طرح جامع توليد دانه‌هاي روغني كشور تدوين شد
1387/09/11

مديركل پنبه و دانه‌هاي روغني وزارت جهاد كشاورزي از تدوين طرح جامع توليد دانه‌هاي روغني در كشور خبر داد.          

اسماعيل نگارش در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، افزود: توليد و رسيدن به خودكفايي با توجه به پتانسيل كشور توليد دانه‌هاي روغني براي تأمين نياز روغن‌نباتي، بنابه دلايل تخصصي و فني امكان‌پذير است و اكنون به مرحله‌اي رسيده كه يافته‌هاي تحقيقي توان توسعه كشت دانه‌هاي روغني را فراهم كرده است.

وي افزود: همچنين تأكيد مقامات و مسئولان كشور و حمايت‌هاي دولت باعث شده، طرح جامع توليد دانه‌هاي روغني با همكاري وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن و بازرگاني تدوين و اجرايي شود.

نگارش افزود: براساس برنامه چشم‌انداز 1404 با كمك اين سه وزارتخانه در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي و با همكاري كشاورزان، كشور در توليد دانه‌هاي روغني به خودكفايي صددرصد خواهد رسيد.

مديركل پنبه و دانه‌هاي روغني افزود: اين طرح از تجربه طرح 10 ساله قبلي دانه‌هاي روغني كمك گرفته و اكنون به اين نتيجه رسيد‌ه‌ايم كه براي رسيدن به خودكفايي حداقل سه برنامه 5 ساله مورد نياز است و تا افق سند چشم‌انداز كشور، خودكفايي در توليد دانه‌هاي روغني محقق و پايدار خواهد شد.

وي افزود: براساس سياست‌ها و برنامه‌هاي بلندمدت وزارت جهاد كشاورزي و با حمايت ساير وزارتخانه‌ها طرح جامع دانه‌هاي روغني اجرا مي‌شود.

نگارش با اشاره به اين كه تحول علمي و اجرايي در دو دهه گذشته در زمينه توسعه كشت كلزا (دانه روغني) اتفاق افتاده و تكيه اين طرح علاوه بر كلزا، دانه‌هاي سويا، گلرنگ، كنجد، آفتابگردان و بادام زميني خواهد بود.

مديركل پنبه و دانه‌هاي روغني در زمينه توليد دانه‌هاي روغني در كشور گفت: ميزان خودكفايي كشور در توليد دانه‌هاي روغني متناسب با شرايط 18 تا 20 درصد برآورد مي‌شود كه اين رقم در برنامه 5 ساله پنجم به 73 درصد خواهد رسيد كه 16 درصد آن از محل روغن زيتون و بقيه نيز از ساير دانه‌هاي روغني تأمين خواهد شد.

نگارش افزود: كلزا با داشتن 40 تا 45 درصد روغن و 38 تا 45 درصد پروتئين، سويا 18 تا 24 درصد روغن و 32 تا 37 درصد پروتئين، آفتابگردان 45درصد روغن و 25 درصد پروتئين، دانه گلرنگ 27 تا 35 درصد روغن و كنجد 50 درصد روغن و بادام زميني 45 تا 50 درصد روغن در فهرست دانه‌هاي روغني قابل كشت در كشور قرار گرفته‌ است.

وي افزود: مهم‌ترين كشت محصول دانه‌هاي روغني كلزا است كه از نظر زراعي در تناوب با محصولاتي مانند گندم و جو قرار گرفته و به صورت پاييزه كاشته مي‌شود.

مديركل پنبه و دانه‌هاي روغني افزود: با كشت كلزا بيماري‌هاي زراعي و نماتُد كاهش يافته و باعث افزايش كيفيت پروفيل خاك و ظرفيت‌سازي آب در زمين زراعي مي‌شود، لذا سرمايه‌گذاري خاصي در توسعه كشت دانه‌روغني كلزا انجام مي‌شود.

نگارش تصريح كرد:‌ براساس برنامه پنجم توسعه سطح كشت كلزا از 200 هزار به 755 هزار هكتار در كشت آبي و ديم ، سويا از 90 هزار به 132 هكتار، آفتابگردان از 25 هزار به 100 هزار هكتار، گلرنگ از 6 هزار به 62 هزار هكتار، كنجد از 30 هزار به 62 هزار هكتار و پنبه از 130 هزار به 200 هزار هكتار افزايش خواهد يافت.

وي افزود: دانه روغني گلرنگ در اراضي ديم به عنوان محصول تناوبي و مهم كشت مي‌شود كه براي پايداري زمين بسيار مؤثر است.

مديركل پنبه و دانه‌هاي روغني افزود: در برنامه جامع خودكفايي دانه‌هاي روغني پيش‌بيني شده كه 2 ميليون و 421 هزار تن دانه روغني، يك ميليون و 667 هزار تن كنجاله و 818 هزار تن روغن خام خوراكي تا پايان برنامه پنجم به دست ‌آيد.

نگارش در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي كارخانه‌هاي روغن‌ نباتي با حدود 30 درصد ظرفيت كار مي‌كنند، گفت: يكي از راههايي كه مي‌توان ظرفيت كارخانه‌هاي روغن‌كشي را تكميل كرد، اين است كه اين كارخانه‌ها در توليد دانه‌هاي روغني مشاركت داشته و با بستن قرارداد با كشاورز از توليد پايدار دانه روغني به عنوان مواد اوليه كارخانه حمايت كنند.

وي با اشاره به اينكه بين 70 تا 75 درصد روغن خوراكي كشور از خارج وارد مي‌شود، گفت: اگر نياز كشور به جاي واردات روغن خام، از محل واردات دانه روغني تأمين شود، هم ظرفيت كارخانه‌ها تكميل شده و هم باعث ايجاد اشتغال مي‌‌شود.

مديركل پنبه و دانه‌هاي روغني افزود: كارخانه‌ها با توليد دانه‌هاي روغني همكاري داشته و در صورتي كه تسهيلات مورد نياز را در اختيار كشاورزان قرار دهند، علاوه بر كمك به پايداري توليد مي‌توانند ظرفيت روغني‌كشي كارخانه‌هاي خود را بالا ببرند.

نگارش افزود: كارخانه‌هايي سراغ داريم كه با بستن قرارداد و استخدام كارشناس، بذر مورد نياز كشاورزان را تأمين كرده و چنين كارخانه‌هايي با برنامه‌ريزي و همكاري با اداره كل پنبه و دانه‌هاي روغني با تنظيم قرارداد به چند هدف نائل مي‌شوند، اول اينكه انگيزه توليد دانه روغني در كشاورزان متناسب با شرايط كشت منطقه و تناوب و الگوي كشت افزايش مي‌يابد، همچنين كشاورزان از طريق آموزش كارشناسي توسط كارشناسان كارخانه با مسائل علمي كشت دانه‌هاي روغني آشنا مي‌شوند.

وي افزود: همچنين نياز تسهيلاتي كشاورزان از اين طريق تأمين شده و هدف نهايي اين كه خود مواد اوليه مورد نياز كارخانه‌ها در اختيار آنها قرار گرفته و نه هيچ‌وقت متضرر شده و نه اينكه با ظرفيت خالي به توليد ادامه مي‌دهند.

مديركل پنبه و دانه‌هاي روغني افزود: اكثر كارخانه‌هاي روغن‌نباتي بالاي 45 درصد ظرفيت اسمي خود كار مي‌كنند و دانه‌هاي روغني مختلف مانند سويا و كلزا را دريافت مي‌كنند.

نگارش تأكيد كرد: اگر كارخانه‌ها با كشاورزان و اداره كل پنبه و دانه‌هاي روغني همكاري داشته باشند، پايداري صنعت روغن‌نباتي و كشاورزي دست يافتني مي‌شود.

وي افزود:‌ موضوع ديگر اين است كه در الگوي كشت مناطق مختلف ظرفيت توليد دانه‌هاي روغني مشخص شده و رعايت اين الگو زماني است كه تا تعادل ارزش اقتصادي محصول براي كشاورز در نظر گرفته مي‌شود.

مديركل پنبه و دانه‌هاي روغني با بيان اينكه اگر افزايش عملكرد در واحد سطح از سوي كشاورزان دنبال نشود، بخش كشاورزي دچار زيان شده و كارخانه‌ها نيز با ظرفيت خالي به زندگي ادامه مي‌دهند، اما افزايش عملكرد علاوه بر افزايش درآمد كشاورز، ظرفيت خالي كارخانه‌ها را نيز پر مي‌كند.

نگارش افزود:‌ هرجا گندم آبي كشت مي‌شود، دانه‌هاي روغني مي‌تواند در تناوب آن قرار گرفته و مواد مورد نياز خاك را براي گندم فراهم كند، اما در برخي مناطق نيز مي‌توان بعد از برداشت گندم ديم دانه‌هاي روغني در آن كاشت.

وي افزود: سويا و كنجد بيش از 75 درصد كشت دوم بعد از گندم و جو را تشكيل مي‌دهد، بنابراين جايگزين هيچ محصولي نشده و در تناوب كشت مي‌شود.

مديركل پنبه و دانه‌هاي روغني با مثبت ارزيابي كردن اقدام وزارت جهاد كشاورزي و مصوبه هيات دولت در افزايش قيمت خريد تضميني دانه‌هاي روغني گفت: دانه روغني سويا تاكنون بيش از 150 هزار تن توسط سازمان مركزي تعاون روستايي خريداري شده و پيش‌بيني مي‌شود، اين رقم بيش از 180 هزار تن افزايش ‌يابد.

وي افزود: دولت نرخ خريد تضميني سويا را با افزايش 100 توماني 445 تومان تصويب كرد، همچنين با توجه به پرداخت نقدي بهاي سويا به طلب كشاورزان در حال پرداخت است و مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد.

نگارش افزود: قيمت خريد تضميني وش پنبه از 540 تومان با 55 درصد افزايش به 648 تومان و آفتابگردان از 367 تومان به 570 تومان، سويا از 445 به 535 تومان، كلزا از 400 تومان به 620 تومان و گلرنگ نيز به 588 تومان افزايش يافته است.

مديركل پنبه و دانه‌هاي روغني افزود: افزايش نرخ خريد تضميني دانه‌‌هاي روغني تشويق مناسبي براي كشاورزان به كشت و كار بيشتر است و اميدواريم كشاورزان با بكارگيري نكات علمي در كشت و مكانيزاسيون اراضي خود و نيز تجميع اراضي به قطعه‌هاي 50 تا 100 هكتاري علاوه بر كاهش هزينه باعث افزايش عملكرد شود.

وي افزود: همچنين كنترل وضع، نظارت و برداشت بوسيله كمباين در دانه‌هاي روغني در قطعات بزرگ امكانپذير خواهد بود.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir


تعداد مشاهده خبر175 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal