1 ميليون و 900 هزارتن گوشت مرغ و 850 هزار تن تخم مرغ امسال توليد مي شود
1391/02/19

 

شبكه ايران- افزايش عرضه مرغ و تخم مرغ و كاهش قابل توجه قيمت در مقطعي از سال كه باعث مي‌شود بخشي از توليد روي دست توليد‌كننده بماند و متعاقب آن كاهش عرضه و افزايش قيمت در مقطعي ديگر از سال سناريوي تأسفباري است كه هر ساله روي مي‌دهد و اين سؤال را در ذهن ما تداعي مي‌كند كه كدام زنجيره فرايند توليد تا عرضه محصولات طيور نقص دارد كه بايد همه ساله شاهد نوسانات سينوسي عرضه و قيمت محصولات پروتئيني باشيم، آيا به‌راستي چه بايد كرد و چه كسي بايد پاسخگوي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در اين خصوص باشد؟

براي بررسي كارشناسي اين موضوع به سراغ مديركل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي رفتيم تا در تحليل اين چالش، چگونگي برنامه‌ريزي اين وزارتخانه براي توليد طيور را از زبان يكي از مسئولان اين وزارتخانه بشنويم.

گفت‌وگوي ما با مهندس رضا تركاشوند مديركل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي در پي مي‌آيد:

آقاي مهندس متأسفانه هر ساله در بازار مرغ و تخم‌مرغ شاهد نوسانات سينوسي هستيم كه موجبات نگراني مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان را فراهم كرده، چرا همه ساله بايد شاهد چنين روندي باشيم؟

بخش اعظم نياز جامعه به پروتئين حيواني شامل مرغ و تخم‌مرغ در زيربخش طيور توليد مي‌شود، در حال حاضر سالانه بالغ بر يك ميليون و 800 هزار تن گوشت مرغ و 800 هزار تن تخم‌مرغ در كشور توليد مي‌شود كه البته اين توليد با برنامه‌ريزي صورت گرفته هر ساله بيشتر مي‌شود.

برنامه‌ريزي شما براساس چه استراتژي است؟

برنامه چشم‌انداز 20‌ساله چراغ راه ما است كه در قالب آن تكاليفي براي بخش كشاورزي و زيربخش طيور در رابطه با تأمين امنيت غذايي و سلامت جامعه تعيين شده و بر اين اساس ما برنامه‌هاي 5 ساله را تنظيم مي‌كنيم كه به صورت شفاف مشخص مي‌كند ما هر سال بايد توليد‌مان چقدر باشد و در انتهاي برنامه به كجا برسيم.

مصرف سرانه گوشت مرغ در كشور ما در حال حاضر چقدر است و در انتهاي برنامه بايد به چه ميزان برسيم؟

مصرف سرانه گوشت مرغ در ايران در سال اول برنامه پنجم 21 كيلوگرم بود كه اين ميزان بايد در انتهاي برنامه به 27 كيلوگرم برسد و اين ميزان در حال حاضر 8/23 كيلوگرم است.اين مصرف سرانه براساس نياز پروتئين افراد جامعه در سند برنامه پنجم كه 35 گرم پروتئين حيواني براي هر نفر است، تعيين شده است.براساس مصرف سرانه و ظرفيت‌هاي موجود، برنامه‌ها و سياست‌هاي حمايتي تنظيم شده تا بتوانيم به‌اين هدف برسيم.

پس با توجه به سرانه مصرف 5/27 كيلوگرم توليد كشور در بخش طيور بايد در پايان برنامه به حدود 2 ميليون تن برسد؟

بله دقيقاً بايد به توليد 2 ميليون و 200 هزار تن برسيم كه اين ميزان در اول برنامه معادل يك ميليون و 600 هزار تن بوده است.

پس از اين مرحله نوبت به برنامه‌ريزي سالانه مي‌رسد كه بايد متناسب با برنامه پنجم و شرايط كلي اقتصاد كشور تدوين شود كه همه اين برنامه‌ريزي‌ها صورت گرفته و بايد سالانه رشد توليدي در حد 5/6 درصد داشته باشيم سپس نوبت برنامه‌ريزي جزئي‌تر روي واحدهاي توليدي است.در صنعت طيور حلقه‌هاي مختلفي بايد فعال باشند تا توليد مد نظر را به ما بدهند، بعضي از اين حلقه‌ها بازخوردشان دو سال بعد است مثلاً در مرغ اجداد موقعي كه جوجه‌ريزي صورت گيرد دو سال بعد به توليد گوشت منجر مي‌شود پس اگر فرض بنا باشد در دو سال آينده 2 ميليون تن گوشت مرغ توليد كنيم از همين حالا بايد براي مرغ اجداد برنامه‌ريزي كنيم، جوجه مادر و جوجه يكروزه هم به ترتيب هشت ماه بعد و دو ماه بعد به توليد گوشت مي‌رسند، پس مي‌بينيد براي توليد گوشت مرغ و تخم‌مرغ برنامه‌ريزي پيوسته صورت مي‌گيرد، اين برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان‌مدت مرتب كنترل و ارزيابي و با توجه به‌شرايط بازار تصحيح و هدفگذاري مي‌شود.

اگر چنين برنامه‌ريزي مشخص در زيربخش طيور وجود دارد چرا باز هم شاهد نوسانات در بازار هستيم؟

براي روشن شدن چرايي اين مسئله اجازه بدهيد با مثال زدن اتفاقات سال گذشته زير بخش طيور ريشه مشكلات اين برنامه را برايتان به صورت شفاف شرح بدهم، ما سال گذشته براساس همين برنامه كه از دو سال قبل پايه آن‌را ريختيم و برآورد كرديم كه بايد ماهانه 90 ميليون قطعه جوجه‌ريزي شود و البته با توجه به عوامل ريسك، ميزان توليد را بالاتر از نياز كشور در نظر گرفتيم.در همين حال در ايام نوروز سال 89 با توجه به اجراي قانون هدفمندي، ذخاير قابل توجهي را هم از توليد داخل و هم واردات پيش‌بيني كرديم. اما در سال گذشته كمتر از 20‌هزار تن از ذخاير استفاده شد.

چرا؟

چون توليد مناسب بود و توليد گوشت مرغ گرم اينقدر متعادل بود كه ضرورتي براي عرضه همه آن ذخاير نبود و اين روند مناسب توليد همچنان ادامه داشت به‌گونه‌اي كه حتي در ماه رمضان كه يكي از پر مصرف‌ترين ايام سال است و معمولاً بايد براي كنترل بازار از ذخاير استفاده شود، چنين اتفاقي نيفتاد.

در واقع قيمت مرغ بالا نرفت كه لازم شود به‌منظور كنترل بازار از ذخاير استفاده‌كنيم.

آيا در همان ايام هم مازاد توليد داشتيم؟

بله ولي براساس برنامه‌ريزي خواستيم ماه رمضان كه اوج تقاضا است رد بشود سپس مسئله جمع‌آوري مازاد توليد را در جلسه تنظيم بازار مطرح كنيم.

نگفتيد چقدر مازاد توليد داشتيم؟

حدود ماهانه 10 هزار تن.

برخي منتقدان مي‌گويند آمار توليد شما درست نيست و مازاد توليد وجود نداشته؟

شك نكنيد اگر مازاد توليد وجود نداشت مجوز ذخير‌ه‌سازي و صادرات را نمي‌دادند و براي آن مشوق صادراتي در نظر گرفته نمي‌شد. اگر مازاد توليد به‌صورت مناسب هدايت مي‌شد نه توليد‌كننده زيان مي‌كرد و نه مصرف‌كننده ناراضي مي‌شد، در حقيقت اگر اين پروسه درست هدايت شود پايداري توليد را به همراه دارد در اين صورت مصرف‌كننده هم سود خواهد برد.

چرا مشوق صادراتي كه قرار بود براي صادرات مرغ داده شود عملاً عملياتي نشد؟

چون متأسفانه به‌‌رغم اين‌كه ما مصوبه‌اش را گرفته بوديم مشمول مرور زمان شد.

در حال حاضر مي‌بينيم تخم‌مرغ هندي‌وارد كشور شده به‌نظر شما واردات در مجموع چه تأثيري بر بخش طيور دارد؟

با توجه به ظرفيت‌هايي كه در زير بخش طيور ايجاد شده و همچنين جوجه‌ريزي گله‌هاي مولد به هيچ عنوان نيازي به واردات وجود ندارد. واقعيت اين‌است كه واردات به زيان توليد داخلي است و در ميان مدت به زيان مصرف‌كننده هم هست. اگر از توليد داخلي حمايت كنيم يعني نهاده را بموقع تأمين كنيم و مازاد توليد را با رويكرد جلوگيري از زيان توليد‌كننده با قيمت مناسب جمع‌آوري كنيم نه تنها نياز به واردات نداريم بلكه سالانه توان صادرات حداقل يكصد هزار تن مرغ و يكصد هزار تن تخم‌مرغ را داريم. ما اعتقاد داريم اگر واردات مرغ با ارز آزاد انجام شود (همان طور‌كه در حال حاضر كنجاله سويا به‌دست توليد كننده مي‌رسد) مرغ وارداتي به لحاظ قيمتي نسبت به مرغ توليد داخل مزيتي ندارد. در مجموع واردات براي صنعت طيور اثرات بسيار منفي‌اي دارد كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1-‌ عدم امكان بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري انجام شده در صنعت طيور.

2-‌ تعطيلي واحدهاي توليدي و افزايش تعداد افراد بدهكار به سيستم بانكي.

3-‌ از بين رفتن اشتغال موجود در بخش.

4-‌ خروج ارز از كشور.

5-‌ وابستگي به كشورهاي خارجي.

تجربه نشان داده كه واردات محصولات طيور، پايداري توليد داخل را مختل مي‌كند و نه تنها مشكل بازار را اساسي و بموقع حل نمي‌كند بلكه به‌خاطر تأثير منفي در توليد، مصرف كنند هم بايد نياز خود را با هزينه بيشتري برطرف كند.به‌نظر مي‌آيد اگر ما ارز مرجع را براي تأمين نهاده مصرف كنيم خيلي با ارزش‌تر از خريد گوشت مرغ و تخم‌مرغ است زيرا خريد مرغ و تخم‌مرغ خارجي با ارز مرجع يعني دادن مشوق به توليدكننده خارجي است كه نتيجه آن‌ توليدكننده داخلي را تحت فشار قرار مي‌دهد.

توليد سال 90 مرغ و تخم‌مرغ چقدر بوده است؟

در سال گذشته يك ميليون و 783 هزار تن گوشت مرغ و 700 هزار تن تخم‌مرغ توليد شد.

توليد سال 91 مرغ و تخم‌مرغ را چگونه پيش بيني مي كنيد ؟                                               

توليد يك ميليون و 915 هزار تن گوشت مرغ و 850 هزار تن تخم‌مرغ. لذا به نظر مي رسد با اين ميزان پيش بيني(رشد 8/11 درصد) توليد بازار مرغ و تخم مرغ در سال 91 آرامش خوبي داشته باشد.


تعداد مشاهده خبر9 بار
تصاویر مرتبط

نوع فایل نام فایل توضیحات
salateyn 21 farvardyn 1 rajab.Doc فایل:
1 

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal