تغییر الگوی تولید محصولات کشاورزی در جهان با بهره گیری از نهاده های کمتر

نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بر ضرورت توجه به خانواده های کشاورز در تامین امنیت غذایی ایران و ضرورت تغییر الگوی کشاورزی تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، سرج ناکوزی روز سه شنبه در مراسم روز جهانی غذا که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به مراحل تدوین برنامه ششم توسعه پنج ساله ملی توسط دولت، افزود: با توجه به اهمیت کشاورزی خانوادگی در ایجاد امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت منابع طبیعی و اقتصاد محلی، شاید در این برهه از زمان پرداختن به مقوله نقش خانواده های کشاورز در زنجیره ارزشی تولیدات کشاورزی در پیش بینی و تدوین سیاست ها و برنامه های مشخص و استراتژی های موثر از اهمیت دو چندان برخوردار باشد.

این مقام سازمان ملل با اشاره به نیاز تغییر الگوی تولید محصولات کشاورزی در جهان، اظهار داشت: ما دیگر نمی توانیم به مدل نهاده محور با هدف افزایش تولید محصولات غذایی تکیه کنیم، ما نیازمند تغییر جهت به سمت سیستم های سالم تر و پایدارتر تولیدات غذایی هستیم.وی تصریح کرد: همچنین ما نیازمند بهره گیری از نهاده های کمتر در کشاورزی به ویژه آب و مواد شیمیایی هستیم، به گونه ای که کشاورزی، جنگلداری و شیلات را در مسیر بلندمدت پایدار و بهره ور قرار دهیم.

ناکوزی گفت: چنانچه در پی پیروزی در جنگ علیه گرسنگی و ناامنی غذایی باشیم، این تغییر در رویکرد امری به طور کامل حیاتی است و با این وجود موفقیت روند یادشده تا حد زیادی بستگی به توان ما در دنبال کردن رویکرد جامع تولید غذا و مشارکت اجتماعی و حمایت از نقش ارزشمند خانواده های کشاورزان دارد.

وی در ادامه به تهدیدات ناشی از گرسنگی، ناامنی غذایی و فقر که برغم تلاش های گذشته جامعه جهانی برای برطرف ساختن آنها به صورت مداوم با آنها روبرو هستیم، پرداخت و افزود: گمانه زنی های اخیر در خصوص مقوله گرسنگی نشان می دهد که نزدیک به 800 میلیون نفر در جهان از گرسنگی شدید رنج می برند و بیش از نیمی از جمعیت جهان به شکل های مختلف با سوءتغذیه از جمله تغذیه ناکافی، کمبود ریزمغذی ها و چاقی دست و پنجه نرم می کنند.وی گفت: برهمین اساس نیاز مبرمی به افزایش تولید محصولات غذایی افزون بر 60 درصد جهت پاسخگویی به تقاضای جمعیت جهان که در سال 2050 به بیش از 9 میلیارد نفر می رسد، وجود دارد که برغم این واقعیت سرانه دسترسی به غذا بالغ بر 40 درصد در فاصله چهار دهه گذشته افزایش یافته است.

نماینده فائو در ایران اظهار داشت: فائو افتخار دارد که در این موفقیت نقش چشمگیری را ایفا کرده، با این وجود ما همچنان به افزایش تولید محصولات غذایی به ویژه در کشورهای فقیر و در حال توسعه نیازمندیم، با این حال اقدام مذکور باید با روندی پایدار ادامه یابد.

وی اضافه کرد: رویکردهای پیشین محدودیت های خود را نمایان ساخته و ما دیگر نمی توانیم به مدل نهاده محور با هدف افزایش تولید محصولات غذایی تکیه کنیم بلکه ما نیازمند تغییر جهت به سمت سیستم های سالم و پایدارتر غذایی هستیم.

به گفته وی، برهمین اساس شعار روز جهانی غذا در سال 2014 که ""کشاورزی خانوادگی؛ تامین غذای جهان، مراقبت از زمین"" انتخاب شده تا نقش کشاورزان خرد مطرح شود.

وی ادامه داد: مقوله تامین غذا توجه جهانی را متمرکز بر نقش سازنده کشاورزی خانوادگی در ریشه کنی گرسنگی و فقر می کند به طوری که این امر امنیت غذایی، تغدیه مناسب، ارتقا سطح زندگی، مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار را به ویژه در مناطق روستایی در پی خواهد داشت.ناکوزی تصریح کرد: کشاورزی خانوادگی شامل تمام فعالیت های کشاورزی خانواده بنیان است و با حوزه های متعددی از توسعه روستایی مرتبط می شود و ابزاری است برای ساماندهی تولیدات کشاورزی، جنگل و مرتع، شیلات و آبزی پروری که توسط خانواده مدیریت و اجرا می شود و به طور عمده برنیروی کار خانواده اعم از زن و مرد تکیه دارد.وی افزود: کشاورزی خانوادگی دارای ابعاد بسیار مهم اقتصادی - اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی است که تا خانواده های کشاورز، زمین خود را به گونه ای مدیریت کنند که برغم دسترسی محدود به منابع تولید، همچون نهاده های کشاورزی و خدمات حمایتی، بتوانند تولید خود را در سطح بالایی حفظ کنند.

وی با اشاره به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2014 را سال جهانی کشاورزی خانوادگی نامگذاری کرده است، گفت: در این راستا فائو با همکاری شرکای خود در طول سال پیشرو به پیگیری چهار رویکرد از جمله پشتیبانی از سیاست های توسعه کشاورزی، زیست محیطی و اجتماعی که منجر به پایداری کشاورزی خانوادگی می شود، ارتقا دانش، ارتباطات و آگاهی های عمومی، رسیدن به درک بهتری از نیازهای کشاورزی خانوادگی، پتاسیل ها، موانع و اطمینان از پشتیبانی های فنی و هم افزایی برای تحقق پایداری را مدنظر دارد.

وی تصریح کرد: برگزیدن سال بین المللی یادشده توسط سازمان ملل متحد این پیام شفاف را منتقل می کند که جامعه جهانی مشارکت مهم خانواده های کشاورز در امنیت غذایی جهان را به رسمیت شناخته است، بنابراین در حال حاضر بیش از 500 میلیون خانواده کشاورز در جهان وجود دارد که شامل تعداد زیادی از کشاورزان در سطوح متوسط و خرد، مردم بومی، جوامع سنتی، صیادان و مرتع داران می شود.

وی اظهار داشت: خانواده های کشاورز با اداره سیستم های کشاورزی مبتنی بر تنوع محصول با حفظ تولیدات غذایی سنتی، هم در تغذیه متناسب و هم در حفاظت از تنوع کشاروزی جهان مشارکت دارند و آنها جزئی از شبکه های سنتی و فرهنگ های محلی هستند که با صرف بخش زیادی از درآمدشان در بازارهای محلی و منطقه ای، بسترهای ایجاد اشتغال در بخش های کشاورزی و یا غیره را فراهم می سازند.

به گفته وی، چرخه های تولید و مصرف محلی مبتنی بر کشاورزی خانوادگی، نقش زیادی در مقابله با گرسنگی به ویژه در ارتباط با سیاست های حمایتی اجتماعی که نیازهای اقشار آسیب پذیر را هدف قرار می دهند، ایفا می کنند.

نماینده فائو در ایران گفت: تمام این ویژگی ها بر این نکته تاکید دارند که پتانسیل منحصر به فرد خانواده های کشاورز در صورتی که سیاست ها از آنان حمایت کنند، می تواند منجر به سیستم های غذایی پایدار و پربارتر شود؛ بیش از 70 درصد جمعیت جهان که متحمل ناامنی غذایی هستند، در مناطق روستایی آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورنزدیک زندگی می کنند و بسیاری از آنها خانواده های کشاورزی هستند که در مقیاس خرد با دسترسی کم به منابع طبیعی، سیاست ها و فن آوری ها روزگار می گذرانند.

وی افزود: شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد، خانواده های فقیر کشاورز می توانند به سرعت پتاسیل های بهره وری خود را بکار گیرند، چنانچه سیاست های مناسب به اجرا گذاشته شود و تسهیل دسترسی به زمین، آب و سایر منابع طبیعی و اجرای سیاست های عمومی برای خانواده های کشاورز (تخصیص اعتبار، پشتیبانی فنی، بیمه، دسترسی به بازار، خرید عمومی، فن آوری های مناسب) اجزا کلیدی برای افزایش بهره وری در کشاورزی، ریشه کنی فقر و تحقق امنیت غذایی جهان است.

وی اظهار داشت: دولت ها می توانند در این سال تعهد سیاسی خود را در ایجاد چارچوب ها، نهادهای حقوقی و سیاست های لازم برای خانواده های کشاورز نشان دهند که یکی از اهداف اصلی سال بین المللی کشاورزی خانوادگی ایجاد بستری برای گفتگو و تبادل نظر با سازمان ها و تشکل های خانواده های کشاورز برای اجماع، تدوین و اجرای سیاست های موثر است.وی اضافه کرد: همکاری بین المللی می تواند گفتگو در مورد سیاست ها و خط مشی ها را در میان تمام ذینفعان تقویت کرده و به ایجاد راهکار های عملیاتی و پایدار منجر شود.وی در پایان بر نقش بسیار مهم خانواده های کشاورز در تعریف راهکاری برای جهانی عاری از فقر و گرسنگی تاکید کرد و افزود: معتقدم همگی ما می توانیم، با مدنظر داشتن این موضوع، با تلاش های مربوطه به تحقق این هدف عالی جامه عمل بپوشانیم.

1393/07/22
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal