تدوين برنامه هاي خشكسالي براي جلوگيري از كاهش توليدات كشاورزي
1387/03/19

وزارت جهاد كشاورزي درسال جاري به منظور جلوگيري از كاهش توليد محصولات كشاورزي، برنامه اي يك ساله و سه ساله را در بخش كشاورزي تهيه و تدوين كرده است.

به گزارش خبرنگار مهر وزارت جهاد كشاورزي در شوراي معاونين اين وزارتخانه برنامه هاي راهبردي يك و ساله را به منظور جلوگيري از ورود تنش به محصولات كشاورزي تهيه و تدوين كرده است.

در برنامه يك ساله وزارت جهاد كشاورزي براي مقابله با خشكسالي، تحقق فعاليتهاي زيربنايي و تامين آب كشاورزي، تسريع عمليات آبخيزداري و ايجاد سدهاي زيرزميني مورد هدف قرارگرفته است و درحال حاضردر7 استان كشور بالغ بر300 سد شناسايي وعمليات اجراي آنها آغاز شده است.

هزينه احداث سدهاي زيرزميني براي بخش كشاورزي معادل 225 تومان ارزانتر از احداث سدهاي بزرگ كنوني خواهد بود، ضمن اينكه پيش بيني مي شود در سال جاري بالغ بر9 ميليارد مترمكعب آب از سدها تامين شود.

شايان ذكراست با تصويب لايحه 2 هزارميليارد توماني مقابله با خشكسالي در مجلس هشتم و اختصاص اين رقم به بهينه سازي مصرف آب، معادل 7 ميليارد متر مكعب آب از اين طريق تامين خواهد شد، در حاليكه هم اكنون 24 درصد زمينهاي كشاورزي با تنش كم آبي مواجه هستند.

در تدوين برنامه سه ساله بخش كشاورزي براي مقابله با خشكسالي اعتباري بالغ بر25 هزارميليارد تومان پيش بيني شده كه تامين اين رقم از طريق سيستم بانكي مورد تاكيد وزير جهاد كشاورزي است.

از سوي ديگر وزارت جهاد كشاورزي براي مقابله با خشكسالي معرفي يكسري پايه هاي مقاوم به اين پديده را در دستور كار خود قرارداده به نحوي كه دو رقم مقاوم ذرت به نام دهقان و فجر، رقم جديد جو به نام نصرت، رقم جديد ديگر جو به نام نيمروز و رقم جديد دانه روغني گلدشت، رقم جديد بذر سيب زميني به نام ساوالان و ارقام جديد برنج را در دست معرفي دارد.

در سال جاري برنامه راهبردي آبياري تحت فشار در شوراي معاونين وزارت جهاد كشاورزي به تصويب رسيده اين در حالي است كه از آغاز برنامه آبياري تحت فشار تا پايان سال گذشته بالغ بر700 هزارهكتار از اراضي به سيستم آبياري تحت فشار مجهز شده اند.

همچنين امسال وزارت جهاد كشاورزي درشوراي معاونين اين وزارتخانه كه با حضور وزير جهاد كشاورزي برگزار مي شود برنامه هاي راهبردي را در رابطه با خشكسالي تهيه و تدوين نموده است و تاكنون ارزيابي و پيش بيني خشكسالي منطقه اي كشور، بهبود و بهره وري مصرف آب، تعيين نياز آبي و برنامه ريزي آبياري محصولات كشاورزي، مديريت پايدار استفاده از منابع آبهاي نامتعارف و خاكهاي كشور، اصلاح و بهينه سازي شبكه هاي آبياري زهكشي، كاهش سيل خيزي حوزه هاي آبخيز، بهينه سازي الگوهاي مديريت حوزه هاي آبخيز و توسعه منابع آبي كوچك در برنامه هاي راهبردي بخش كشاورزي تدوين و يا در حال تدوين است.

چنانچه پديده خشكسالي در مجامع تصميم گيري به عنوان حادثه تلقي شود، بسياري از يافته هاي علمي مي تواند گذار از خشكسالي را آسان نمايد، ضمن اينكه بكارگيري برنامه هاي راهبردي در بخش كشاورزي و تحقق توليد با كاهش ضايعات و مصرف انرژي دراين بخش مي تواند راهگشاي مشكلات كشوردر اين زمينه شود.

بنابراين گزارش هرچند بروز پديده خشكسالي وعواقب آن در سالجاري فراگيرشده، اما از سال گذشته وزارت جهاد كشاورزي نسبت به ايجاد پايگاه ملي خشكسالي اقدام نموده و دراين پايگاه روند تغييرات خشكسالي، اولويت بندي مناطق درشرايط بحران براي كمك رساني، صرفه جويي در مصرف آب، تغيير در سطح زيركشت، ذخيره سازي آب، تغييرالگوي كشت و كنترل تعداد دامها در مراتع ازسوي اين وزارتخانه دنبال شده است.اداره كلروابط عمومي وزارت جهادكشاورزي
pr@maj.ir

pr@agri-jahad.org
/www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر12 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal