وی بیان کرد: با توجه به تولید سیب‌زمینی در کل سال و سرانه مصرف این محصول نیازی به تامین سیب‌زمینی از خارج از استان نداریم.