رشد19درصدي اعتبارات تملك دارايي‌هاي فصل كشاورزي ومنابع طبيعي در سال87
1386/12/07

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: كشاورزي و دامپروري

سرپرست دفتر امور آب، كشاورزي و منابع طبيعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به اعتبارات تملك دارايي‌هاي تنظيم شده در لايحه بودجه فصل كشاورزي و منابع طبيعي سال 87 گفت: اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل كشاورزي و منابع طبيعي در سال 86، 1.42 درصد از مجموع مصارف بودجه عمومي دولت بوده كه در سال 87 به 1.5 درصد رسيده است.

دكتر فتح‌الله آقاسي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل كشاورزي و منابع طبيعي (ملي و استاني) با لايحه‌اي كه تقديم مجلس شد، يك هزار و 84 ميليارد تومان است كه اين رقم 9.5 درصد از مجموع اعتبارات و تملك سرمايه‌اي امور اقتصادي و 4.5 درصد از مجموعه تملك دارايي‌هاي كل كشور را تشكيل مي‌دهد.

وي افزود: در مقايسه با سال 86، اعتبارات تملك دارايي‌هاي فصل كشاورزي و منابع طبيعي (ملي و استاني) در سال 87 از رشد 19 درصدي برخوردار است. اين اعتبار در سال 86 معادل 910 ميليارد تومان بوده كه در سال 87 به رقم يك هزار و 84 ميليارد تومان افزايش يافته است.

آقاسي‌زاده سهم تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 86 فصل كشاورزي را 9.5 درصد از امور اقتصادي و 4.9 درصد از مجموع تملك دارايي‌هاي كل كشور عنوان كرد و گفت: تقريبا روند جاري مورد توجه قرار گرفته و با افزايشي كه در سقف كل كشور اتفاق افتاده در اين بخش هم افزايش روي داده است.

وي با بيان اينكه 51 درصد بودجه تملك داريي‌هاي سرمايه‌اي فصل كشاورزي و منابع طبيعي در سال 87 ملي است، ادامه داد: در سال 86 با حدود 471 ميليارد تومان معادل 51.7 درصد از اعتبارات كل فصل، جزو اعتبارات ملي بود.

اين مقام مسوول ميزان اعتبارات ملي سال 87 را حدود 553 ميليارد تومان از اعتبارات كل فصل عنوان كرد و با اشاره به اينكه از اين رقم دستگاه‌هاي مختلفي استفاده مي‌كنند، گفت: وزارت جهاد كشاورزي 317 ميليارد تومان را به خود اختصاص داده كه اين رقم 57.4 درصد از كل بودجه ملي تملك دارايي‌هاي فصل است و پس از آن 157 ميليارد تومان اعتباري است كه به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور به عنوان دومين دستگاه اختصاص يافته كه اين رقم نيز معادل 28.5 درصد از كل بودجه ملي تملك فصل محسوب مي‌شود. آقاسي‌زاده اضافه كرد: سومين دستگاه، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي است كه حدود 3.6 درصد از كل اعتبارات تملك فصل بودجه، معادل 19.7ميليارد تومان به آن تعلق گرفته و پس از آن سازمان شيلات با 16.4 ميليارد تومان و سه درصد از كل اعتبارات تملك فصل بودجه را دارد و سازمان دامپزشكي با 12.7 ميليارد تومان و 2.3 درصد از كل، مرتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

وي تصريح كرد: به ترتيب بعد از سازمان دامپزشكي موسسات ديگري نيز وجود دارند كه پژوهشكده بيوتكنولوژي، تحقيقات جنگل‌ها و مراتع، تحقيقات شيلات، ثبت و گواهي بذر و نهال، موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي اقتصاد كشاورزي و پژوهشكده مهندسي جهاد كشاورزي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.

آقاسي‌زاده در ادامه با اشاره به توزيع برنامه‌اي اعتبارات ملي تملك فصل كشاورزي و منابع طبيعي و با تاكيد بر اينكه در نظام بودجه، توزيع برنامه‌اي نيز از اهميت خاصي برخوردار است، افزود: اين اقدام مي‌تواند تصويري به ما دهد كه ببينيم اين دستگاه‌ها مجموعا در قالب چه برنامه‌ها، چه كارهايي را انجام مي‌دهند.

اين مقام مسوول ادامه داد: در لايحه سال 87 مشخص شد كه اعتبارات ملي فصل كشاورزي و منابع طبيعي در قالب 23 برنامه هزينه مي‌شود كه در اين بين برنامه راهبري ساماندهي امور اراضي با 156 ميليارد تومان اعتبار، 28.3 درصد از كل اعتبارات فصل، برنامه راهبري آبخيزداري و حفاظت خاك با 107 ميليارد تومان، 19.4 درصد از اعتبارات فصل، برنامه راهبري افزايش توليد محصولات زراعي با 53 ميليارد تومان اعتبار 9.7 درصد از اعتبارات فصل، پژوهش‌هاي كاربردي با 49 ميليارد تومان اعتبار 8.9 درصد از كل اعتبار فصل را به خود اختصاص داده‌اند.

وي اضافه كرد: همچنين برنامه راهبري احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از جنگل‌هاي كشور و راهبري افزايش توليد محصولات باغي نيز هر كدام با 7.3 و 6.8 درصد از كل اعتبار در مراتب بعدي قرار دارند.

آقاسي‌زاده خاطرنشان كرد: برنامه‌هاي ديگري نيز همچون برنامه ارتقاء ضريب مكانيزاسيون، برنامه افزايش توليد آبزيان پرورشي، برنامه افزايش توليد محصولات دام و طيور، برنامه راهبردي افزايش سطح خدمات ترويجي و امور راهبردي پوشش بهداشتي دام و طيور و آبزيان نيز از جمله برنامه‌هاي ديگري هستند كه در رتبه‌هاي بعدي براي دريافت اعتبار قرار گرفته‌اند. سرپرست دفتر امور آب، كشاورزي و منابع طبيعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي به مهمترين طرح‌هاي پيش‌بيني شده در نظام بودجه سال 87 اشاره كرد و گفت: مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري در حوزه‌هاي آبخيز سدها مهمترين طرحي است كه 6.5 درصد از اعتبار كل فصل بودجه به آن اختصاص يافته كه نسبت به سال 86، از رشد 21 درصدي برخوردار است؛ همچنين طرح تجهيز و نوسازي اراضي زير سدهاي مخزني و بندهاي انحرافي نيز دومين طرح است كه 5.9 درصد از اعتبارات كل فصل بودجه را كسب كرده است. آقاسي‌زاده تصريح كرد: طرح خودكفايي گندم با 5.1 درصد از اعتبارات فصل و 4.9 درصد رشد نسبت به سال 86، طرح اجراي عمليات آب و خاك تعاوني‌هاي توليد با 49 درصد از اعتبارات فصل رتبه سوم و چهارم را دارا هستند، همچنين مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان‌داري داراي حوزه‌هاي آبخيز فاقد سد كشور با 4 درصد سهم و 51 درصد رشد نسبت به سال 86 جايگاه ششم را دارد. وي افزود: توسعه، تكميل تجهيز و تامين ماشين‌آلات ايستگاه‌ها، مراكز و موسسات تحقيقاتي وابسته به سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي با 3.0 درصد سهم از فصل و 8 درصد رشد نسبت به سال قبل، تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري كشور با 3.1 درصد از كل فصل و كمك‌هاي فني و اعتباري براي توسعه باغات، به ترتيب از جايگاه هفتم و هشتم برخوردار هستند.

آقاسي‌زاده تصريح كرد: بقيه طرح‌ها سهمشان در كل اعتبارات تملك از 2.6 درصد تا حدود بالاي يك درصد از كل اعتبارات تملك فصل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.

وي با يادآوري اينكه در بودجه سال 87 ، شش طرح جديد در بخش كشاورزي گنجانده شده است، به اين طرح‌ها اشاره كرد و افزود: تهيه نقشه پوشش گياهي جنگل‌هاي ايراني توراني از جمله اين طرح‌هاي جديد است و پنج طرح باقيمانده نيز به نوسازي و زهكشي اراضي كشاورزي مرتبط هستند.

اين مقام مسوول در ادامه خاطرنشان كرد: در سال 87 در لايحه پيش‌بيني شده كه مجموعا 870 ميليارد تومان تحت عنوان يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي، خوراك دام و اصلاح نژاد دام روستايي به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص پيدا كند كه اين رقم در سال 86 ، 750 ميليارد تومان بوده است.

وي در پايان اظهار كرد: در سال 87 همچنين 9.8 ميليارد تومان در قالب برنامه پوشش بيمه محصولات كشاورزي به صورت رديف هزينه‌اي براي صندوق بيمه محصولات كشاورزي با عنوان حق بيمه سهم دولت، ذيل وزارت جهاد كشاورزي در نظر گرفته شده است.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal