ضرورت عضويت وزارت جهاد كشاورزي در كارگروه توسعه معدن براي حفظ سرمايه مراتع

مدير كل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع كشور گفت: تعداد دام هاي موجود در كشور سه برابر ظرفيت مراتع است.به گزارش ايرنا،سيد علي خليل پور در جمع خبرنگاران در اراك افزود: بايد بر مبناي قانون افزايش بهره برداري از مراتع و راهبردهاي برنامه پنجم توسعه، براي تعديل دام در عرصه هاي مرتعي با مشاركت جوامع بهره بردار تسريع شود.

وي ادامه داد: هم اكنون تعليف ۸۶ ميليون از ۱۲۰ ميليون واحد دامي موجود در كشور وابسته به مراتع است.

وي اظهار كرد: در قانون افزايش بهره برداري از مراتع خروج سالانه سه ميليون دام مازاد و غيرمجاز از مراتع پيش بيني شده كه راهكارهاي اجرايي آن در توسعه برنامه هاي فرهنگي، اشتغال جايگزين و ابزارهاي قضايي است.

مديركل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع كشور خاطرنشان كرد: گياه گون يكي از گونه هايي است كه قطع آن در مراتع كشور ممنوع است.

وي افزود: ۶۰۰ زيرگونه گياه گون در كشور شناسايي شده و بيشتر ذخاير آن در مراتع حوزه زاگرس پراكنده است و با توجه به اينكه گون گونه خوش خوراك دامي است مديريت چرا در اين عرصه ها اهميت ويژه دارد.

خليل پور گفت: يكي از سياست هاي كلي در حوزه مديريت چرا در مراتع، تمركز بر تقويت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي و تبديل دام هاي سبك و پراكنده بهره برداران به دام سنگين است.

مديركل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع كشور يادآور شد: استراتژي اصلي سازمان جنگل ها اجراي مديريت جامع حوزه هاي آبخيز است كه علاوه بر ذخيره و تزريق روان آب هاي سرگردان براي تغذيه مراتع، بستر اشتغال جايگزين ازطريق بهره برداري محصولات دارويي و صنعتي را فراهم مي كند.

خليل پور اظهار كرد: يكي از محورهاي اين مديريت توليد علوفه مكمل غذايي دام از طريق زراعت است و مشاغل جانبي ديگر نظير پرورش زنبورو اكوتوريسم نيز درآن ديده شده است.

وي گفت: يكي از تهديدهاي مهم در ۸۶ ميليون هكتار عرصه مرتعي كشور تغيير كاربري هاي غيراصولي و ناهمگن در مراتع است كه مهمترين آن فعاليت هاي معدني است.

مديركل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع كشور افزود: اكنون ۱۳ هزار هكتار از مراتع كشور در سيطره فعاليت هاي معدني است كه تقويت سياست هاي هم راستا با طرح آمايش و كاهش حداكثري ضايعات زيست محيطي اين فعاليت ها براي حفظ سرمايه مراتع ضروري است.

خليل پور بيان كرد: عضويت نداشتن وزارت جهاد كشاورزي در كارگروه توسعه معدن نقيصه اي جدي است كه اميد است در دولت يازدهم اين موضوع حل و درآمدزايي و توسعه برداشت ذخاير معدني به صورت اصولي و منطبق با روش هاي فني كارآمد و اصول مديريت آمايش سرزمين دنبال شود.

وي گفت: سالانه براي ۲۰ تا ۴۰ هزار هكتار از عرصه هاي مرتعي كشور تقاضاي تغيير كاربري ارائه مي شود كه اغلب اين تغييرات در حوزه توسعه كشاورزي، صنعت و خدمات است.

مديركل دفتر امور مراتع كشور افزود: خشكسالي سال هاي اخير موجب كاهش توليد علوفه در عرصه هاي مرتعي كشور شده و اين توليد از ۱۰ و هفت دهم ميليون تن درسال به حدود ۹ ميليون تن كاهش دارد.

خليل پور گفت: با وجود تاثير مستقيم خشكسالي بر مراتع، اعتبارات ملي براي مقابله با اين پديده طبيعي ديده نشده و به صورت محدود در برخي شوراهاي توسعه و برنامه ريزي استان ها اعتباراتي براي اين حوزه تخصيص داده مي شود.

وي افزود: اعتبارات پيشنهادي امسال براي احيا و اصلاح مراتع كشور ۳۰۰ ميليارد ريال است كه ۵۰ ميليارد ريال آن ابلاغ شده و با اين ارقام اندك شرايط سختي در مديريت اين بخش جود دارد.

مديركل امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع گفت: از ۱۳۵ ميليون هكتار عرصه طبيعي كشور ۸۶ ميليون هكتار مرتع است كه هم اينك ۲۵ درصد منافع اين مراتع در توليد علوفه و ۷۵ درصد در بهبود زيست محيطي و معيشت و اشتغال است.

خليل پور افزود: تاكنون هشت هزار گونه گياهي در كشور شناسايي شده كه بخش عمده آن در حوزه مرتعي و ۳۰۰ گونه آن علوفه اي است.

1392/05/29
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal