشگر برتر دانشگاه تربيت مدرس در سال 1381

ـ تأليف كتاب اقتصاد منابع طبيعي

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر8 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal