اهمیت بخش کشاورزی و ضرورت استقلال حداکثری در تولید غذا و تامین امنیت غذایی کشور
1398/06/05

وزیر جهاد کشاورزی با صدور پیامی به مناسبت برگزاری همایش ملی کشاورزی و رونق تولید بر اهمیت بخش کشاورزی و ضرورت عدم وابستگی و استقلال حداکثری در تولید غذا و تامین امنیت غذایی کشور تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، متن پیام محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

بخش کشاورزی در جهان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که مستقیما با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط بوده و نقش برجسته ای در توسعه و استقلال کشورها دارد.

خوداتکایی در تامین امنیت غذایی از طریق ارتقا تولید محصولات کشاورزی است. متاسفانه از نگاه کشورهای جهان سلطه، غذا عملا به یکی از اهرم ها و حربه‌های اعمال فشار بر سایر کشورها برای پیشبرد سیاست خارجی و اغراض سلطه‌گرایانه بدل شده است. این مهم به خوبی نشانگر اهمیت دوچندان بخش کشاورزی و ضرورت عدم وابستگی و استقلال حداکثری در تولید غذا و تامین امنیت غذایی کشور است. این بخش به علت ارتباطات گسترده ای که با سایر بخش های اقتصادی دارد می‌تواند با رشد خود زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار، ارزآوری، اشتغال و رشد صنعت را فراهم نماید. البته در این میان توجه ویژه به هرکدام از اجزاء و عوامل دخیل در تولید غذا اعم از آب، خاک، نیروی انسانی متخصص، دانش و تکنولوژی و سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ارتقای امنیت غذایی، تولید کالاهای اساسی برای جمعیت رو به رشد کشور و کاهش وابستگی به واردات با اتکا به تولید داخلی و استفاده بهینه از قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها، استعدادها و منابع، از اولویت‌های بخش کشاورزی به ‌شمار می‌رود.

با تکیه بر همین اصول، کل تولیدات بخش کشاورزی در فاصله‌های 1356 تا 1397 از 26 میلیون تن به حدود 122 میلیون تن افزایش یافته که نشان‌دهنده اهتمام کشور به موضوع امنیت غذایی و حمایت همه جانبه از بخش کشاورزی است. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از 5.8 درصد به 10 درصد و سهم ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی در ارزش افزوده تولید شده در اقتصاد ملی به بیش از 32.5 درصد رسیده است که از نقش و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی حکایت دارد.

در این مدت اگرچه جمعیت کشور از 35ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 81 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ رسیده، ولی تولیدات کشاورزی با رشد 368 درصدی از رشد جمعیت پیشی گرفته است.

این روند افزایشی تولید محصولات کشاورزی در کشور موجب شده، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی داﺧﻠـﻲ و خوداتکایی در محصولاتی چون گندم، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات و بهبود چشمگیر ضریب خوداتکایی در سایر محصولات، به واسطه بکارگیری ﻓﻨﺎوری و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ارزش اﻓﺰوده ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ 239 درﺻﺪ رﺷﺪ از 33ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ 111ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎبد و ﺻـﺎدرات ﺳﺮاﻧﻪ محصولات کشاورزی از ﺣﺪود 13دﻻر در ﺳﺎل 1356 ﺑﻪ 71 دﻻر در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1397 برسد؛ به عبارت دیگر ﺻﺎدرات ﻛﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺰﻳﺖ‌ﻫﺎی ﻧﺴﺒﻲ و رﻗﺎﺑﺘﻲ بیش از 10 برابر شده و از 443 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ 5504 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر رسیده است.

در این شرایط و در سالی که مزین به نام «رونق تولید» شده است، بی‌شک هم اندیشی و تشریک مساعی دست‌اندرکاران تولید در بخش کشاورزی اعم از سیاستگزاران، برنامه‌ریزان، مجریان و تولیدکنندگان و دیگر فعالان بخش در قالب برگزاری «همایش ملی کشاورزی و رونق تولید» فرصتی است برای تشریح دستاوردهای بخش کشاورزی و تبیین جایگاه رفیع این بخش در اقتصاد ملی، رونق تولید، اشتغالزایی، ارزآوری و... و می‌تواند زمینه ساز شناخت بهتر آسیب‌ها و موانع رونق تولید و شناسایی راهکارهای برون رفت و پیش روی تولید باشد.


تعداد مشاهده خبر166 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal