دولت 12 هزار ميليارد تومان يارانه و تسهيلات براي حمايت از بخش هاي توليدي،كشاورزي و كالاهاي اساسي اختصاص داد

با تصويب دولت، بيش از 12 هزار ميليارد تومان اعتبار در قالب يارانه و اعطاي تسهيلات به بخش هاي توليدي بخش خصوصي، بخش دولتي، كشاورزي، مسكن، مترو و كالاهاي اساسي اختصاص يافت.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، مبلغ 12 هزار ميليارد تومان يارانه و تسهيلات را براي حمايت از بخش هاي توليدي، دولتي، كشاورزي، مترو و كالاهاي اساسي اختصاص داد.بر اساس اين مصوبه، مبلغ يكصد و بيست و يك هزار و ششصد و نود و پنج ميليارد و هفتصد و هفتاد و نه ميليون ريال  در اجراي جزء ب بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور در اختيار سازمان هدفمند سازي يارانه ها قرار مي گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه هزينه شود.همچنين دستگاه هاي مربوط موظفند از طريق سازمان هدفمندي سازي يارانه ها در خصوص يارانه هاي موضوع اين تصويب نامه اقدام كنند.بر اين اساس، استفاده سازمان هدفمند سازي يارانه ها تا سقف مبلغ سي ميليارد ريال براي انجام مصارف هزينه اي سازمان ياد شده مجاز است.تضمين تسهيلات پرداختي توسط سيستم بانكي كشور به دستگاه هاي اجرايي براي تامين مالي اجراي برنامه هاي مربوط به رديف هاي ياد شده از جمله خريد تضميني محصولات كشاورزي توسط سازمان تعاون مركزي روستايي از طريق شبكه تعاوني هاي تحت پوشش بر عهده سازمان هدفمند سازي يارانه ها است.بر اين اساس، بانك مركزي و بانك هاي عامل مكلف به ارايه تسهيلات مورد تضمين سازمان هدفمند سازي يارانه ها  در اجراي اين تصويب نامه هستند. مفاد اين تصويب نامه و تضمين سازمان ياد شده نافي مسئوليت سيستم بانكي براي وصول اقساط تسهيلات اعطايي نيست.همچنين مسئوليت حسن  اجراي  اين تصويب نامه بر عهده سازمان هدفمندسازي يارانه است.بر اساس اين مصوبه، از مبلغ مصوب ياده شده، مبلغ پنجاه و هشت هزار و پانصد و سي ميليارد و پانصد و بيست و پنج ميليون ريال( 58530525000000 ريال) به يارانه نقدي نان؛ پرداخت يارانه نهاده و عوامل توليد، كشاوررزي، كمك هاي فني اعتباري و حمايت هاي مالي در اجراي قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي و قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و احكام و تعهدات مربوط به قانون بر نامه پنجم توسعه اختصاص يافته است.

همچنين از اين مبلغ اعتباراتي نيز براي يارانه كالاهاي اساسي، تفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده كالاها و خدمات و جبران ضرر و زيان ناشي از تسويه موارد قبلي، پرداخت مابه التفاوت قيمت خريد تضميني آب و پساب تصفيه شده از بخش خصوصي، تخفيف عوارض پروانه، حمايت هاي مالي و تراكم و ايجاد تاسيسات عمومي مسكن مهر، يارانه مسكن فرهنگيان و زير ساخت مسكن مهر(سهم دولت) در نظر گرفته شده است.بر اساس مصوبه هيئت وزيران، مبلغ شصست و سه هزار و يكصد و شصست و پنج ميليارد و دويست و پنجاه و چهار ميليون ريال را نيز به يارانه سود و كارمزد خريد تضميني محصولات كشاورزي و كالاهاي اساسي، اعتبار موضوع هدفمند سازي يارانه ها(در آمد- هزينه) موضوع ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه ها، يارانه انرژي (مابه التفاوت قسمت برق و سوخت نيروگاه ها)، يارانه بليت حمل و نقل همگاني و يارانه بليت مترو تهران و قطار شهري ساير شهرها(3000 ميليارد ريال يارانه بليت حمل و نقل همگاني، 1000 ميليارد ريال يارانه بليت متروي تهران و قطار ساير شهرها بر اساس جابجايي مسافر و تعداد ناوگان ها)، كمك زيان شركت هاي دولتي، كمك زيان شركت هاي آب و فاضلاب روستايي و كمك زيان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اختصاص داده است.اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

1390/06/30
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal