اختصاص 1 ميليون دلار از اعتبارات عمران ملل متحد براي اجراي پروژه ترسيب كربن در ايران

رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در ديدار با آقاي گري لوئيس نماينده عمران ملل متحد در ج. ا. ايران ضمن تشكر از مساعدت سازمان ملل و با اشاره به نقش و اهميت پروژه ترسيب كربن در جذب گاز هاي گلخانه اي و جلوگيري از روند گرمايش زمين، اين پروژه را از بعد توسعه روستايي و هماهنگي با منطقه يك طرح موفق الگويي عنوان كرد. به گزارش روابط عمومي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور،مهندس خداكرم جلالي با يادآوري اهميّت منابع طبيعي براي نيازهاي روزمرۀ حياتي انسان گفت: انسان در شبانه روز به يك ليتر مواد غذايي، يك و نيم ليتر آب و يازده ليتر اكسيژن نياز دارد و اين بدين معناست كه نياز انسان به اكسيژن يازده برابر نياز به غذاست و اين واقعيّت، حاكي از ميزان اهميّت ترسيب كربن از طريق پوشش گياهي براي كاهش گازهاي گلخانه اي و تأمين اكسيژن لازم براي تنفس انسان مي باشد.

سپس آقاي پرويز گرشاسبي قائم مقام مدير ملي پروژه در سخنان كوتاهي گفت يكي از نكات برجسته پروژه بين المللي ترسيب كربن اين است كه در كنار الگوسازي توانسته است الگوي آموزشي را براي منطقه به ويژه كشور هاي عربي ارائه نمايد كه در همين راستا ده ها دوره آموزشي و ظرفيت سازي در داخل كشور براي كارشتاسان خارجي تشكيل گرديده است و در تداوم اين كار با ايجاد يك صندوق مشترك از منابع دولت، مردم و دفتر عمران ملل متحد مي توان كار تعميم پروژه را به ساير استان ها به شيوه موثر ادامه داد.

در ادامه آقاي عباس كارگر مدير اجرايي پروژه ترسيب كربن گفت اين پروژه يكي از موفق ترين همكاري هاي بين المللي ج. ا. ايران با دفتر عمران ملل متحد است كه تاكنون دستاوردهاي چشمگيري در مديريت پايدار منابع طبيعي و توسعه مشاركتي روستايي داشته است. نتايج موفق حاصله در اين پروژه موجب گرديد، توسعه و تعميم مدل و رويكرد اجرايي حاصله به عنوان راهكار اجرايي و موثر در توسعه، احياء و مديريت پايدار منابع طبيعي كشور مورد حمايت جدي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و دفتر عمران ملل متحد در ج. ا. ايران قرار گيرد به نحوي كه از سال گذشته تاكنون تفاهم نامه هايي براي تعميم مدل ترسيب كربن در 6 استان به امضاء رسيده و كار اجرايي آن آغاز گرديده است. پروژه بين‌المللي ترسيب كربن ابتكاري مشترك بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه عمران ملل متحد مي باشد.  اين پروژه در راستاي تحقق يكي از اولويت هاي توسعه دولت جمهوري اسلامي ايران يعني مقابله با بيابانزايي وتخريب سرزمين و به منظور توسعه مدل مديريتي مشاركتي منابع طبيعي در مناطق خشك ونيمه خشك و با هدف محروميت زدايي ارتقاي ظرفيت اين مناطق براي افزايش جذب كربن اتمسفر در راستاي مقابله با گرمايش كره زمين طراحي شده است. لذا به عنوان يك برنامه محوري،  اولويت  مسائل حفاظت محيط زيست جهاني و اولويت هاي توسعه ملّي را تواماً در بر مي گيرد. از اين رو چهار مولفه براي پروژه شامل  احياي مراتع تخريب شده و ارائه مدل ترسيب كربن، بسيج جوامع محلي و توانمند سازي آنان، كارشبكه اي با ارگان هاي ذيربط و كاهش فقر تعريف گرديده است.

 وي افزود: هدف از تعميم پروژه حل مشكل هماهنگي بين بخشي بر اساس مشاركت مردم و تصميم گيري از پايين به بالا و نهايتاً رسيدن به يك مدل شهرستاني براي توسعه است. لذا تقاضاي ما اين است كه با توجه به كمك دفتر عمران ملل متحد  از محل اعتبار خود، سازمان نيز مبلغ 800 ميليون تومان سهم خود را براي سال جاري تخصيص دهد. ضمناً براي ادامه كار تعميم، پيشنهاد ايجاد يك صندوق مشترك را داريم كه اگر انجام شود اثرات مثبتي را بر فاز تعميم خواهد داشت. سپس گزارش تصويري توسط تيم پروژه ارائه گرديد.

آقاي گري لوئيس نماينده عمران ملل متحد در ج. ا. ايران نيز ضمن تشكر از مسئولين سازمان و تيم پروژه گفت برنامه عمران ملل متحد 18 پروژه در ايران دارد اما شايد نبايد اين را گفت كه تيم پروژه ترسيب بهترين همكاري را در ميان اين تيم هاي با ما داشته است. لذا با توجه به اهميت اين همكاري، جمعاً در فاز دوم و فاز تعميم مبلغ يك ميليون دلار از اعتبارات عمران ملل متحد  براي ترسيب تخصيص يافته است. سپس آقاي مورالي معاون عمران ملل متحد با ارائه راهكار هاي آتي همكاري ها، ايجاد صندوق مشترك را بهترين گزينه دانست.

 در پايان، رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با تشكر از نماينده عمران ملل متحد در ج. ا. ايران گفت ما اعتقاد داريم اگر بتوان جلوي قطع يك بوته را هم گرفت، خدمت مهمي انجام شده است. وي با تاكيد بر لزوم پيگيري تشكيل صندوق مشترك با هماهنگي وزارت امور خارجه، قول افزايش 50 درصدي سهم سازمان را براي فاز تعميم داد.

1392/09/13
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal