افزايش توليد محصولات كشاورزي در سال 84: امسال بيش از يك ميليون تن مرغ توليد مي‌‏شودبيش از 367 هزار هكتار به كشت ذرت دانه‌‏اي اختصاص يافت


تهران- خبرگزاري كار ايران

 

سال گذشته توليد محصولات كشاورزي افزايش يافت.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران ،ايلنا، در سال گذشته به دليل افزايش توليد محصولات كشاورزي توليد گوشت قرمز 800 هزار تن ، گوشت مرغ يك ميليون و 237 هزار تن ، شير 7 ميليون و 179 هزار تن ، تخم مرغ 758 هزار تن و توليد عسل برابر 7/34 هزار تن رسيد.

طبق اين گزارش، در سال گذشته 43 هزار تن مرغ ، 5 هزار و 800 تن گوشت گوساله منجمد كارتني خريداري و ذخيره شده, همچنين 4 واحد كشتارگاه صنعتي در سال 84 به بهره‌‏برداري رسيده است. علاوه بر اين طرح توزيع شير رايگان در سطح 10 ميليون و 500 هزار دانش‌‏آموز از سال قبل اجرا شده است.

پيش‌‏بيني مي‌‏شود؛ در سال 85 گوشت قرمز 837 هزار تن، گوشت مرغ يك ميليون و 329 هزارتن ، شير 7 ميليون و 749 تخم‌‏مرغ 699 هزار تن عسل و 34 هزار تن توليد مي‌‏شود.

گفتني است، در سال گذشته حدود 5/76 ميليون تن محصولات زارعي توليد شده است.

اين گزارش حاكي است, در سال گذشته در مجموع 6 ميليون و 501 هزار و 617 هكتار به كشت گندم اختصاص يافته و در كل 10 ميليون و 957 هزار و 440 تن گندم مازاد بر نياز كشاورزي خريداري شده است.

بنابراين گزارش, تاكنون براي سال زارعي 85-84 سطحي برابر با 6 ميليون و 500 هزار و 827 هكتار به كشت گندم اختصاص يافته و پيش‌‏بيني مي‌‏شود؛ بيش از 11 ميليون تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان خريداري شود.

بر اساس اين گزارش، توليد برنج در سال گذشته به يك ميليون و 920 هزار تن رسيد و درسال جاري سطح زيركشت برنج حدود 620 هزار هكتار و پيش‌‏بيني توليد حدود 2 ميليون و 83 هزارتن برآورده مي‌‏شود.

شايان ذكر است، در سال گذشته 320 هزار هكتار از اراضي به كشت ذرت دانه‌‏اي اختصاص يافته, حدود 2/2 ميليون تن ذرت توليد شده كه اين ميزان در مقايسه با سال قبل از آن حدود 14 درصد رشد داشته است.

اين گزارش مي‌‏افزايد: در سال 85 حدود 367 هزار و 800 هكتار ازاراضي به كشت ذرت دانه‌‏اي اختصاص يافته و پيش‌‏بيني مي‌‏شود 7/2ميليون تن ذرت دانه‌‏اي توليد مي‌‏شود.

شايان ذكر است، سطح زيركشت جو در سال 84-83 حدود يك ميليون و 565 هزار هكتار و توليد 1/3 ميليون تن بوده, همچنين در سال گذشته يك ميليون و 196 هزار و 474 تن جو از خارج از كشور وارد شده و در سال 85-84 سطح زيركشت جو يك ميليون و 593 هزار بوده كه پيش‌‏بيني مي‌‏شود 7/3 ميليون تن جو توليد شود.

بر اساس اين گزارش، توليد دانه‌‏هاي روغني در سال 84 حدود 493 هزار و 600 تن بوده كه نسبت به سال قبل از آن 5/23 درصد رشد داشته و پيش‌‏بيني مي‌‏شود؛ در سال‌‏جاري 645 هزار و 109 تن دانه‌‏هاي روغني توليد مي‌‏شود كه اين ميزان نسبت به سال گذشته معادل 7/30 درصد رشد خواهد داشت.

اين گزارش حاكي است, سال گذشته حدود 4 ميليون و 911 هزار تن محصول چغندرقند با متوسط عملكرد 2/32 تن در هكتار توليد شد و ميزان قند و شكر توليدي از محصول چغندرقند 650 هزار تن برآورده مي‌‏شود.

بنابراين گزارش، در سال 84 سطح قابل برداشت نيشكر 72 هزار و 31 هكتار بوده كه با توجه به خسارت ناشي از يخ زدگي و سرماي اول بهار يك ميليون و 217 هزار تن نيشكر توليد شده است.

گفتني است، محل توليد علوفه در سال گذشته بدون احتساب محصول جو حدود به 13ميليون و 400 هزار تن بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن 22 درصدرشدداشته ، توليد يونجه 5 ميليون و 32هزار و 497 تن وتوليد ذرت علوفه‌‏اي4 ميليون 500 هزار تن بوده كه نسبت به سال 83 به ترتيب 2/15 و 6/21 درصد رشد داشته است.

طبق اين گزارش، در سال گذشته سطحي معادل 177 هزار و 264 هكتار از اراضي به كشت سيب‌‏زميني اختصاص داشته كه از اين ميزان 4 ميليون و 352 هزارتن سيب زميني توليد شده درسال گذشته سطح زيركشت پياز 46 هزار و 175 هكتار بوده كه از اين ميزان يك ميليون و 576 هزار و 545 تن پياز توليد شده است.

لازم به ذكر است، سطح زيركشت گوجه فرنگي در سال گذشته معادل 132 هزار هكتار بوده كه از اين ميزان 4 ميليون و 560 هزارتن گوجه فرنگي توليد شده , اين مقدار توليد 4/13 درصد نسبت به 83 رشد دارد.

بنابراين گزارش، در سال گذشته حدود 15 ميليون تن محصولات باغي از سطح معادل 2 ميليون و 300 هزار هكتار اراضي باغي توليد شده و ميزان يك ميليارد و 156 ميليون دلار از اين محصولات به خارج از كشور صادر شده كه اين ميزان نسبت به سال قبل از آن حدود 22 درصد رشد داشته است.

اين گزارش مي‌‏افزايد: در سال جاري سطح زيركشت محصولات باغي 2 ميليون و 600 هزار هكتار است و پيش‌‏بيني مي‌‏شود؛ حدود 15 ميليون و 800 هزار تن محصول توليد مي‌‏شود.

گفتني است, امسال 30 ميليون اصل نهال توليدي كشور با برچسب و مشخصات توليد با عرصه كشت وجود دارد و همچنين با اجراي طرح اصلاح و نوساز باغات و توسعه سطح زيركشت محصولات گلخانه‌‏اي در سال جاري در حدود 93 هزار هكتار از باغات درجه 2 و 3 اصلاح و نوسازي و در 783 هكتار از اراضي توسعه كشت گلخانه‌‏اي انجام مي‌‏شود.

شايان ذكراست, امسال حدود 40 هزار هكتار اراضي به منظور توسعه باغات زيتون اختصاص مي‌‏يابد.

طبق اين گزارش, طي برنامه چهارم بايد يك ميليون و 200 هزار هكتار از اراضي باغي بازسازي و نوسازي شود, سطح زيركشت محصولات گلخانه‌‏اي هم اكنون 6 هزار و 500 هكتار است.

بر اساس اين گزارش، طي برنامه چهارم توسعه 38 هزار و 140 هكتار از اراضي براي ايجاد 600 مجمع توليدات گلخانه‌‏اي مجتمع‌‏هاي دامپروري و نواحي صنعتي روستايي با اشتغال‌‏زايي 315 هزار و 496 نفر اختصاص مي‌‏يابد.

گفتني است, در سال گذشته ميزان محل توليد صيد و آبزي‌‏پروري در كشور به حدود 523 هزار تن بوده كه از اين ميزان 343 هزار و 492 تن آبزي از آب‌‏هاي جنوب 44 هزار و 887 تن آبزي از آب‌‏هاي شمال و 134 هزار و 164 تن آبزي به صورت آبزي‌‏پروري استحصال شده است.

بنابراين گزارش, در سال 85 پيش‌‏بيني شده 364 هزار و 247 تن آبزي از آب‌‏هاي جنوب و 30 هزار و 200 تن آبزي ازآب‌‏هاي شمال صيد و 169 و 157 تن از طريق آبزي‌‏پردازي آبزيان توليد مي‌‏شود.

اين گزارش مي‌‏افزايد: در سال گذشته اقدامات ترويجي بخش كشاورزي در قالب ارايه آموزش‌‏هاي ترويجي به بيش از 230 هزار هكتار روستايي آموزش‌‏هاي ويژه به 107 هزار و 763 نفر از زنان روستايي و عشايري اجراي طرح بسيج سازندگي در بخش كشاورزي اجراي 176 مورد طرح تحقيقي ترويجي و 88 مورد طرح تحقيقي و تطبيقي, ايجاد بيش از 50 صندوق اعتبارات خرد ويژه زنان و احداث بيش از 1200 هكتار مزارع و باغات الگويي و ساير مواردي از اين قبيل انجام شده است.

بر اساس اين گزارش, در زمينه آموزش پيش‌‏بيني شده 370 هزار طرح تحقيقاتي انجام ، 144 هزار تن پايه بذري و بذر و اصلاح شده تامين و 442 هزار اصله نهال اصلاح ذره و عاري از ويروس تامين شود.

علاوه بر اين تامين بيش از 2 ميليارد در واكسن‌‏هاي دام و طيور و پزشكي يك ميليون و 738 هزار ريال دارو و 991 هزار ميلي ليتر آنگي ژن‌‏ها از برنامه‌‏هاي تحقيقات كشاورزي در برنامه چهارم توسعه است.

اين گزارش حاكي است, با انجام 257 ميليون نوبت سر واكسيناسيون عليه بيماري‌‏هاي واگير دامي پوشش بهداشتي دام‌‏ها در برابر بيماري‌‏ها از 54 درصد در سال 83 به 8/57 درصد در پايان سال 84 رسيده است.

اين گزارش مي‌‏افزايد: 12 ميليون نوبت مايه توبي تب برفكي, بيش از يك ميليون و 950 هزار مورد بازديد جهت كنترل بهداشتي فرآورده‌‏هاي خام دامي و معدوم‌‏سازي 6 ميليون و 611 هزار كيلوگرم فرآورده‌‏هاي غيرقابل مصرف, 160 مورد استاندارسازي فعاليت مراكز فرآوري و صادرات محصولات دامي و راه‌‏اندازي و تجهيز 525 واحد تشخيص در كشور از جمله مهم‌‏ترين اقدامات بخش دامپزشكي در سال 84 بوده است.

بنابراين گزارش, در سال گذشته 28 پروژه مطالعاتي بر روي 51 هزار خانوار عشايري آغاز شده و در سال جاري تعداد 35 پروژه مطالعاتي در زمينه ساماندهي و ارايه خدمات به عشاير كشور در دست اجراست.

گفتني است, در سال گذشته 50 پروژه با هدف ساماندهي عشاير و 940 پروژه عمراني در زمينه خدمات زيربنايي به عشاير به مرحله اجرا رسيده و در سال جاري 930 پروژه جديد دردست اجراست.

اين گزارش حاكي است, انجام خريد تضميني گندم, چاي, زعفران, سيب و مركبات, افزايش سرعت پرداخت مطالبات قبلي كشاورزان ، حسابرسي 88 درصد شركت‌‏ها و اتحاديه‌‏هاي تعاوني روستايي و كشاورزي در سراسر كشور و ايجاد صندوق‌‏هاي تعاوني اعتبار در شركت هاي تعاوني از اقدامات شاخص بخش تعاون روستايي سال گذشته است.

بر اساس اين گزارش، تاكنون 11 صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌‏گذاري در بخش كشاورزي در قالب 647 تشكل توليدي در سراسر كشور تشكيل شده است.
1385/08/13
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal