20 فناوري جديد زراعي بخش كشاورزي امسال معرفي مي شود
1388/03/23

رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي گفت: در سالجاري به منظور ارتقاي ضريب مكانيزاسيون محصولات زراعي به 0.15 درصد اسب بخار، بالغ بر 20 فناوري جديد زراعي بخش كشاورزي معرفي مي شود.مهندس عباسعلي پاكنژاد در گفتگو با مهرگفت: در سالجاري ارتقاي درجه مكانيزاسيون محصولات زراعي در فرآيند توليد اين محصولات با هدف دستيابي به 20 درصد خاك ورزي، 5 درصد كاشت، 5 درصد داشت و 5 درصد برداشت اجرا مي شود.رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي بيان كرد: در سالجاري وضعيت شاخص درجه مكانيزاسيون در 16 محصول زراعي در مراحل خاك ورزي، كاشت، داشت و برداشت مورد بررسي قرار مي گيرد. وي اظهارداشت: در راستاي ارتقاي درجه مكانيزاسيون محصولات زراعي در فرآيند توليد، برنامه ريزي و اولويت بندي عمليات مغفول مانده، ضمن اينكه تعيين اثرگذاري آنها در توليد، مصرف بهينه نهاده ها و ارايه اين الزامات به ساير بخشها به منظور جهت دهي به تخصيص كمكهاي فني و اعتباري و تسهيلات در گردش صورت مي گيرد.

پاكنژاد خاطرنشان كرد: در سالجاري ارتقاي ضريب مكانيزاسيون محصولات زراعي به 0.15 درصد اسب بخار در دستور كار قرارگرفته است و اقدامات در اين ارتباط از فرودين ماه آغاز و اتمام آن در شهريورماه پيش بيني شده است.وي افزود: به منظورافزايش ضريب مكانيزاسيون محصولات زراعي به رقم مذكوردرحال حاضر جداول مربوط به تراكتورهاي زراعي مورد نياز با توجه به برنامه چهارم و مشخصات فني تهيه و تنظيم شده است، به نحويكه نيازهاي اعلام شده استانها در زمينه به كارگيري تراكتور وادوات زراعي متناسب با زراعت كشور مورد بررسي قرار گرفته است.رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي با اشاره به شناسايي، بررسي ومعرفي فناوريهاي مناسب مكانيزاسيون زراعت بيان كرد: در سالجاري با تهيه و تنظيم جداول مربوط به ماشينهاي الگويي زراعي با توجه به مشخصات فني، بررسي ادوات الگويي زراعي و عملكرد ماشينهاي الگويي تحويل داده شده در سالهاي گذشته وهمچنين برنامه ريزي جهت انتخاب ماشينها و ادوات الگويي زراعي براي سال بعد، بالغ بر 20 فناوري جديد زراعي به بخش كشاورزي معرفي خواهد شد.

وي عنوان كرد: علاوه بر معرفي فناوريهاي جديد مكانيزاسيون زراعي كشاورزي بالغ بر 10 فناوري گذشته نيز در اين ارتباط مورد بررسي قرارخواهد گرفت.پاكنژاد عنوان كرد: به منظور شناسايي، بررسي و معرفي فناورهاي مناسب مكانيزاسيون محصولات زراعي بررسي شناسنامه هاي پروژه نمونه سازي ادوات زراعي ارجاعي، شركت در كميسيون فناورهاي مركز و بازديد از مراحل ساخت نمونه از ديماه امسال آغاز و تا پايان سال به اتمام مي رسد.وي تصريح كرد: از ابتداي امسال تهيه دستورالعملهاي به كارگيري ماشينهاي نوين از طريق ارزيابي و بازديد از مزارع كشور و بررسي نيازهاي مكانيزاسيون درهرمنطقه و ارايه دستورالعملها و توصيه هاي فني دربه كارگيري فناوريهاي نوين همچنين تهيه دستورالعملهاي محاسبه ضريب و درجه مكانيزاسيون از طريق تهيه جداول محاسباتي ضريب، درجه و ارسال به استانها براي يكنواخت سازي محاسبات صورت گرفته است و تا پايان امسال نهايي مي شود.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر7 بار
تصاویر مرتبط

نوع فایل نام فایل توضیحات
بازديد.pdf
1 

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal