اجراي عمليات مبارزه غيرشيميايي و بيولوِژيك با آفات در سطح 500 هزار هكتار از اراضي كشاورزي
1391/02/10

رئيس سازمان حفظ نباتات با بيان اينكه سال گذشته در حدود 2.2 ميليون هكتار مبارزه با سن غلات داشتيم، گفت: با توجه به اين فعاليت پيش بيني مي كنيم امسال اين رقم به 1.8 ميليون هكتار برسد.رضا فتوحي در گفتگو با مهر گفت: سازمان حفظ نباتات نقش كليدي حفظ و حراست از محصولات و فرآورده هاي كشاورزي در چارچوب وظايف و اهداف دولت در وزارت جهاد كشاورزي را بر عهده دارد.وي افزود: اين سازمان اصولا جزء سازمان‌هاي واكنش سريع با مديريت پايش به شمار مي رود و علت اين امر امكان طغيان ناگهاني آفات بومي و يا ورود غيرمنتظره آفات قرنطينه خارجي از كشورهاي بيگانه و يا انتشار آفات قرنطينه داخلي در مناطق جديد در داخل كشور است و آماده باش هميشگي اين سازمان براي رويارويي به موقع و واكنش سريع در برابر اين عوامل زيانبار در بخش كشاورزي ضروري است.

فتوحي در خصوص هدفمندي يارانه هاي سموم محصولات كشاورزي گفت: يكي از بحث‌هاي بسياراساسي در سال هاي اخير براساس هدفمندي يارانه هاي سموم، در راستاي بهينه سازي مصرف سموم و توسعه بكارگيري روشهاي كنترل غيرشيميايي آفات با محوريت مبارزه بيولوژيك و حفظ محيط زيست و توسعه كشاورزي پايدار است كه سازمان حفظ نباتات دراين رابطه اقدامات بسيار خوبي انجام داده است.رئيس سازمان حفظ نباتات اضافه كرد: ازجمله اين اقدامات مي توان به ايجاد و توسعه شبكه مراقبت و پيش آگاهي محصولات كشاورزي بخش غيردولتي گسترش مبارزات غيرشيميايي، توسعه بكارگيري مواد و عوامل بيولوژيك در مزارع، باغات و گلخانه ها، حذف سموم پرخطر و استفاده از سموم كم خطر و كم مصرف در تركيب سموم مصرفي كشور، دسترسي به موقع كشاورزان به سموم، كاهش مصرف سموم به لحاظ ميزان مصرف و تعداد دفعات سمپاشي، افزايش كيفيت سموم، حضور بخش خصوصي در عرصه رقابت و جلوگيري از سنواتي شدن سموم و همچنين استفاده از تشكلهاي غيردولتي همانند كلينيك هاي گياهپزشكي جهت آموزش كشاورزان اشاره كرد.

وي كاهش هزينه هاي بهداشت و درمان، حفظ و صيانت از محيط زيست كشور، آموزش هزاران كشاورز در خصوص استفاده از روشهاي صحيح كنترل آفات و تجهيزات مدرن روز و به نوعي افزايش سطح آگاهي كشاورزان با توجه به اجراي برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات (آي.پي.ام) با محوريت روشهاي كنترل غيرشيميايي و بيولوژيك و استفاده بهينه از سموم را از جمله نتايج نظارت بر كنترل آفات، امراض و بيماري ها دانست.

فتوحي تصريح كرد: به نظر من بدست آوردن چنين دستاوردهايي در بخش كشاورزي هم يك جهاد اقتصادي و هم حمايت از توليد داخل و توليد با كيفيت است كه مي تواند در جهت صادرات محصولات كشاورزي و سلامت اين محصولات نقش اساسي داشته باشد.

وي يكي از اصلي ترين اركان مقابله با آفات قبل از وقوع ضرر و زيان بخش كشاورزي استفاده از شبكه هاي پيش اگاهي دانست و افزود: درحال حاضر بيش از 4500 شبكه پيش آگاهي و مراقبت از محصولات كشاورزي در بخش غيردولتي توسط فارغ التحصيلان بخش كشاورزي تشكيل شده است.رئيس سازمان حفظ نباتات افزود: اين شبكه ها بيش از 5/2 ميليون هكتار از مزارع، باغ ها و گلخانه ها را تحت نظارت خود قرار داده است به طوريكه در سال 90-91 تمام گلخانه ها و مزارع سبزي و صيفي تحت نظارت قرار گرفتند.وي درخصوص ميزان استفاده ازعوامل بيولوژيك در سال جاري نيز گفت: يكي از مباحثي كه دنبال مي كنيم گسترش مبارزات غيرشيميايي و توسعه و به كارگيري مواد و عوامل بيولوژيك در مزارع، باغ ها و گلخانه هاست كه در سال 90 بيش از 300 هزار هكتار تحت پوشش مبارزه قرار گرفتند و پيش بيني مي شود اين ميزان در سال جاري به 500 هزار هكتار برسد.فتوحي تصريح كرد: اين موضوع مي تواند به توسعه كشاورزي پايدار، كاهش هزينه هاي بهداشت و درمان و حفظ و صيانت از محيط زيست كشور توسط بخش غيردولتي كمك شايان توجهي نمايد ضمن اينكه به بهره برداران هم آگاهي هاي لازم را مي دهد.وي درخصوص ميزان توفيق اين سازمان در تحقق بند "د" ماده 143 برنامه پنجم گفت: براساس اين ماده گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست شناختي (بيولوژيك) و همچنين مبارزه زيست شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي (ارگانيك)، مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل 25 درصد سطح توليدات تا پايان برنامه پنجم يعني حدود 4 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي، زراعي، باغي، و گلخانه اي كشور تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

رئيس سازمان حفاظت از نباتات خاطرنشان كرد: سال گذشته در حدود 2.2 ميليون هكتار مبارزه با سن غلات داشتيم و از ابتداي سال تاكنون 200 هزار هكتارمبارزه با سن غلات داشته ايم و با توجه به فعاليت سال گذشته پيش بيني مي كنيم اين رقم به 1.8 ميليون هكتار برسد.به گفته وي، در سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني هدف اين سازمان افزايش توليدات كشاورزي توام با سلامت آنهاست.

تعداد مشاهده خبر7 بار
تصاویر مرتبط

نوع فایل نام فایل توضیحات
مسابقات قرآن.pdf
1 

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal