بهره برداري از ‪۹۱۰پروژه زيربخش دام و طيور در هفته جهاد كشاورزي آغاز مي‌شود
1387/03/13

 

معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي گفت: بهره برداري از ‪۹۱۰پروژه زيربخش دام و طيور در هفته جهاد كشاورزي (‪ ۲۱تا ‪۲۷خردادماه جاري) آغاز مي‌شود.

مهندس سيدنظام‌الدين سجادي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، اشتغالزايي اين پروژه‌ها را۲هزار و ‪۷۵۵نفر و اعتبار صرف شده براي راه اندازي آنها را۲تريليون و ‪۹۰ميليارد ريال اعلام كرد.

وي درخصوص ميزان توليد فرآورده‌هاي زيربخش دام و طيور در سال گذشته، گفت: پارسال ‪۸۶۶هزار تن گوشت قرمز، يك ميليون و۴۶۸هزار تن گوشت مرغ،۷۰۳هزار تن تخم مرغ، هشت ميليون و۳۰۰هزار تن شير خام و ‪۴۶هزار و 9۰۰ تن عسل در كشور توليد شده است.

وي با بيان آنكه بخش عمده اهداف توليدي برنامه چهارم توسعه كشور در زيربخش دام و طيور پارسال تحقق يافت، افزود: در سال گذشته توليد تخم مرغ در نيمه نخست سال با اندكي كاهش مواجه شد كه اين ميزان كسري توليد در سال جاري جبران مي‌شود.

وي برنامه توليد محصولات دامي را در سال جاري براي گوشت قرمز۸۹۲هزار تن، گوشت مرغ يك ميليون و ‪۵۶۰هزار تن، تخم مرغ۷۵۰هزار تن، شير خام هشت ميليون و ‪۹۰۰هزار تن و عسل حدود ‪۴۷هزار تن اعلام و ابراز اميدواري كرد: با برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته و با وجود خشكسالي، تمام اهداف پيش بيني شده تا پايان سال تحقق يابد.

سجادي سپس صدور۷۴۵فقره پروانه بهره برداري گاو شيري به ظرفيت حدود۳۵هزار راس، ‪۲۳۴واحد پروانه بهره برداري بره پرواري،۱۰فقره پروانه شترمرغ گوشتي به ظرفيت يكهزار و۲۳۰قطعه، ‪۲۰فقره پرورش بوقلمون گوشتي به ظرفيت۷۲هزار قطعه، سه فقره پرورش بلدرچين با ظرفيت۹۸هزار قطعه،۴۴ فقره پروانه بهره برداري مرغ مادر گوشتي به ظرفيت يك ميليون و۲۰۰هزار قطعه، يك فقره پروانه بهره برداري مرغ مادر تخمگذار به ظرفيت ‪۳۲هزار قطعه و پنج كارخانه جوجه كشي به ظرفيت۵۵ميليون و ‪۷۰۰هزار قطعه را از جمله فعاليتهاي معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي در سال گذشته برشمرد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، وي اظهار داشت: پارسال همچنين ‪۱۲۸مركز جمع آوري شير در كشور به بهره برداري رسيد و بر اين اساس مجموع مراكز يادشده به يكهزار و ‪۷۷۰مركز افزايش يافت.

به گفته وي، در يك برنامه سه ساله ‪۷۵۰مركز جمع آوري شير با هدف پوشش تمام مناطق در كشور ايجاد خواهد شد كه براي امسال احداث ‪۲۵۰مركز پيش بيني شده است.

معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي نقدينگي مورد نياز توليدكنندگان شير خام، صنعت طيور و گوشت قرمز را در سال گذشته به ترتيب سه، هشت و پنج تريليون ريال اعلام كرد و گفت: وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد كرده است امسال اين ميزان نقدينگي به ترتيب به پنج تريليون ريال، ‪۱۰و هفت تريليون ريال افزايش يابد.

وي بهسازي و نوسازي يك ميليون و ‪۲۰۰هزار مترمربع اماكن دامي را از ديگر فعاليتهاي صورت گرفته در زيربخش دام و طيور در سال گذشته عنوان كرد و افزود: پارسال حدود سه ميليون تن خوراك كامل و كنسانتره در كشور توزيع شد كه امسال نيز براي توزيع همين ميزان، برنامه ريزي شده است.

وي از جذب يكهزار و ‪۵۸۱نفر از فارغ التحصيلان رشته‌هاي علوم دامي با استفاده از ساز و كار تشكلها براي نظارتهاي فني در فعاليتهاي دام و طيور كشور در سال گذشته خبر داد و گفت: امسال نيز براي جذب يكهزار و ‪۸۰۰نفر از فارغ التحصيلان برنامه ريزي شده كه حضور آنان در مراكز توليد به افزايش كمي و كيفي توليدات كمك مي‌كند.

به گفته معاون امور دام وزارت جهادكشاورزي، در سال گذشته همچنين۲۶۲ شهرك دامداري و دامپروري از طريق تجميع و انتقال دامداريهاي موجود و يا احداث شهركهاي جديد فعاليت خود را آغاز كرده اند.

وي عمليات اصلاح نژاد، انتقال جنين، ساماندهي دامهاي روستايي، تامين نهاده‌هاي دامي و حمايت از خريد محصولات دامي را از ديگر فعاليتهاي معاونت امور دام در سال۸۶اعلام كرد و افزود: پارسال بيش از۸۱۱هزار تن ذرت و ‪۱۶۰هزار تن جو براي تامين نياز علوفه دامها در كشور توزيع و۳۲هزار و۶۰۰تن گوشت قرمز و۹۲هزار و ‪۹۰۰تن گوشت مرغ توسط شركت پشتيباني امور دام خريداري، ذخيره و در فصول پرمصرف به بازار عرضه شد.

وي با بيان آنكه شركت پشتيباني امور دام در سال گذشته با ذخيره‌سازي حدود يك ميليون و ‪۵۰۰هزار تن نهاده، نياز زيربخش دام و طيور را در زمان كمبود تامين كرد، اظهار داشت: امسال براي ذخيره‌سازي سه ميليون تن انواع نهاده برنامه ريزي شده و بر اين اساس هيچ نگراني براي توليدكنندگان بويژه مرغداران جهت تامين ننهاده مورد نياز وجود نخواهد داشت.

 

سجادي از پيش بيني خريد ‪۱۵۰هزار تن گوشت مرغ مازاد توسط شركت پشتيباني امور دام به منظور ذخيره‌سازي و توزيع آن در ايام پرمصرف در سال جاري خبر داد.

به گفته وي، وزارت جهادكشاورزي اولويت تامين نهاده‌ها چه ازطريق واردات و چه خريد داخلي را به بخش خصوصي داده است ضمن آنكه اين وزارتخانه آماده است هر ميزان گوشت مرغ و گوشت قرمز مازاد بر مصرف را توسط شركت پشتيباني امور دام از توليدكنندگان خريداري كند.

وي افزود: قراردادي نيز بين اين شركت و انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه براي خريد تخم مرغهاي نطفه دار منعقد شده است.

معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي درخصوص اقدام‌هاي اين معاونت براي كاهش اثرات خشكسالي در زيربخش دام و طيور نيز گفت: در اين خصوص ‪۱۱پروژه ازجمله استفاده از ظرفيت واحدهاي پرواربندي غيرفعال، كاهش جمعيت دام سنگين كم توليد و جايگزيني دامهاي پر توليد، حفظ كلني‌هاي زنبور عسل، بيمه همگاني دامهاي سبك و سنگين و ... براي اجرا پيش بيني شده است.

وي توزيع۲۰هزار تن شكر خام يارانه دار در بين زنبورداران و خريد۳۵۰ هزار راس دام از دامداران متاثر از خشكسالي را ازجمله فعاليتهاي صورت گرفته در اين خصوص اعلام كرد.

سجادي در ادامه توليدكنندگان شير خام و كارخانه‌هاي لبني را به تعامل و همكاري با يكديگر فرا خواند و گفت: توليد و صنايع تبديلي و تكميلي در بخش كشاورزي لازم و ملزوم يكديگر هستند و فعاليت هر كدام از آنها به هم وابسته است و به دليل اين وابستگي شديد، بايد در منافع و سود و زيان هم شريك باشند.

وي با بيان آنكه گزارش‌هاي رسيده بيانگر آن است كه از ‪۲هفته پيش برخي كارخانه‌ها به علت اعتراض درخصوص قيمت يكسري فرآورده‌ها حاضر به تحويل شير خام از دامداران نيستند، افزود: كارخانه‌ها نبايد مشكلات خود را به دامداران تعميم دهند بلكه مسايل خود را در مراجع ذيربط پيگيري و برطرف كنند.

وي ممانعت كارخانه‌ها از تحويل شيرخام دامداران را غيرمنطقي خواند و به آنها اطمينان داد: وزارت جهاد كشاورزي هم به منافع كارخانه‌ها و هم منافع دامداران توجه دارد.

معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي درخصوص عدم تصويب طرح جامع نظام دامپروري در مجلس هفتم، گفت: اين طرح كه در رديف طرحهاي اصل ‪۸۵محسوب مي شد در كميسيون كشاورزي، منابع طبيعي و آب مجلس هفتم در يك كار وسيع، علمي و فني بررسي و تصويب شد اما در نهايت به دليل مخالفت افرادي غير دامدار و كساني كه مصالح صنفي و تشكيلاتي را به مصالح ملي ترجيح مي‌دهند، در صحن علني مجلس مطرح نشد.

وي در پايان اين طرح را كاملا مورد تاييد اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس هفتم و وزارت جهاد كشاورزي دانست و ابراز اميدواري كرد: با طرح و تصويب آن در نخستين روزهاي كاري مجلس هشتم، زيربخش دام و طيور كشور داراي يك قانون جامع مشخص شود كه تاكنون فاقد آن بوده است.اداره كلروابط عمومي وزارت جهادكشاورزي
pr@maj.ir

pr@agri-jahad.org
/www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط

نوع فایل نام فایل توضیحات
تهيه گزارش .pdf
1 

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal