عرضه 25 ميليون تن محصولات كشاورزي توسط تشكل ها تا پايان برنامه پنجم توسعه
1388/04/27

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي كشوراعلام كرد: تا پايان برنامه پنجم حداقل 25 ميليون تن از محصولات كشاورزي از طريق تشكلها و تعاونيهاي بخش كشاورزي عرضه مي شود.سيد محمد موسوي در گفتگو با مهر گفت: در برنامه پنجم دولت مكلف به تامين تسهيلات، امكانات، فناوريهاي نوين و بازارها با اولويت تشكلهاي غيردولتي، اتحاديه‌ها، تعاونيهاي روستايي، توليدي، كشاورزي و عشايري شده، به نحويكه سهم آنها به حداقل 50 درصد از كل اقتصاد بخش كشاورزي افزايش يابد.وي با اشاره به اصلاح سيستم بازاريابي و بازاررساني محصولات كشاورزي بيان كرد: در برنامه پنجم توانمندسازي و ارتقاي جايگاه تشكلها و تعاونيهاي بخش كشاورزي دنبال مي شود، به نحويكه تا پايان برنامه حداقل 25 ميليون تن از محصولات كشاورزي از طريق تشكلها و تعاونيهاي اين بخش عرضه خواهد شد.

ايجاد پايگاه اطلاعات بازار محصولات كشاورزي

وي تاكيد كرد: با توجه به اهميت تقويت بازارمحصولات كشاورزي، دولت موظف است از تشكيل بنگاههاي بازاريابي و بازاررساني بخش كشاورزي با محوريت بخش غيردولتي، تشكلها، اتحاديه‌ها، تعاونيهاي كشاورزي، توليدي، روستايي و عشايري حمايت و با جمع‌ آوري اطلاعات بازار نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات بازار محصولات كشاورزي اقدام و امكان دسترسي آسان بهره ‌برداران به اطلاعات اين پايگاه را فراهم كند.

افزايش ظرفيت انبارهاي محصولات كشاورزي به 20 ميليون تن

موسوي اعلام كرد: حمايت از گسترش سردخانه‌ها، انبارهاي فني نگهداري و ذخيره‌ سازي محصولات كشاورزي توسط بخش غيردولتي با اولويت تشكلها و تعاونيهاي بخش كشاورزي دربرنامه پنجم عملياتي مي شود، به نحويكه مجموع ظرفيت اين واحدها در پايان برنامه به 20 ميليون تن خواهد رسيد.

وي اظهارداشت: دولت موظف است با اتخاذ اعمال سياست قيمت به جاي خريد تضميني از سال اول برنامه پنجم جهت اجراي مناسب قانون اصلاح قانون خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي درحدكفايت، وظيفه خريد را با اتكاء به ظرفيت شبكه تعاونيها و اتحاديه‌هاي روستايي، كشاورزي وعشايري توسط سازمان مركزي تعاون روستايي انجام دهد.

ايجاد طرح تحقيق و توسعه مشترك براي روستاها

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي عنوان كرد: در برنامه پنجم دولت موظف شده كه 30 درصد از پروژه‌ها و طرحهاي تحقيقاتي در زمينه هاي منابع طبيعي، زراعت، باغباني، دام، طيور و شيلات را از طريق تحقيق و توسعه با مشاركت بهره‌ برداران، تشكلها و شوراي توسعه كشاورزي روستايي انجام دهد، به گونه ‌اي كه حداقل تا پايان سال سوم برنامه پنجم براي هر روستا يك طرح تحقيق و توسعه مشترك ايجاد شود.وي با اشاره به ضرورت ايجاد و حمايت از گسترش سازمانها و تشكلهاي محلي زنان روستايي عنوان كرد: دولت مكلف است نسبت به اصلاح ساختار و توسعه نظامهاي بهره ‌برداري با تاكيد برنظامهاي بهره ‌برداري هاي خانوادگي، توسعه شركتهاي كشت و صنعتهاي خصوصي، تعاونيهاي توليد، سهامي زراعي و ساماندهي واحدهاي خرد و دهقاني و تشكل آب بران و ايجاد قطعات فني و اقتصادي در سطح  2.5 ميليون هكتار در برنامه پنجم اقدام كند.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر6 بار
تصاویر مرتبط

نوع فایل نام فایل توضیحات
gozaresh%20arak[1].pdf
1 

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal