رسالت اصلی ترویج کشاورزی توسعه منابع انسانی است
1387/08/22

آموزش و ترويج به بخش كشاورزي رونق بخشيده و درآمد كشاورزان را افزايش داده است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر محمدحسين انصاري‌فرد ـ سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي اظهار كرد: امروزه اهميت توسعه روستايي و نقش حياتي آن در پيشبرد اهداف كلان كشورها، به ويژه كشورهاي درحال رشد بر هيچ كس پوشيده نيست و باور كارشناسان و دست‌اندركاران امر بر اين است كه تحقق اين مهم بيش از هر چيز در گرو توسعه و مديريت صحيح منابع انساني است.

وي افزود: در اين راستا آموزش و ترويج در بخش كشاورزي توانسته است با رونق بخشيدن به كشاورزي و افزايش درآمد كشاورزان، تسهيل پذيرش فناوري‌هاي نوين و به‌كارگيري روش‌هاي علمي كشاورزي توسط توليدكننده و بهره‌برداران بخش، توانمندي روستاييان براي استفاده بهينه از نيروها و استعدادهايشان را شكوفا ساخته و به ارتقاي توان توليدي محصولات كشاورزي در كشور منجر شود.

او ادامه داد: در سال 1386 ترويج كشاورزي با در اختيار داشتن بيش از هزار و200 مركز ترويج و خدمات كشاورزي در سطح دهستان‌هاي كشور، بيش از چهار هزار نفر سرباز سازندگي، شش هزار و 500 نفر مهندس ناظر، هزار و 800 شركت خدمات مشاوره فني 20 هزار تشكل كشاورزي ، هزار و 200 شركت تعاوني توليدي، قريب به 30 هزار نفر مددكار ترويجي، پنج هزار و 300 نفر كشاورزان خبره و پيشرو70 هزار مروج كشاورزي و 65 مركز آموزش كشاورزي بزرگترين شبكه انتقال دانش، ‌آموزش ومهارت كشاورزي را تحت عنوان شبكه ترويج كشاورزي تشكيل مي‌دهد.

انصاري با بيان اينكه اين شبكه حلقه ارتباطي دستگاه اجرايي متولي بخش كشاورزي(وزارت جهاد كشاورزي) با جامعه كشاورزي و خط مقدم توليد است، افزود: قدر مسلم استفاده بهينه از اين شبكه بزرگ ترويجي و عوامل اجرايي آن نياز به مديريت جامع سيستماتيك و يكپارچه دارد با استقرار اين شبكه در سطح عمليات بخش كشاورزي، از يك طرف با برقراري ارتباط با جامعه روستايي، امكان شناخت واقعي از نيازهاي شغلي، مهارتي و دانشي كشاورزان و سياست‌گذاري بر مبناي اين نياز فراهم مي‌شود و از طرف ديگر با به‌كارگيري عناصر و عوامل شبكه ترويج امكان عملياتي شدن برنامه هاي وزارت به عنوان دستگاه متولي در سطح عرصع توليد فراهم مي‌شود.

مديركل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي رسالت اصلي ترويج كشاورزي را توسعه منابع انساني در بخش دانست و گفت: با انتقال دانش فني توليد به توليدكنندگان و تغيير نگرش، بينش و رفتار در كشاورزان زمينه مديريتي منابع انساني در بخش را براي توسعه كشاورزي و جامعه روستايي كشور فراهم مي‌كند.

او با اشاره به اينكه در سال 1386 فعاليت‌هاي اجرايي ترويج كشاورزي كشور بر مبناي دو استراتژي و سياست كلان تنظيم و به اجرا درآمد، افزود: استقرار شبكه خدمات مشاور فني و مهندسي كشاورزي با هدف استفاده از توان و ظرفيت تخصصي بخش غير دولتي در توسعه شبكه ترويج كشاورزي و گسترش سطح عمليات فعاليت‌هاي ترويجي در عرصه توليد و تسريع در انتقال يافته‌ها به منظور افزايش توليد و بهره‌برداري بهينه و پايدار از منابع و نهاده‌ها يافته‌هاي حاصل از تحقيقات و دانش و تجربيات كشاورزان موفق، در قالب دستورالعملهاي اجرايي به صورت عمليات مختلف ترويجي به كشاورزان اين دو استراتژي هستند. وي با اشاره به اينكه در مجموع دو ميليون و100هزار نفر روز آموزش كشاورزان در سطح كشور در طول سال 86 انجام شده است، گفت: از اين رقم 85 درصد آموزش ترويجي و 15 درصد آموزش‌هاي مهارتي بوده كه در اين راستا 15 درصد از كل آموزش‌هاي ترويجي مربوط به آموزش زنان روستايي و عشايري است.

انصاري‌فرد با بيان اينكه 24هزار و930 دقيقه فيلم آموزشي- ترويجي و هزار و 620 عنوان نشريه ترويجي توليد و چاپ شده است، اضافه كرد: دو هزار و500 نفر سرباز سازندگي جذب و به‌كار گرفته شده‌اند و بالغ بر 18 هزار نفر فارغ‌التحصيل رشته‌هاي كشاورزي در قالب هزار و 800 شركت خدمات مشاوره فني و مهندسي سازماندهي و با استقرار در سطح دهستان‌هاي كشور، با انعقاد قرارداد با كشاورز و اجراي بخشي از فعاليت‌هاي اجرايي بخش در سطح روستاها وارد چرخه فعاليت شبكه ترويج كشاورزي شده‌اند، همچنين شش هزار و 500 نفر از كارشناسان غير دولتي بخش به عنوان مهندسان ناظر در محصولات زراعي و دامي سازماندهي و به‌كار گرفته شده‌اند.

وي همچنين تصريح كرد: در جهت تقويت شبكه ترويج كشاورزي در 749 باب مركز ترويج و خدمات در سطح دهستان‌هاي كشور، ‌در طول سال گذشته با اعتباري بالغ بر 55 ميليارد ريال، عمليات تجهيز و تغيير كاربردي صورت گرفته است.

سخنگوي وزارت جهاد كشاورزي ادامه داد: در قالب طرح تسريع انتقال يافته‌ها، با ايجاد 17 هزار و 65 سايت يادگيري در 16 هزار و 544 هكتار زمين زراعي و باقي و 521 واحد دامي 182 هزار بهره‌بردار را تحت پوشش قرار داده كه در طول سال هزار و 663 موضوع نيازسنجي و مساله با مشاركت كشاوز، محقق مروج و اجرا در زمينه‌هاي مختلف استخراج شده كه تاكنون منتج به تدوين 370 دستورالعمل ترويجي شده است.

انصاري‌فرد خاطرنشان كرد: در حوزه تشكل‌هاي بخش كشاورزي در سال 86 تعداد 114 مورد سازمان مردم نهاد ( 45 انجمن خبرگان كشاورزي، 55 انجمن هماهنگ و حمايتي تشكل‌ها، شش كانون خبرگان كشاورزي و هشت كانون هماهنگي و حمايتي تشكل‌ها) و تعداد 45 تعاوني مرغداران ، 66 تعاوني دامداران، 10 تعاوني باغداران، 17 تعاوني زنبورداران ، 45 تعاوني جنگل و مرتعداران، 10 تعاوني مكانيزاسيون و 18 تعاوني زراعت و پنج تشكل صنفي تشكيل شده است كه در مجموع 335 تشكل در بخش كشاورزي در سطح كشور تشكيل شده است.

او ادامه داد: طبق ارزيابي‌هاي به‌عمل آمده از طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف ترويجي و آموزشي از جمله طرح سربازان سازندگي، كاركرد مراكز ترويج در سطح دهستان‌هاي كشور، مددكاران ترويجي، بسيج سازندگي، روش‌هاي آموزشي و ترويجي، رسانه‌هاي ترويجي و آموزشي و ... مجموعه فعاليت‌هاي آموزشي و ترويجي از نظر كشاورزان و بهره‌برداران، به عنوان مخاطبان برنامه‌ها از اثرگذاري خوبي برخوردار بوده است به طوري كه كشاورزان نمونه و برتر كه سالانه انتخاب مي‌شوند در محصولات مختلف تا 10 و يا 20 برابر متوسط توليد كشور را به دست مي‌آورند و خود اين امر اثرگذار در افزايش توليد متوسط و كسب اعتماد ديگر كشاورزان براي بهره‌گيري از فعاليت‌هاي آموزشي و ترويجي در زمينه‌هاي مختلف كشاورزي است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: با وجود چهار ميليون و300 هزار بهره‌بردار و توليدكننده كشاورزي در كشور بودجه 25 ميليارد و 700 ميليون ريال در طول سال براي عمليات ترويجي در حوزه‌هاي مختلف كشاورزي جوابگوي تمامي نيازهاي ترويجي جامعه كشاورزي كشور نيست و دراين رابطه انتظار مي‌رود با فراهم شدن امكانات و اعتبارات مورد نياز و با سازماندهي و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي غيردولتي بخش كشاورزي، زمينه گسترش سطح عمليات فعاليت‌هاي ترويج كشاورزي در سطح مناطق روستايي كشور مهيا شد و شاهد خودكفايي كشور با توليد محصولات كشاورزي و توسعه جامعه كشاورزي باشيم.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر17 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal