ويژگي هاي 5 دستاورد جديد تحقيقاتي كشاورزي
1392/09/27

پنج دستاورد تحقيقاتي كشاورزي شامل پنج رقم زراعي در چهارمين روز از هفته پژوهش و فناوري با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي و وزير جهاد كشاورزي ، رونمايي و از پژوهشگران برتر بخش كشاورزي تجليل و قدرداني شد.به گزارش روابط عمومي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، ويژگي هاي اين ارقام به اين شرح است:

رقم جديد جو آبي «به رخ» مناسب كشت در مناطق معتدل كشور براي توليد مالت به عنوان دستاورد تحقيقاتي توسط  موسسه هاي تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي ، خراسان جنوبي ، يزد ، كرمان ، فارس ، اصفهان و تهران به عنوان مجري طرح ارائه شد. اين رقم جو آبي داراي ويژگي هايي است كه مي توان به آن اشاره كرد:

- متوسط عملكرد 6973 كيلو گرم در هكتار

- سازگاري مناسب به اقليم معتدل

- مناسب براي استفاده درصنايع مالت سازي

- مقاوم به خوابيدگي

- داراي تيپ خوشه دو رديفه

- وزن هزاردانه بالا (50- 45 گرم)

- افزايش توليد سالانه به ميزان 21000تن در سطح حداقل 40 هزار هكتار از اراضي

- ارزش افزوده ريالي با احتساب قيمت هركيلو گرم جو 5500 ريال هرساله بالغ برصدو پانزده ميليارد ريال

رقم جديد گندم نان آبي با «نام چمران 2»، مناسب براي كشت دراقليم گرم و خشك جنوب كشور به عنوان دستاورد تحقيقاتي توسط مجري طرح موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر  و با همكاري  موسسه هاي تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي استانهاي خوزستان (اهواز) وصفي آباد دزفول ، سيستان (زابل) بلوچستان (ايرانشهر) فارس (داراب) لرستان (خرم آباد) به عنوان همكار طرح ارائه  شد. اين محصول  داراي ويژگي هايي است كه مي توان به آن اشاره كرد:

- عملكرد بالا ، تحمل زياد به گرماي آخرفصل تا38 درجه سانيت گراد

- زود رسي نسبي

- مقاومت بالا به بيماري زنگ زرد و قهوه اي و ريزش دانه

- مقاومت بالا به خوابيدگي

- افزايش عملكرد نسبت به شاهد 140 كيلوگرم

- متوسط عملكرد رقم چمران 2 معادل 5253كيلو گرم ، عملكرد شاهد رقم چمران 5110كيلو گرم درهكتار

رقم جديد منوژرم چغندر قند متحمل به پوسيدگي ريزوكتونيايي ريشه و طوقه با نام اكباتان به عنوان دستاورد تحقيقاتي با همت موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر به عنوان مجري و همكاري موسسه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي همدان ، خراسان رضوي ، آذربايجان غربي ، اصفهان ، كرمان ، اردبييل و ستاد موسسه به عنوان همكاران طرح ارائه شد. رقم جديد منوژرم چغندرقند داراي ويژگي هايي است كه مي توان به آنها اشاره كرد:

- اين رقم هيبريد ديپلوئيد منوژرم و اولين رقم داخلي مقاوم به بيماري پوسيدگي ريزوكنونيائي ريشه

- مناسب براي كشت بهاره درمناطق آلوده  و غيرآلوده

- صرفه جوئي ارزي به ميزان 35 ميليارد ريال درصورت كشت در سطحي معادل ده هزارهكتار

 رقم نخود با نام "سارال" به عنوان دستاورد تحقيقاتي با همت  موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشوربه عنوان مجري طرح و  موسسه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كردستان، زنجان ، آذربايجان غربي ، خراسان شمالي و لرستان به عنوان همكاران طرح ارائه شد . اين رقم نخود داراي ويژگي هايي است كه مي توان به آنها اشاره كرد:

- مقاوم به سرما

- متحمل به بيماري رق زدگي ، پروتئين دانه  8/26 درصد

- پرمحصول

- درمقايسه با ارقام شاهد به طو رميانگين داراي 25 درصد افزايش محصول  مي باشد

رقم جديد سويا با نام «سامان» به عنوان دستاورد تحقيقاتي با همت موسسه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي گلستان به عنوان مجري طرح و  موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، موسسه تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي مازندران به عنوان همكاران طرح ارائه شد. اين رقم سويا داراي ويژگي هايي است كه مي توان به آنها اشاره كرد:

- عملكرد مطلوب به ميزان 3670 كيلو گرم در هكتار

- مناسب براي برداشت مكانيزه با توجه به تجمع غلاف در گره انتهائي

- كاهش چشمگير خسارات ناشي از عارضه اختلال در غلاف نندي

- افزايش عملكرد به ميزان 317 كيلو گرم نسبت به رقم شاهد كتول و افزايش درآمد به مبلغ 3170000 ريال در هرهكتار براي كشاورز، اين رقم براي 12000 هكتار از اراضي تحت كشت سويا در استان قابل توصيه خواهد بود.

بعد از مراسم رونمايي دستاوردها، با اهداي لوح سپاس و با حضور دكتر لاريجاني و مهندس حجتي، از پژوهشگران برتر وزارت جهاد كشاورزي قدرداني شد؛ كه شامل مديرپژوهشي و پژوهشگر برتر كشور به انتخاب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد. اسامي پژوهشگران برتر تقدير شده به اين شرح مي باشد.

پژوهشگران برتر سال 1392 وزارت جهاد كشاورزي

1 . دكتر فاطمه سفيد كن

 موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور

2 .دكتر عباسعلي مطلبي

 موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور

3 . دكتر محمد علي باغستاني

 موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور

4 . دكتر امير يزدان سپاس

 موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر

5 . دكتر علي اصغر معصومي

 موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور

6 .دكتر عليرضا قدس ولي

 موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي- مركز تحقيقات گلستان

7 . دكتر حسين فرازمند

 موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور

8 . مهندس محمد روغني

 پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

9 . دكتر حسن نصراله زاده

 موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور- اكولوژي درياي خزر

10 . دكتر محمد علي يزداني

 موسسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر

 11 . دكتر نوارير تومانيان

 موسسه تحقيقات خاك و آب- مركز تحقيقات اصفهان

12 . دكتر محمد علي طالبي

 موسسه تحقيقات علوم دامي – مركز تحقيقات چهار محال و بختياري

 13 . دكتر محمود اطرشي

 پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي -شعبه اصفهان

 14 . دكتر احمد شاكر اردكاني

 موسسه تحقيقات پسته كشور

 15 .دكتر محسن لطفي

 موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مركز ت خراسان شمالي

 16 . مهندس الياس نيستاني

 رئيس ايستگاه تحقيقاتي سيساب و شيروان (مركزتحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان شمالي)

تعداد مشاهده خبر16 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal