اعلام آخرين وضعيت توليد محصولات استراتژيك در كشورتوسط وزارت جهادكشاورزي
1386/12/19


اين گزارش نشان ميدهد ظرف سه سال اخير توليد گندم با رشد2.7 درصدي به 15 ميليون و 404 هزار تن، توليد شلتوك با رشد 10.3 درصدي به 3407.5 هزار تن، توليد جو با رشد 4.7 درصدي به 3567.5 هزار تن ، ذرت دانه اي با رشد 10.8 درصدي به دو هزارو619 هزار تن، چغندر قند با رشد 8.6 درصدي به 6293.2 هزار تن، نيشكر با رشد 14 درصدي به  8046.9 هزار تن، دانه اي روغني با رشد 22.8 درصدي به 745.1 هزار تن افزايش يافته است.

ميزان توليد گندم در سال گذشته معادل 14 ميليون و587 هزار تن بوده كه امسال با افزايش 817 هزار تني به 15 ميليون و 404 هزار تن بالغ شده است ضمن اينكه ميزان توليد اين كالاي استراتژيك از زمان روي كار آمدن دولت نهم تا كنون با افزايش 1203.6 هزار تني از رشد 2.7 درصدي برخوردار شده است.

ميزان توليد گندم درآغاز فعاليت دولت نهم بالغ بر14 ميليون و 200 هزار تن بوده كه امسال اين رقم رشد 2.7 درصدي را پشت سر گذاشته است.

ميزان توليد گندم در ابتداي سال 56 تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم معادل 10 ميليون و 173 هزار تن بوده كه بطور متوسط سالانه 4.8 درصد رشد را محقق كرده است.

رشد 10.3 درصدي توليد شلتوك

ميزان توليد شلتوك در سالجاري معادل 3407.5 هزارتن است كه در مقايسه با سال 83 همزمان با شروع فعاليت دولت نهم كه توليد رقمي بالغ بر دو ميليون و540 هزارتن بوده با رشد 10.3 درصدي همراه شده است.

ميزان توليد شلتوك در سال گذشته بالغ بر سه ميليون و 150 هزار تن گزارش شده كه در مدت فعاليت دولت نهم بطور متوسط سالانه توليد اين محصول 10.3 درصد رشد را محقق كرده است.

ميزان توليد شلتوك ازابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم بطور متوسط سالانه 4.6 درصد رشد داشته است.

رشد 4.7 درصدي توليد جو

توليد جو در شروع فعاليت دولت نهم معادل سه ميليون و 100 هزار تن بوده كه اين ميزان در سالجاري با افزايش 461.5 هزار تني به 3567.5 هزار تن افزايش يافته است.

از سال 83 با آغاز فعاليت دولت نهم تا سالجاري ميزان توليد جو سالانه بطور متوسط 4.7 درصد رشد يافته است.

ميزان توليد اين محصول اساسي در سال گذشته 3440.8 هزار تن بوده است ضمن اينكه مقدار توليد جو از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم بطور متوسط سالانه 3.6 درصد افزايش يافته است.

رشد 10.8 درصدي توليد ذرت دانه اي

توليد ذرت دانه اي در سالجاري بالغ بر دو هزار و619 هزار تن و در سال گذشته رقمي معادل دو هزار و 400 هزار تن بوده است.

ميزان توليد اين محصول در سالجاري نسبت به سال 83 كه توليد رقمي بالغ برهزار و926 هزار تن بوده سالانه بطورمتوسط 10.8 درصد رشد يافته است.

رشد 8.6 درصدي چغندر قند

ميزان توليد چغندرقند در سالجاري بالغ بر 6293.2 هزار تن اعلام شده كه در مقايسه با ابتداي فعاليت دولت نهم در سال 83 رشد 8.6 درصدي را محقق كرده است.

ميزان توليد اين محصول درابتداي فعاليت دولت نهم معادل 4 ميليون و 916 هزار تن بوده كه با افزايش 1377.2 هزارتني در سالجاري به رقم مذكورافزايش يافته است.

ميزان توليد چغندر قند در سال گذشته بالغ بر 6 ميليون و 593 هزار تن گزارش شده ضمن اينكه ميزان توليد اين محصول در سال 57 تا قبل از روي كارآمدن دولت نهم سالانه بطور متوسط از رشد يك درصدي برخوردار بوده است.

رشد 14 درصدي توليد نيشكر

توليد نيشكردرآغاز فعاليت دولت نهم بالغ بر5 ميليون و 430 هزار تن بوده كه با رشد 2616.9 هزار تن امسال به رقم 8046.9 هزارتن افزايش يافته است.

توليد اين محصول از سال 83 تا سال 86 بطورمتوسط سالانه 14 درصد رشد را محقق كرده است ضمن اينكه توليد دراين بخش در سال گذشته 5098.7 هزار تن گزارش شده است.

مقدار توليد نيشكراز ابتداي پيروزي انقلاب تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم در سال 83 بطور متوسط سالانه 8 درصد رشد داشته است.

رشد 22.8 درصدي توليد دانه هاي روغني

ميزان توليد دانه هاي رغني درسالجاري بالغ بر745.1 هزار تن و در سال گذشته معادل 505 هزار تن اعلام شده است.
ميزان توليد اين محصولات درآغاز فعاليت دولت نهم بالغ بر 402 هزار تن بوده كه با افزايش توليد 343.1 هزار تني، رشدي معادل 22.8 درصدي را تجربه كرده است.

ميزان توليدات در اين بخش از سال 56 تا 83 با افزايش 376 هزار تن رشدي معادل 10.7 درصد را محقق كرده است.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir


تعداد مشاهده خبر7 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal