واحدهاي پرواربندي و توليد پودر و روغن ماهي5000 ميليارد ريال تسهيلات مي گيرند

 

وزراي عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 17/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 12322/100 مورخ 2/2/1386 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 19414/ت 37258 هـ مورخ 11/2/1386 آيين‌نامه اجرايي بند « ش» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را به شرح زير تصويب كردند:

حداكثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال در قالب تسهيلات سرمايه در گردش از محل منابع داخلي بانكها با اولويت بانك كشاورزي، موضوع جزء (2) بند « ج» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه براي تأمين تسهيلات مورد نياز افزايش توليد واحدهاي پرواربندي و شناورهاي صيادي تأمين‌كننده مواد اوليه كارخانه‌هاي پودر ماهي و واحدهاي توليدكننده پودر و روغن ماهي كه داراي توجيهات فني، مالي و اقتصادي باشد اختصاص مي‌يابد تا براساس مقررات اين آيين‌نامه با معرفي وزارت جهادكشاورزي به بانكهاي عامل به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت شود. ميزان تسهيلات طرحهاي موضوع اين ماده به شرح زير است:‌

الف ـ مبلغ چهارهزار و نهصد و پنجاه ميليارد (4.950.000.000.000) ريال نقدينگي مورد نياز واحدهاي پرواربندي و پرواربندان توسط بانكهاي عامل براي خريد دام و نهاده‌هاي مرتبط به واحدهاي پرواربندي و پرواربندان .

ب ـ مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدكننده پودر و روغن ماهي و شناورهاي صيادي تأمين‌كننده مواد اوليه واحدهاي توليدكننده پودر ماهي توسط بانك عامل، براي خريد عوامل توليد و نهاده‌هاي مرتبط.

با توجه به طرح تعديل ناوگان صيادي، دستورالعمل اجرايي اعطايي اين تسهيلات مشتمل بر سياستها، اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول و ميزان اعطاي تسهيلات و ساير موارد ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، توسط سازمان شيلات ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدوين و به بانك‌هاي عامل اعلام خواهد شد.

سهم آورده متقاضي در تأمين نقدينگي واحدهاي پرواربندي، پرواربندان و توليدكنندگان پودر ماهي و شناورهاي صيادي سي درصد (30%) است. اين سهم براي متقاضيان از خانواده‌هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران و همچنين فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي دامپروري يا شيلات ده درصد (10%) تعيين مي‌شود.

تعاونيهاي كه حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاي آنها را ايثارگران (شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌هاي شهدا) و فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي دامپروري يا شيلات تشكيلات مي‌دهند، براي استفاده از تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه از پرداخت تمام سهم آورده معاف هستند.

نرخ سود متعلق به تسهيلات موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه برابر حداقل نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار براي بخش كشاورزي در سال 1386 است.

مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي براي تأمين نقدينگي واحدهاي پرواربندي و پرواربندان، شناورهاي صيادي توليدكنندگان پودر و روغن ماهي حداكثر يكسال از تاريخ انعقاد قرارداد است.

بانكهاي عامل موظفند در سقف صد ميليون (100.000.000) ريال تسهيلات موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه از متقاضيان در قبال پرداخت تسهيلات موردنياز تنها سفته دريافت كنند.

به منظور استفاده از تسهيلات اعتباري اين آيين‌نامه وزارت جهادكشاورزي موظف است ظرف يك ماه دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم را با توافق بانكهاي عامل تهيه و ابلاغ كند. بانكهاي عامل موظفند گزارش لازم از ميزان توليد و كارايي تسهيلات اعطا شده را تهيه و هر سه ماه يكبار به وزارت جهادكشاورزي اعلام كنند. وزارت جهادكشاورزي نيز ضمن جمع‌بندي گزارشهاي ارايه‌شده و ارزشيابي اهداف برنامه استمرار توليد در خودكفايي گوشت قرمز و پودر ماهي مكلف است گزارش كامل ارزيابي خود را در همين مقاطع به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كند.

نظارت فني بر اجراي طرحهاي توليد در هر مورد برعهده وزارت جهاد كشاورزي است. سهم اعتباري هر يك از سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها از محل تسهيلات موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه توسط وزارت جهادكشاورزي با هماهنگي بانكهاي عامل تهيه و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استانها اعلام خواهد شد.

اين تصويب نامه در تاريخ 30/2/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir
1386/03/05
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal