این همایش امروز یکشنبه ده شهریور ماه در سالن خوشه ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی در حال برگزاری است.

در این همایش وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، جمعی از مدیران کشاورزی شهرستان‌ها وکشاورزان نمونه حضور دارند.