طي سال زراعي 87-86 193 طرح تحقيقاتي كشت ديم دركشوراجرا شد

193 طرح تحقيقاتي در 412 منطقه توسط موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور در سال زراعي گذشته اجرا شد.

به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي،براساس گزارش مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور از اين تعدادطرح تحقيقاتي، 90 طرح مربوط به غلات، 36 طرح حبوبات، 35 طرح دانه هاي روغني، 25 طرح مديريت منابع و به زراعي محصولات زراعي ديم و 7 طرح مربوط به گياهان علوفه اي بوده است.

طرح هاي غلات نيز شامل 74 طرح گندم و 16 طرح جو، طرح هاي حبوبات شامل 33 و 13 طرح در زمينه نخود و عدس و طرح هاي دانه هاي روغني شامل 16 طرح كلزا، 15 طرح گلرنگ و4 طرح آفتابگردان مي باشد.

اين گزارش حاكي است: محققان اين مؤسسه در تعداد زيادي از مزراع الگويي با بكارگيري يافته هاي پژوهشي نظير استفاده از ارقام اصلاح شده، تاريخ مناسب كاشت، استفاده از فرمول كودي توصيه شده، رعايت تناوب زراعي‌و.... به ارقام اصلاح شده برتر از ارقام بومي و همچنين متحمل و پر محصول در شرايط خشكي شديد دست يافته اند.

از سوي ديگر، شناسايي ژنوتيپ هاي سازگار ارقام در شرايط محيطي در آزمايشات ايستگاهي و آنفارم، نويد بخش امكان مقابله جدي تر با خشكسالي در سال هاي آتي است، به طوري كه بعضي از اين ژنوتيپ ها در تمامي ايستگاه برتر از ارقام رايج و معرفي شده بوده و به طور متوسط 10 تا 15 درصد نسبت به شاهد سازگار منطقه، افزايش محصول داشته است.

اجراي سيستم هاي تناوبي گندم – گندم، نخود – گندم و آيش – گندم به طور آزمايشي از ديگر اقدامات اين مؤسسه است كه نتايج حاصل از آن نشان مي دهد با توجه به اهميت حفظ خاك، ذخيره رطوبت ، ماده آلي، اصلاح خصوصيات فيزيكي و افزايش منبع نيتروژني خاك و توليد پايدار گندم، بهترين سيستم تناوبي در مزارع سيستم گندم – گندم و بعد از آن آيش – گندم مي باشد كه براي تمام مناطق ، اين نتيجه همخواني دارد.

بر پايه اين گزارش محلول پاشي 5 درصد اوره در مرحله پنجه زني گندم رقم آذر 2 نيز توانست عملكرد دانه اين رقم را 150 كيلوگرم در هكتار نسبت به شاهد افزايش دهد.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir

Pr@maj.ir

1387/10/01
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal