با اجرای کامل طرح آرمانی ؛ ظرفیت تولید سالانه گندم به 18 میلیون تن می رسد
1386/11/27

مدير كل دفتر طرحهاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه در سالجاري مديريت آرماني در مزارع گندم به منظور انتقال يافته هاي علمي در سطح 300 تا 500 هكتار از مزارع گندم هر شهرستان وارد مرحله اجرايي شد، اعلام كرد: با اجراي كامل اين طرح، ظرفيت توليد سالانه گندم در كشور به 18 ميليون تن مي رسد.

مهندس كمال ذبيحي در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجراي مديريت آرماني در مزارع گندم گفت: در سالجاري به منظورانتقال يافته هاي علمي به كشاورزان گندمكار و به كارگيري كليه عوامل تاثير گذار درامر توليد، پروژه مديريت آرماني مزارع گندم در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي و معاونت توليدات گياهي اين وزارتخانه قرارگرفت.

مديركل دفتر طرحهاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي بيان كرد: به كارگيري مطلوب عوامل موثر توليد با بهره گيري از دانش تحقيقاتي، يافته هاي جديد و دانش بومي هرمنطقه در قالب يك واحد زراعي سازماندهي و مديريت مي شود؛ تا از اين طريق اثرات هم افزايي هر يك ازعوامل توليد را به نحو مطلوب در راستاي كشاورزي پايدار بدست آوريم.

وي با بيان اينكه در سالجاري پروژه مديريت آرماني مزارع گندم در بيش از400 واحد زراعي در سطح كشوراجرا مي شود، افزود: در يك واحد زراعي سطحي معادل 300 تا 500 هكتار از اراضي گندم  آبي و ديم به اجراي اين پروژه در هر شهرستان اختصاص مي يابد.

ذبيحي عنوان كرد: دراجراي اين پروژه مقرر است توصيه هاي تحقيقاتي و دانش بومي دركليه مراحل داشت و برداشت گندم توسط خود كشاورزان به كار گرفته شود.

وي با بيان اينكه هم اكنون مرحله كاشت گندم در مزارع اتمام يافته است،عنوان كرد: ميزان ميانگين عملكرد درمزارع آرماني گندم پايين تر از ميانگين عملكرد منطقه خواهد بود، زيرا يكي از شاخصه هاي اصلي انتخاب واحدهاي زراعي در اجراي اين پروژه اين است كه بايد ميانگين عملكرد 300 تا 500 هكتارمزارع آرماني درهر شهرستان پايين تر از ميانگين عملكرد توليد منطقه باشد تا با اجراي اين پروژه بتوانيم به عملكرد منطقه و بالاتر از آن برسيم.

مديركل دفتر طرحهاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي افزود: اگر قرار باشد در اجراي مديريت آرماني گندم كشاورزان نمونه اي كه داراي عملكرد توليد7 تا 8 تن گندم درهكتار هستند را انتخاب كنيم درحقيقت كاري انجام نداده ايم.

به گفته وي، پس از برداشت گندم درواحدهاي زراعي آرماني ميزان عملكرد با ساير مزارع گندم كشاورزان همان شهرستان مقايسه خواهد شد.

نظارت 1200 مهندس ناظر بر مزارع آرماني گندم

ذبيحي بيان كرد: درحال حاضر 25 درصد كل مهندسان ناظر گندم معادل حدود 1200 نفربر مزارع آرماني نظارت دارند ضمن اينكه دراجراي اين پروژه آرماني 38 هزار نفر بهره بردار در حال فعاليت هستند و بالغ بر 1500 گروه از مجموع بهره برداران تشكيل شده و تاكنون بيش از هزار كلاس آموزشي براي تحقق اين امر تشكيل شده است.

وي افزود: در واحدهاي زراعي آرماني مراقبتها در كليه مراحل كاشت، داشت و برداشت انجام مي شود تا ضمن استفاده از ظرفيتهاي خالي درعرصه توليد، كليه مزارع كشوررا آرماني نماييم.

ظرفيت توليد 18 ميليون تن گندم در كشور

مديركل دفتر طرحهاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: اگر در300 تا 500 هكتار از مزارع گندم هر شهرستاني پروژه آرماني اجرا شود در سال بعد با افزايش اين مزارع و به كارگيري عوامل موثردر توليد اين محصول استراتژيك به طور حتم  توليد 18 ميليون تن گندم در كشور محقق مي شود.

وي با تاكيد براينكه اجراي مديريت آرماني در مزارع گندم تحول درافزايش توليد گندم را به طور طبيعي ايجاد مي كند، افزود: تاريخ به موقع كشت در يك واحد زارعي با افزايش توليد همراه است؛ لذا تعدادي ماشين آلات و ادوات كشاورزي براي كشت به موقع گندم درمزارع آرماني علاوه بر ماشين آلات موجود از خارج سايت اجاره شده كه اعتباراين اقدام ازمحل اعتبارات طرح گندم تامين مي شود.

اهداف طرح گندم

مديركل دفتر طرحهاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي افزايش توليد گندم، خودكفايي و پايداري در توليد و نيز بهبود كيفيت گندم را از اهداف بنيادين طرح خودكفايي گندم خواند و گفت: دراجراي طرح خودكفايي گندم به موازات افزايش توليد، ارتقاي توليد نيز مطرح بوده كه با انجام اقدامات موثر در اين خصوص هم اكنون وضعيت مطلوبي برقرار است.

 

وي تنوع رقم و يا تنوع ارقام بذرگندم را ازعوامل تاثيرگذار برارتقاي كيفيت گندم دانست و افزود: در دهه 60 كل ارقام گندم موجود در كشور7 رقم بود ولي اين ميزان هم اكنون به بيش از67 رقم رسيده است كه با اين ارقام بيش از 400 هزار تن بذر گندم توليد و ميان كشاورزان توزيع مي شود. 

ذبيحي اظهارداشت: يكي ديگر ازعوامل تاثيرگذار بر كيفيت گندم توليدي تبديل سمپاشي هوايي به زميني و مبارزه با علفهاي هرز است به نحوي كه امروزه بيش از4.5 ميليون هكتار بر عليه علفهاي هرز سمپاشي صورت مي گيرد.

محورهاي استمرار در خودكفايي گندم

وي تصريح كرد: در جهت پايداري در توليد، تناوب زراعي با گندم از سوي وزارت جهاد كشاورزي و معاونت توليدات گياهي اين وزارتخانه مورد تاكيد است، زيرا كشت گندم به دنبال هم باعث كاهش توليد مي شود لذا بايد تناوب زراعي گندم با ساير محصولات به خصوص دانه هاي روغني رعايت شود.

مديركل دفتر طرحهاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به انتقال يافته هاي علمي به مزارع به عنوان يكي ديگر ازعوامل موثر درارتقاي كيفيت توليد گندم، بيان كرد: در حال حاضرحدود 5 هزار مهندس ناظرغيردولتي دركنار كشاورزان يافته هاي علمي را به مزارع منتقل مي كنند كه با انجام اين كار مي توانيم افزايش توليد گندم تا بيش از 18 ميليون تن را توقع داشته باشيم.

وي افزود: استفاده از پتانسيلهاي خالي در عرصه توليد، افزايش بهره وري در راستاي كاهش هزينه هاي توليد، تداوم نهضت سيلوسازي در گندم از جمله اقداماتي است كه به افزايش كيفيت توليد گندم منتهي مي شود. 


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر26 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal