رشد توليدات علوفه اي به 10 درصد افزايش مي يابد
1386/12/13

مديركل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه اي وزارت جهاد كشاورزي گفت: متوسط رشد توليد محصولات علوفه اي در برنامه چهارم معادل 6.9 درصد است كه به منظور افزايش توليد علوفه اين رقم به 10 درصد افزايش مي يابد.

محمدمهدي كابلي  گفت: با توجه به محدوديتهاي موجود، رشد معقول توليدات محصولات علوفه اي  حدود 7 درصد است كه طبق برنامه اين رقم به منظورافزايش توليد علوفه و تامين نيازغذاي دامهاي كشور به 10 درصد افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه متوسط رشد توليد محصولات علوفه اي در پايان برنامه چهارم رقمي حدود 6.9 تعيين شده است.

مديركل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه اي وزارت جهاد كشاورزي بيان كرد: با توجه به احداث روزافزون دامداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي در سطح كشور، تجديد نظر در برنامه ها و افزايش توليدات محصولات علوفه اي در راستاي تامين پروتئين و انرژي مورد نياز دامها امري ضروري است.

وي با بيان اينكه براي محصولاتي  نظيرجو و ذرت دانه اي خريد تضميني وجود دارد، افزود: خريد تضميني براي يونجه و تعداد ديگري از محصولات علوفه اي پيشنهاد شده و در سالجاري  قيمت خريد تضميني جو 162 تومان و ذرت دانه اي 167 تومان تعيين شده است.

كابلي يكي ازمنابع علوفه اي كشوررا علوفه هاي سيلويي خواند و افزود: در برخي از نقاط كشورظرفيت سيلوها با توليد علوفه هاي سيلويي تناسب ندارد؛ لذا براي ذخيره سازي اين محصولات نيازمند احداث سيلو هستيم. 

وي با اشاره به عملكرد دو تا سه برابري توليد سورگوم نسبت به ذرت علوفه اي، عنوان كرد: در كشت اول عملكرد علوفه سورگوم در سه تا 5 چين بالغ بر300 تن ركوردگيري شده درحاليكه متوسط  توليد ذرت علوفه اي  حدود 50 تن است.

مديركل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه اي وزارت جهاد كشاورزي افزود: با توجه به پتانسيل مقاومت سورگوم به خشكي و شوري، كشت اين محصول و ترويج آن در دستور كار قرار گرفته و حدود 500 تن بذر مورد نياز تامين و به استانهاي مختلف ارسال شده است.

وي تصريح كرد: يكي از استراتژيهاي وزارت جهاد كشاورزي تامين انرژي مورد نياز دام با استفاده ازعلوفه هاي داراي پتانسيل بالاي توليد است كه در صدديم نيازعلوفه دام كشور را به علوفه به حداقل برسانيم.

كابلي با اشاره به پيشنهاد تعيين سود بازرگاني ذرت در دو زمان توليد و غير توليد، عنوان كرد: سود بازرگاني در زمان توليد ( شهريورتا بهمن ماه هر سال) 30 درصد و درزمان غير توليد 4 درصد است.

وي با اشاره به تدوين دستورالعمل فني و اجرايي طرحهاي آرماني براي محصولات علوفه اي، افزود: طرحهاي آرماني امسال براي محصول جو وارد مرحله اجرايي شده و براي مابقي محصولات مانند ذرت علوفه اي و دانه اي، سورگوم و يونجه نيز با لحاظ كليه مسايل مهندسي زراعي از سال آينده اجرا مي شود.

مديركل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه اي وزارت جهاد كشاورزي اظهارداشت: هدف اصلي از تدوين طرحهاي آرماني استفاده از كليه امكانات جهت افزايش عملكرد در واحد سطح است.

وي افزود: ازآنجايي كه بقاياي محصولات علوفه اي به  زمين باز مي گردند و موجب بالارفتن مواد آلي خاك مي شوند و درچرخه اكوسيستم جابجا مي شوند ميزان ضايعات را به حداقل مي رساند.

كابلي در رابطه با هزينه  توليد محصولات علوفه اي تصريح كرد: هزينه  توليد براي هر محصول علوفه اي متفاوت است و هم اكنون بالغ بر 30 محصول علوفه اي در كشور وجود دارد كه 15 محصول آن در سطح وسيع كشت مي شود به نحويكه  يونجه معادل 600 هزار هكتار، ذرت دانه اي و علوفه اي بالغ بر500 هزارهكتارو جو در بيش از يك ميليون و 700 هزارهكتار كشت مي شوند.

وي اعلام كرد: در سالجاري بايد حدود 20.4 ميليون تن علوفه در كشور توليد شود در حاليكه ميزان توليد محصولات علوفه اي هم اكنون بالغ بر23 ميليون تن گزارش شده است.

مديركل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه اي وزارت جهاد كشاورزي  ذرت دانه اي، يونجه و جو را به عنوان مهمترين گياهان علوفه اي و مابقي محصولات علوفه اي را مكمل خواند و گفت: برنامه ريزي شده تامين به موقع نهاده ها به ويژه بذر مورد نياز با قيمت معقول تامين و در اختيار توليدكنندگان قرارگيرد.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر10 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal