كميسيون مقدماتي تكثير، بازسازي و بهره برداري پايدار از ذخاير درياي خزر (كارگروه ماهيان استخواني) برگزار شد
1386/10/04

         كميسيون مقدماتي تكثير، بازسازي و بهره برداري پايدار از ذخاير درياي خزر (كارگروه ماهيان استخواني) با هدف  بهره برداري  مسئولانه و توسعه پايدار منابع آبزي كشور و اصلاح ساختار زيربخش شيلات در دفتر مركزي شيلات ايران برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران دكتر شعبانعلي نظامي معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان شيلات ايران در جمع مديران و كارشناسان مراكز تكثير و بازسازي ذخاير ماهي كشور گفت: ديدگاه مسئولين مراكز تكثير و بازسازي ذخاير ماهي در كشور بايد سيستمي و اكولوژيكي باشد بطوريكه با در نظر گرفتن تعيين توان توليد و بهره مندي از فرصتهاي تحقيقاتي شيلات بايستي به تكثير و بازسازي ذخاير آبزيان پرداخت. وي افزود: رودخانه ها همانند رگهاي حياتي براي دريا عمل مي كنند و بايد   شرايط مناسب محيط زيست آبزيان را در رودخانه ها فراهم آوريم. وي در پايان بر تكثير گونه هاي مختلف آبزيان نظير سياه ماهي و رهاسازي لارو ماهي در رودخانه ها تاكيد كرد.در ادامه مهندس عباس اميني معاون توسعه آبزي پروري سازمان شيلات ايران، مهندس درويشي رئيس مركز تكثير و بازسازي ذخاير ماهي شهيد رجايي،   مهندس مقدسي رئيس مركز تكثير و بازسازي ذخاير ماهي شهيد رجايي، مهندس عفت پناه نماينده مركز تكثير و بازسازي ذخاير ماهي شادروان دكتر يوسف پور، مهندس سقلي رئيس مركز تكثير و بازسازي ذخاير ماهي كلمه، مهندس رضواني رئيس مركز تكثير و بازسازي ذخاير ماهي شهيد باهنر كلاردشت، مهندس عليزاده نماينده مركز تحقيقات ماهيان سردآبي تنكابن و نيز نماينده پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي به ارايه گزارشي از اقدامات انجام شده درخصوص تكثير، بازسازي و بهره برداري مسئولانه و توسعه پايدار از ذخاير درياي خزر دركشور پرداخته و سپس مهندس رحيمي دانش مديركل دفتر بازس ازي ذخاير ماهي شيلات ايران به جمع بندي عملكرد مراكز تكثير و بازسازي ذخاير ماهيان استخواني پرداخت. در اين جلسه پيشنهادات ارايه شده به كميسيون مقدماتي تكثير، بازسازي و بهره برداري پايدار از ذخاير درياي خزر (كميته تخصصي ماهيان استخواني) مورد بررسي قرار گرفت.

در ادامه پس از تعيين اهداف كمي و كيفي مراكز تكثير در سال 1387 راهكارهاي مناسب براي دستيابي به اهداف تعيين شده مشخص و مصوبات اين كمسيون مورد تصويب اعضاء قرار گرفت.

گفتني است از جمله راهبردهاي كميسيون مقدماتي تكثير، بازسازي و بهره برداري پايدار از ذخاير درياي خزر (كارگروه ماهيان استخواني) مي توان به تلاش در جهت حفظ اكوسيستم آبزيان در كليه فعاليتهاي شيلاتي و بازسازي ذخاير، تاكيد بر مديريت علمي شيلاتي با توجه خاص به اصول ماهيگيري مسئولانه، افزايش بهره وري در برداشت فرآوري و جابجايي آبزيان كشور، بهينه سازي الگوي مصرف سرانه آبزيان، توانمندسازي بخشهاي مرتبط با شيلات در اعمال وظايف حاكميتي، واگذاري فعاليتهاي تصدي گري به بخش غيردولتي، برقراري سازوكار افزايش كيفيت محصول در زنجيره هاي توليد، توسعه ظرفيتهاي تخصصي توس ط بخشهاي غير دولتي و تشكلهاي صنفي و اصلاح ساختار بخشهاي مرتبط با شيلات اشاره نمود.

 همچنين تاكيد بر رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي در فعاليتهاي شيلات ايران و تلاش به منظور بهنگام نمودن آن، هماهنگي و همكاري در حفظ محيط زيست و اكوسيستم آبزيان در سطح ملي و منطقه اي، بكارگيري صحيح اصول مديريت ذخاير آبزيان، اصلاح و بهبود فعاليت بازسازي ذخاير آبزي و اعمال اصول نوين در تكثير آبزيان، حفظ گونه هاي ارزشمند ماهيان استخواني درياي خزر، تاكيد بر اعمال استانداردهاي لازم از مرحله برداشت تا مصرف در جهت ارتقاء كيفيت زيربخش، ارتقاء سطح آگاهي عمومي جامعه نسبت به مزاياي مصرف آبزيان، گسترش خصوصي سازي در زيربخش، برقراري حمايتها ي لازم از ظرفيتهاي بيمه اي، ارتقاء سطح استانداردهاي بهداشتي در توليد و عرضه محصولات، ارتقاء و ساماندهي نظام خدمات حمايتي شيلات و گسترش شركتهاي تخصصي و تشكلهاي صنفي از جمله سياستهاي استراتژيك اين كميسيون ذكر شده است. 


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر10 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal