230 پروژه عشایری در هفته جهادکشاورزی به بهره برداری می رسد
1387/03/22

رييس سازمان امور عشاير ايران با اشاره به افتتاح 230 پروژه عشاير به مناسبت هفته جهاد كشاورزي گفت:برنامه راهبردي سازمان امور عشاير براي عشاير در هر استان تا پايان امسال نهايي خواهد شد.

به گزارش خبرنگار موج، مهندس جهانشاه صديق در يك نشست مطبوعاتي به مناسبت هفته جهاد كشاورزي با اشاره به وجود 200 هزار خانوار عشاير كوچنده براساس آخرين سرشماري در سال 77 اظهار داشت: هم اكنون يك چهارم دام كشور در اختيار عشاير قرار دارد كه 205 ميليون واحد دام كوچك را شامل مي شود.

وي افزود: در حال حاضر 32 ميليون هكتار عرصه از مراتع كشور كه معادل يك سوم كل مراتع است، در اختيار عشاير قرار دارد.

صديق با بيان اينكه عشاير براي توليد مواد پروتئيني و گوشت در 60 درصد از عرصه هاي كشور تردد مي كنند، خاطر نشان كرد: علاوه بر توليد مواد پروتئيني و گوشت عشاير بيش از 10 شغل را در بيرون از جامعه خود اداره مي كنند.

وي يادآور شد: رشد بيكاري در جمعيت عشاير كمتر از جمعيت دامي و روستايي است.

رييس سازمان امور عشاير ايران با اشاره به آغاز سرشماري عشاير در دوم تير ماه سال جاري بيان كرد: اين امر از طريق مركز آمار ايران اجرا و براساس اين سرشماري تغييرات جمعيتي عشاير طي 10 سال اخير مشخص خواهد شد.

صديق با تاكيد بر اينكه اسكان دائم عشاير امري داوطلبانه است، گفت: دولت و سازمان امور عشاير ايران هيچگونه اصراري بر اسكان عشاير ندارد زيرا از ديدگاه سازمان اسكان عشاير بايد در نقاطي باشد كه علاوه بر تداوم توليد و افزايش آن، در مشاغل عشاير تنوع ايجاد شده و در آمد آنها نيز افزايش يابد.

وي با اشاره به اسكان 100 هزار خانوار عشاير طي برنامه هاي سوم و چهارم ادامه داد: تا پايان برنامه سوم 48 هزار خانوار عشاير و طي برنامه چهارم نيز 12 هزار خانوار به صورت داوطلبانه اسكان دائم يافته اند.

رييس سازمان عشاير ايران تاكيد كرد: هم اكنون 32 ميليون هكتار عرصه مراتع جوابگوي 200 هزار خانوار عشايري است و سر ريز جمعيت آنها بايد با برنامه هاي حمايتي در نقاط جديدي براي تداوم توليد استقرار يافته و اين مناطق سپس به روستاهاي جديد تبديل شود.

وي اظهار داشت: به منظور اسكان هر خانوار عشاير 50 ميليون تومان اعتبار نياز است.

صديق با اشاره به جايگزيني سوخت فسيلي براي عشاير افزود: در حال حاضر 65 درصد عشاير كشور از اين خدمات بهره مند شده اند.

وي در خصوص تاثير خشكسالي در زندگي عشاير گفت: در برخي مناطق عشايري به دليل عدم بارش به موقع به ميزان مناسب خشكسالي حادث شده است و با توجه به اينكه زندگي عشاير به آب و علوفه مرتبط است، لذا در اين مناطق به دليل كمبود بارندگي امسال براي تامين آب شرب و آب مورد نياز جمعيت دامي عشاير با مشكل مواجه هستيم.

صديق به اقدامات اين سازمان براي تامين آب مورد نياز عشاير اشاره كرد و گفت: با پيش بيني خشكسالي از ابتداي فروردين ماه امسال با 250 تانكر سيار و استقرار حدود 2 هزار تانكر ثابت در مناطق عشايري براي آنها تامين آب كرده ايم.در اين راستا درخواست صد دستگاه تانكر سيار و 300 دستگاه تانكر ثابت را نيز داده ايم.

وي خاطر نشان كرد: خشكسالي در ماه هاي آتي تاثيرات بيشتري را نشان خواهد داد.

وي با اشاره به خريد دام مازاد از عشاير بيان كرد: شركت پشتيباني امور دام نسبت به خريد دام مازاد عشاير اقدام كرده است. البته همه عشاير دام هاي خود را به اين شركت نمي فروشند، زيرا خريداران ديگري دام ها را با قيمت بالاتر خريداري مي كنند.

صديق عنوان كرد: تا هفته گذشته شركت پشتيباني امور دام 400 هزار راس دام را در سطح كشور خريداري كرده است.

همچنين اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني نيز 100 هزار راس دام را از عشاير خريداري كرده اند.

وي تاكيد كرد: سازمان امور عشاير نسبت به فروش دام عشاير اصرار ندارد. بلكه براي نگهداري اين دام ها تلاش مي كند.

رييس سازمان امور عشاير ايران تصريح كرد: هم اكنون 50 هزار راس دام عشاير با همكاري شركت هاي تعاوني و خود عشاير پروار مي شود.

صديق با بيان اينكه تامين علوفه از مراتع ضعيف است، اظهار داشت: بخشي از تامين علوفه توسط شركت پشتيباني امور دام به سازمان عشاير اختصاص يافته، البته اتحاديه ها و شركت هاي عشاير درخواست اختصاص 20 درصد سهميه علوفه را دارند كه 200 هزار تن علوفه را شامل مي شود.

وي تصريح كرد:معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي به منظور تامين و ذخيره سازي علوفه برنامه ريزي كرده است. لذا طي ماه هاي آتي مشكلي براي تامين علوفه نخواهيم داشت.

صديق ادامه داد: علاوه بر شركت پشتيباني امور دام، اتحاديه و شركت هاي تعاوني نيز نسبت به خريد و ذخيره سازي 23 هزار تن انواع علوفه اقدام كرده اند.

وي عنوان كرد: دولت به ازاي هر كيلوگرم علوفه 100 تومان يارانه پرداخت مي كند كه اين امر موجب در اختيار قرار دادن علوفه با قيمت ارزان تر به عشاير شده است.

رييس سازمان امور عشاير ايران با بيان اينكه همه نيازهاي دامداران و عشاير با يارانه در اختيار آنها قرار نمي گيرد، گفت: از حدود 700 هزار تن علوفه مورد نياز عشاير فقط 250 هزار تن آن با يارانه از طريق سازمان در اختيار آنها قرار مي گيرد. و مابقي را خودشان تهيه مي كنند.

وي با اشاره به راه اندازي فروشگاه هاي عرضه مستقيم گوشت و خريد دام در تمام استانهاي كشور افزود: در تهران نيز در 5 منطقه به عنوان نمونه اين فروشگاه ها راه اندازي شده است.

صديق خاطر نشان كرد: قيمت گوشت در فروشگاه هاي مذكور كيلويي 250 تومان ارزانتر از مغازه هاي سطح شهر تهران است.البته به اين منظور دام از عشاير گرانتر از دلالان خريداري مي شود.

وي با اشاره به متفاوت بودن قيمت گوشت در استان هاي كشور بيان كرد: هدف اصلي از راه اندازي فروشگاه هاي عرضه مستقيم گوشت عشاير خريد دام بوده است.

به گفته صديق؛ هم اكنون حدود 180 هزار تن از گوشت كشور توسط عشاير توليد مي شود و 20 درصد فرآورده هاي دامي نيز از طريق آنها تامين مي گردد.

رييس سازمان امور عشاير ايران ميزان اعتبارات اين سازمان در سال گذشته را 100 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: امسال اين اعتبارات به 70 ميليارد تومان افزايش يافته است كه 4/61 اعتبارات امسال استاني و مابقي ملي است.

وي با اشاره به تصويب آيين نامه ساماندهي عشاير در سال 84 اظهار داشت: براساس آيين نامه مذكور ساير دستگاه ها موظف به حضور در مناطق عشايري شده اند و در سال 86 نيز حدود 70 ميليارد تومان اعتبار از طريق دستگاه ها در مناطق عشايري هزينه شد.

صديق ادامه داد: بر اساس پيش بيني هاي صوت گرفته امسال نيز حدود 100 ميليارد تومان اعتبار از طريق دستگاه هاي مختلف در مناطق عشايري هزينه شود.

وي با بيان اينكه در برنامه چهارم شاخص هاي توسعه بايد 25 درصد افزايش يابد، تصريح كرد: پيش بيني مي شود تا پايان برنامه به بيش از 20 درصد توسعه در اين خصوص نايل شويم كه به دليل كمبود اعتبارات اين برنامه به طور كامل محقق نمي شود.

صديق به برنامه هاي سازمان امور عشاير به مناسبت هفته جهاد كشاورزي اشاره كرد و افزود: امسال 230 پروژه با اعتباري بالغ بر 19 ميليارد تومان در هفته جهاد به بهره برداري خواهد رسيد كه حدود 29 هزار خانوار از اين پروژه ها بهره مند خواهند شد.

وي خاطر نشان كرد: با افتتاح پروژه هاي مذكور حدود 1 هزار و 350 اشتغال مستقيم براي عشاير ايجاد خواهد شد.همچنين با اعتبارات اين پروژه ها 1 هزار و 520 خانوار عشاير اسكان دائم مي يابند.

رييس سازمان امور عشاير ايران خاطر نشان كرد: از 230 پروژه مذكور 64 پروژه به بخش راه ، آسفالت و مرمت اختصاص دارد و 48 پروژه نيز براي تامين آب آشاميدني به بهره برداري مي رسد.

وي بيان كرد: 54 پروژه از مجموع پروژه هاي افتتاحي به تامين و انتقال آب كشاورزي اختصاص دارد كه به اين منظور حدود 8 ميليارد و 750 ميليون تومان اعتبار هزينه شده است.

همچنين 37 پروژه انبار و فروشگاه عشايري با 882 ميليون تومان اعتبار افتتاح خواهد شد.

صديق تصريح كرد: پروژه هاي افتتاحي در هفته جهاد كشاورزي در 22 استان عشاير نشين كشور افتتاح مي شود كه عمليات اجرايي 2 پروژه از 230 پروژه افتتاحي از 10 سال پيش و 5 پروژه نيز از سه سال پيش آغاز شده است.

رييس سازمان امور عشاير در پايان گفت: برنامه راهبردي سازمان در قبال عشاير هر استان تا آخر سال جاري نهايي خواهد شد.
اداره كلروابط عمومي وزارت جهادكشاورزي
pr@maj.ir

pr@agri-jahad.org
/www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر17 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal