تسهیلات مورد نیاز اجرای کامل آن 34 میلیارد تومان است و توسط همتی، مدیر جهادکشاورزی این شهرستان بیان شد در صورت تامین اعتبار، تا 22 بهمن سال جاری 50 در صد آن آماده خواهد شد.