درخواست وزارت جهاد كشاورزي براي افزايش قيمت خريد تضميني گندم از كشاورزان در انتظار تصويب دولت
1392/04/11

مدير كل دفتر غلات، وزارت جهاد كشاورزي گفت: در حالي كه قيمت خريد گندم از كشاورزان كمتر از قيمت تمام شده است، دولت گندم خارجي را سال گذشته 214 درصد و امسال 171 درصد گرانتر از محصول داخل خريداري كرد با اين حال نامه وزارت جهاد براي افزايش قيمت هم روي ميز معاون رئيس جمهور است.

 دلاور حيدرپور در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، درباره اينكه برخي اعلام مي‌كنند گندم توليدي كجاست كه خريداري شود؟ گفت: پيش‌بيني وزارت جهاد كشاورزي توليد 12 ميليون تن گندم در سال جاري است و هنوز هم تأكيد مي‌كند اين توليد محقق مي‌شود اما به جاي طرح اينگونه صحبت‌ها بايد برنامه‌ها و سياست‌هاي خريد گندم ساماندهي شود.

 مدير كل دفتر غلات، حبوبات و نباتات علوفه‌اي وزارت جهاد كشاورزي با تاكيد بر توليد 12 ميليون تن گندم درسال جاري، افزود:برخي استان‌هاي گرمسير هنوز گندم‌هاي خود را به مراكز خريد تحويل مي‌دهند بسياري از استان‌هاي سردسير كشور نيز برداشت خود را آغاز نكرده‌اند.

 وي با اشاره به توليد گندم در استان‌هاي سردسير گفت: پيش‌بيني مي‌شود آذربايجان شرقي 750 هزار تن، آذربايجان غربي 600 هزار تن، اردبيل 600 هزار تن، خراسان رضوي 800 هزار تن، خراسان شمالي 300 هزار تن، خوزستان  1.5 ميليون تن، فارس 1.6 ميليون تن، كرمانشاه 600 هزار تن، كرمان 220 هزار تن، كردستان 550 هزار تن، گلستان يك ميليون و 100 هزار تن گندم توليد كنند.

*نرخ خريد تضميني گندم كمتر از قيمت تمام شده است

 حيدرپور مناسب نبودن قيمت خريد گندم را عامل كاهش خريد دولتي عنوان كرد و گفت: در حالي كه قيمت تمام شده گندم 820 تا 850 تومان است، نرخ خريد تضميني گندم 720 تومان تعيين شده است و اين انگيزه كشاورزان براي تحويل گندم به دولت را كمرنگ كرده است.

 *كرايه حمل گندم از سوي دولت به گندمكاران پرداخت نمي‌شود

 وي ادامه داد: حتي نرخ كرايه حمل نيز كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي كيلويي 40 تا 50 تومان تا مراكز خريد پيشنهاد شده بود را نيز پرداخت نمي‌كنند.

*دلالان گندم را 90 تومان بيشتر از دولت مي‌خرند

 حيدرپور گفت: در چنين شرايطي دلالان هر كيلوگرم گندم را  810 تومان سر مزرعه، بدون افت و بدون كرايه خريده و پول آن را به صورت نقدي تحويل مي‌دهند.

 وي افزود: اما خريد دولتي با اينكه با قيمت پايين‌تري نيز انجام مي‌شود 3 روز بعد از خريد( مدت‌ زماني كه اطلاعات وارد سامانه شود) پرداخت مي‌كنند.

 *خريد دلالان راحت‌تر از خريد دولتي است

 حيدرپور گفت: كشاورزي كه 4 تا 9 ماه با تمام ناملايمات كمبود كود، اعتبار، سرمايه و تحمل گرما و سرما توليد كرده است ترجيح مي‌دهد محصول خود را به دلالاني كه به صورت نقدي پرداخت مي‌كنند تحويل دهد تازه در اين معامله متحمل زحمت زياد هم در مقايسه با خريد دولتي نمي‌شود. مدير كل دفتر غلات، حبوبات و نباتات علوفه‌اي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه دولت گندم را به قيمت بالاتري وارد مي‌كند، تصريح كرد: اين جاي سؤال است كه چرا دولت ترجيح مي‌دهد گندم از خارج به قيمت بالا وارد كند اما از كشاورز داخلي خود به قيمت پايين‌ خريداري مي‌كند. وي ادامه داد: سال گذشته 6.6 ميليون تن گندم با متوسط قيمت 360 دلار در هر تن وارد كشور شد در حالي كه در همان زمان از كشاورز داخلي كيلويي 420 تومان (168 دلار در هر تن) خريداري مي‌كردند. حيدرپور در پاسخ به كساني كه مي‌گويند گندم توليدي كشور كاهش يافته است، گفت: سال 89 ،حدود 11 ميليون تن و سال 90 ،حدود 5 ميليون و 300 هزار تن خريد تضميني به دليل مناسب بودن قيمت انجام شد.

 وي ادامه داد: اما به يكباره در سال 91 خريد تضميني به دليل رها شدن سياست‌هاي خريد و پايين بودن نرخ خريد تضميني به دو ميليون و 400 هزار تن رسيد. حيدرپور گفت: پايين آمدن حجم خريد تضميني به معني آن نيست كه به يك باره توليد كشاورزان كاهش يافته باشد زيرا زمين‌هايي كه كشاورزان براي كشت گندم اختصاص مي‌دهند معمولا ثابت است و در طول سال‌ها نوسان معني‌داري ندارد.

*كاهش خريد تضميني به دليل سياست‌هاي نادرست خريد بوده است

 وي تأكيد كرد: پايين آمدن حجم خريد تضميني در طي دو سال تنها دليلش اين است كه دولت تدبيري براي خريد تضميني گندم نداشته است، زيرا حداقل تلاش دولت بايد اين مي‌شد كه گندم توليدي كشاورزان خود را به همان قيمتي كه از خارج وارد مي‌كند خريداري كند.

*نرخ گندم وارداتي 214 درصد گرانتر از خريد داخل است

 وي گفت: در دو ماهه اول سال جاري 600 هزار تن گندم با متوسط قيمت 411 دلار در هر تن وارد كشور شده است كه اين ميزان در مقايسه با ميزان خريدي كه از كشاورزان داخل مي‌شود 171 درصد رشد دارد.

 حيدرپور ادامه داد: سال گذشته نيز 6.6 ميليون تن گندم با قيمت 360 دلار هر تن وارد كردند اما در همان زمان قيمت خريد از كشاورز داخل 168 دلار در هر تن بود.

*وزارت جهاد:  گفتيم عمل نكردند

 از حيدرپور سؤال شد وزارت جهاد كشاورزي خودش در تعيين نرخ خريد تضميني گندم نقش دارد و چرا در طول اين مدت تلاشي براي افزايش قيمت نداشته است؟ گفت: وزارت جهاد كشاورزي زماني كه قيمت خريد تضميني را  550 تومان اعلام كردند نامه نوشت و قيمت را به 720 تومان افزايش دادند بعد از آن هم قيمت كيلويي 820 تومان را پيشنهاد داديم اما موافقتي از سوي دولت انجام نشد. وي گفت: حتي در مورد هزينه حمل تا مراكز خريد نيز كيلويي 40 تا 50 تومان را پيشنهاد داديم اما هنوز به كشاورزان پرداخت نمي‌شود.

*گندم به دليل سوء مديريت به مرغداري‌ها مي‌رود

 حيدرپور تأكيد كرد: به دليل سوء مديريتي كه وجود دارد گندم‌هاي توليدي كشاورزان به مرغداري‌ها و دامداري‌ها مي‌رود زيرا قيمت گندم ارزان‌تر از نهاده‌اي مانند ذرت است كه براي دام و طيور استفاده مي‌شود.

*كشاورزان منتظر افزايش نرخ خريد هستند

 وي ادامه داد: همچنين كشاورزان به دليل قيمت پايين خريد تضميني منتظر هستند تا قيمت بالا رود و بعد به دولت تحويل دهند.

 وي گفت: در شرايط معمولي ميزان مصرف گندم دامي در دامداري‌ها و مرغداري‌هاي كشور يك ميليون و 800 هزار تن است،اما از آنجايي كه در حال حاضر نهاده‌هاي دامي گرانتر از گندم است ميزان مصرف در اين بخش به 2.5 تا 3 ميليون تن مي‌رسد.

 وي همچنين گفت: ميزان مصرف بذر 1.3 تا 1.5 ميليون تن، خودمصرفي 800 هزار تن، مصارف دام 2.5 ميليون تن و مصرف ماكاروني كشور يك ميليون تن است و پيش‌بيني مي‌شود 8 ميليون تن گندم مازاد بر مصرف كشاورز وجود داشته باشد كه دولت در صورت داشتن سياست مناسب خريد مي‌تواند از كشاورزان خريداري كند.

*اثبات توليد 12 ميليون تن گندم

 حيدرپور در پاسخ به اينكه چه استدلالي براي اثبات توليد 12 ميليون تن گندم داريد؟ گفت: 2.5 ميليون هكتار مزرعه آبي به كشت گندم اختصاص يافته كه در صورت داشتن ميانگين توليد 3.6 تن در هكتار در مجموع 9 ميليون تن از كشت آبي گندم توليد مي‌شود.

 وي ادامه داد: همچنين با احتساب 3.5 ميليون هكتار كشت گندم ديم و داشتن عملكرد 900 كيلوگرم در هكتار امسال 3 ميليون تن از زمين‌هاي ديم گندم به دست مي‌آيد كه مجموع گندم‌هاي آبي و ديم حداقل 12 ميليون تن خواهد شد.

 وي گفت: عاجزانه از دولت تقاضا داريم به گونه‌اي خريد تضميني گندم را مديريت كند تا اين محصول به جاي استفاده نامناسب در دامداري‌ها و مرغداري‌ به مصرف انساني برسد و تلاش كشاورزان به جاي خارج در خدمت رونق توليد و اشتغال داخل باشد.

 مدير كل دفتر غلات، حبوبات و نباتات علوفه‌اي وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: نامه درخواست افزايش نرخ خريد تضميني گندم از سوي وزارت جهاد كشاورزي به رئيس جمهور داده شده است و اميدوارم به اين نامه كه درخواست كشاورزان است پاسخي داده شود.

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal