سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت در حوزه ضوابط بهداشتی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
1398/04/16

تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان دامپزشکی کشور و وزارت بهداشت در حوزه ضوابط بهداشتی به امضای رئیس سازمان دامپزشکی کشور و معاون وزیر بهداشت رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد هماهنگی، همکاری و مشارکت در تدوین و اجرای بهینه ضوابط بهداشتی در مراکز توزیع، عرضه و طبخ فرآورده‌های خام دامی، اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و برگزاری دوره‌های آموزشی - ترویجی مشترک با موضوع بهداشت دام و فرآورده‌های دامی برای تمام ذی‌نفعان، امضا شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از امضای این تفاهم‌نامه ضمن تقدیر ویژه از عملکرد سازمان دامپزشکی کشور در ممانعت از بروز بیماری‌های مشترک انسان و دام در مناطق سیل زده کشور در فروردین ماه امسال گفت: یکی از مباحث مهم در حوزه بهداشتی، بحث بازدیدهای مشترک از اماکن مورد هدف سازمان دامپزشکی کشور و وزارت بهداشت است که می‌توان با کمک کارشناسان هر دو ارگان نسبت به انجام آن اقدام کرد.

دکتر رئیسی با بیان این که تبادل اطلاعات میان این دو ارگان می‌تواند منجر به راهگشایی در انجام برخی خدمات بهداشتی کمی و کیفی بهتر شود، تصریح کرد: در این وادی بحث بیماری‌های نوپدید نیز از جمله مخاطراتی است که اطراف کشورمان را احاطه کرده است و از طریق واردات دام زنده یا کالاهای خوراکی می‌تواند وارد کشور شود.

رییس سازمان دامپزشکی کشور نیز در این دیدار با بیان این که برای این سازمان همواره پیشگیری بهتر از درمان است، گفت: تجربیات سال‌های اخیر نشان داده است که در صورت همکاری سازنده بین‌بخشی و صداقت‌ورزی همکاران، کمبود امکانات نمی‌تواند دلیل انجام‌ نشدن کارهای بزرگ و موفقیت‌آمیز شود.

دکتر علیرضا رفیعی‌پور در ادامه افزود: کما اینکه بخشی از دستاورد اخیر سازمان دامپزشکی کشور در کسب کرسی دبیر کلی منطقه آسیا، خاور دور و خاورمیانه سازمان جهانی بهداشت دام (oie) نتیجه همکاری‌های وزارت بهداشت با این سازمان نیز بوده و خواهد بود.

بنابراین گزارش، در این تفاهم‌نامه که بعداز ظهر امروز یکشنبه به امضای دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر علیرضا رفیعی‌پور رییس سازمان دامپزشکی کشور رسید؛ طرفین تفاهم کردند معاونت بهداشت وزارت بهداشت ضمن تهیه و تدوین چک لیست‌ها، ضوابط و راهنماهای اجرایی بهداشت فردی، بهداشت محیط و از جمله مدیریت پسماند در مراکز توزیع، عرضه و طبخ فرآورده‌های خام دامی؛ نظارت و کنترل بهداشت فردی و سایر موارد بهداشت محیطی در مراکز و اماکن مذکور؛ نظارت و کنترل بهداشتی بر مراکز عرضه، توزیع و طبخ فرآورده‌های خام دام؛ نظارت و کنترل بهداشتی اماکن دامی مستقر در روستاها از نظر بهداشت فردی، بهداشت محیط و از جمله مدیریت پسماند با لحاظ کردن نظرات سازمان دامپزشکی؛ اعلام ضوابط و مقررات عمومی بهداشت ساختمان، ابزار و تجهیزات اماکن دامی و صنایع وابسته به دام به سازمان دامپزشکی جهت اعمال در چک لیست‌های کنترل و نظارت این اماکن؛ تدوین مواد آموزشی مرتبط با بهداشت فردی، بهداشت محیط و مدیریت پسماند برای متصدیان مراکز توزیع، عرضه و طبخ فرآورده های خام دامی و نیز دامداران روستایی و عشایری اقدام کند.

این معاونت، باید در برگزاری دوره‌های آموزشی – ترویجی مستقل یا مشترک با همکاری دامپزشکی؛ گزارش موارد وقوع بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان در جمعیت انسانی در روستاها به سازمان دامپزشکی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه در جمعیت دامی؛ انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در جمعیت انسانی متعاقب دریافت گزارش سازمان دامپزشکی مبنی بر وقوع بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان در جمعیت دامی در روستاها و در نهایت انجام بازرسی مشترک درصورت اعلام سازمان دامپزشکی وادارات وابسته استانی با مدیریت سلامت محیط وکارگروه تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور نیز اقدام کند.

بر اساس این گزارش، در نقطه مقابل این اقدامات نیز مقرر شده است تا سازمان دامپزشکی کشور در مواردی شامل تهیه و تدوین چک لیست‌ها، ضوابط و راهنماهای اجرایی بهداشت ساختمان، ابزار و تجهیزات مراکز عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی، اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و اعمال ضوابط و مقررات عمومی بهداشت ساختمان و تجهیزات اعلامی از سوی مرکز سلامت محیط و کار در چک لیست‌های مربوط به سازمان دامپزشکی؛ تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، چک لیست‌ها، ضوابط و راهنماهای اجرایی بهداشت دام و فرآورده‌های خام دامی؛ نظارت و کنترل فراورده های خام دامی درمراکز توزیع، عرضه و طبخ فرآورده‌های غیرفرآوری شده؛ نظارت و کنترل اماکن دامی و صنایع وابسته به دام از نظر بهداشت فرآورده، ساختمان و تاسیسات، ابزار و تجهیزات؛ تدوین مواد آموزشی مرتبط با بهداشت دام و فرآورده های دامی، بهداشت ساختمان و تاسیسات، ابزار و تجهیزات اماکن دامی مستقر در روستاها برای دامداران روستایی و عشایری اقدامات لازم را انجام دهد.

سازمان دامپزشکی موظف شد تا با وزارت بهداشت در برگزاری دوره‌های آموزشی- ترویجی مشترک؛ تدوین مواد آموزشی مرتبط با بهداشت فرآورده‌های دامی برای متصدیان مراکز توزیع، عرضه و طبخ فرآورده‌های خام دامی و همکاری با مرکز سلامت محیط کار و صنوف مرتبط در برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک همکاری لازم را داشته باشد.

همچنین مقرر شد، سازمان دامپزشکی در ارائه گزارش موارد وقوع بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان در جمعیت دامی در روستاها به معاونت بهداشت جهت انجام اقدامات پیشگیرانه در جمعیت انسانی؛ انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در جمعیت دامی متعاقب دریافت گزارش معاونت بهداشت مبنی بر وقوع بیماری‌های قابل انتقال بین انسان وحیوان در جمعیت انسانی در روستاها؛ عضویت و شرکت کارشناسان، متخصصین و نمایندگان معاونت بهداشت و مرکز سلامت محیط کار در کمیته‌ها و کارگروه‌های فنی و تخصصی مرتبط در سازمان دامپزشکی و دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی؛ اعلام نوع مواد گندزدا و ضدعفونی کننده مورد استفاده برای پسماندهای آلوده دامی و ماشین های حمل پسماند؛ آموزش نحوه استفاده از مواد گندزدا برای گندزدایی پسماندهای آلوده دامی و ماشین‌های حمل پسماندهای دامی به دامداران و رانندگان؛ فراهم کردن شرایط استفاده از توان آزمایشگاه‌های سازمان دامپزشکی و همچنین آزمایشگاه‌های معتمد آن سازمان جهت ارسال نمونه از طرف معاونت بهداشت و در نهایت انجام بازرسی مشترک در صورت اعلام مرکز سلامت محیط و کار/گروه تخصصی بهداشت محیط وحرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با ادارات کل استانی دامپزشکی در اجرای این تفاهم‌نامه اقدام کند.

بر اساس آنچه در این تفاهم‌نامه در مورد شیوه اجرای آن مورد توافق طرفین قرار گرفته است، تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، چک‌لیست‌ها، ضوابط و راهنماهای اجرایی موضوع این تفاهم نامه حداکثر ظرف مدت 3 ماه از امضای این تفاهم‌نامه انجام می‌گیرد. ضمن آنکه هماهنگی برای اجرای مفاد این تفاهم‌نامه در سطح ملی به عهده کمیته مشترک مرکز سلامت محیط کار (وزارت بهداشت)؛ مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی (سازمان دامپزشکی) و در استانها به عهده کمیته استانی با ترکیب مدیرکل دامپزشکی استان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی، مدیر سلامت محیط وکار، رئیس گروه بهداشت محیط، کارشناس مسئول بهداشت محیط، مدیر گروه بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود.

البته بر اساس آنچه در این تفاهم‌نامه مورد اجماع طرفین قرار گرفته است مقرر شده تا در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فعال باشد، حضور معاون بهداشتی و مدیر گروه در جلسات استانی الزامی است و جلسات کمیته حداقل هر 3 ماه یک بار به تناوب در محل اداره کل دامپزشکی و معاونت بهداشتی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور استان تشکیل و اتخاذ تصمیمات براساس اتفاق آراء اعضاء حاضر بوده و هر عضو دارای رأی واحد خواهد بود. ضمن آنکه اداره کل دامپزشکی استان و معاون بهداشتی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی موظف به ارسال گزارش سالانه عملکرد در موضوع های این تفاهم نامه به ترتیب به سازمان دامپزشکی و معاونت بهداشت هستند.

لازم به ذکر است این تفاهم نامه در 5 ماده و 2 نسخه در حکم واحد، تنظیم شد و از امروز 16 تیر 98 که به امضای طرفین رسید، معتبر و قابل اجراست.


تعداد مشاهده خبر100 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal