وزير جهاد كشاورزي با تكه تكه كردن منابع طبيعي موافق نيست

معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها با اشاره به جزئيات 10 مكاتبه وزير جهادكشاورزي براي پيشگيري و مقابله با آتش سوزي در جنگل ها، گفت: وزير جهاد كشاورزي به هيچ وجه با ادغام اين سازمان با محيط زيست و تكه تكه كردن منابع طبيعي موافق نيست. محمد تقي عموزاده در گفتگو با مهر در واكنش به اظهارات رئيس سابق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري مبني بر اينكه وزير جهاد كشاورزي در زمان آتش سوزي حتي يك تماس هم با اين سازمان برقرار نكرده است، گفت: براساس قانون آئين نامه اجرايي تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، حوادث ملي و منطقه اي و اعلام آن برعهده وزير كشور و يا قائم مقام شوراي عالي مديريت بحران است. وي افزود: تشخيص وقوع حوادث استاني و محلي هم با استاندار و يا فرماندار آن شهرستان است؛ بنابراين در آتش سوزي جنگل ها مديريت بحران بر عهده استاندار بوده است كه همين كار هم انجام گرفت. معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري تصريح كرد: در آتش سوزي جنگل هاي گلستان استاندار به سرعت فعال شد و حتي بنده، سرهنگ ايرواني فرمانده يگان حفاظت از جنگلها را هم به اين استان فرستادم. عموزاده بااشاره به قانون حفاظت و بهره برداي از جنگلها و اراضي كشور، گفت: در تبصره‌اي ذيل ماده 47 قانون محافظت از جنگل‌ها و مراتع عنوان شده است هنگام آتش سوزي در جنگل‌ها كليه ماموران اعم از لشگري، كشوري، شهرداري‌ها كه در نزديكي محل باشند در مقابل تقاضاي مامورين جنگلباني و ژاندارمري يا بخشدار موظفند براي جلوگيري از آتش سوزي فعاليت كنند. همچنين در اين ماده آمده است مامورين كشوري و شهرداري كه قصور داشته باشند براساس ماده 58 و 59 مجازات خواهند شد و براي مامورين لشگري و كشوري بر پايه قانون‌هاي نظامي برخورد مي‌شود. وي تصريح كرد: بنابراين زمان آتش سوزي همه مكلف هستند به كمك بيايند كه در آتش سوز‌ي‌هاي سال گذشته هم همه استانها مراحل پيشگيري و مقابله را طبق مصوبات شوراي عالي مديريت بحران ذيل ماده 3 انجام دادند.معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها افزود: وزير از طريق استاندار اطلاعات آتش‌سوزي‌ها را مرتب پيگيري مي‌كرد و به دليل سلسله مراتب لزومي نداشت كه از طريق سازمان پيگير آتش سوزي‌ها باشد، ضمن آنكه سازمان هم به عنوان زير مجموعه وزارت جهاد كشاورزي در مقابله با حريق وظايف خود را انجام مي‌داد. عموزاده تصريح كرد: برعكس اين موضوع اگر ما مشكل و يا كمبودي داشتيم بايد به وزير گزارش مي‌كرديم تا مشكلات‌مان برطرف شود اما از سوي ما درخواستي به وزير ارسال نشد. وي با اشاره به مكاتبات وزير جهاد كشاورزي قبل و در حين آتش سوزي اظهار داشت: وزير جهاد كشاورزي نامه‌هايي را به ارگان‌هاي مختلف در خصوص مسايل آتش سوزي و تجهيز امكانات مورد نياز نوشتند و بسيار در اين زمينه موفق عمل كردند. معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها افزود: وزير نامه‌اي براي تامين و تجهيز يگان حفاظت و ايجاد ناوگان اطفاء حريق در جنگل‌ها به معاون اول رياست جمهوري فرستاد كه اين طرح به كميسيون‌هاي مختلف از جمله اجتماعي رفت در اين جلسات بنده و رئيس سابق سازمان هم حضور داشتيم. وي افزود: در يكي از جلسات معاون نظارت راهبردي رياست جمهوري، معاون سرمايه انساني رياست جمهوري حضور داشتند و براي تامين رديف اعتباري جديد در جهت تجهيز و امكانات اوليه و نيروي مورد نياز قول هايي را دادند. عموزاده با اشاره به مكاتبه وزير جهاد كشاورزي با وزير كشور گفت: مكاتبه ديگري بين وزير با محمدنجار انجام شد كه در اين نامه بر ايجاد كارگاه تخصصي مديريت منابع طبيعي در سازمان بحران كشور تاكيد شده است زيرا اين سازمان كه مديريت بحران را بر عهده دارد كارگروه منابع طبيعي نداشت. معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها با اشاره به مكاتبه وزير جهاد كشاورزي با دفتر مقام معظم رهبري تصريح كرد: در زمينه كليه حريق‌هاي انجام گرفته در سال گذشته و اقدامات ضروري براي پيشگيري از حريق مكاتبه‌اي با دفتر مقام معظم رهبري انجام گرفت كه رونوشت آن به رياست جمهوري و به رئيس مجلس هم براي انجام اقدامات ضروري فرستاده شد. عموزاده افزود: وزير جهاد كشاورزي با معاون اول رياست جمهوري براي همكاري دستگاه هاي لشگري و كشوري در زمان آتش سوزي با دستگاه‌هاي متولي و استانداري و منابع طبيعي هم مكاتبه اي داشت. وي به مكاتبه وزير جهاد كشاورزي با سردار فيروزآبادي اشاره كرد و گفت: وزير جهاد كشاورزي با رئيس ستاد نيروهاي مسلح براي بازديد سازمان جنگل‌ها از بالگردها و دستگاه‌هاي نظارتي و برنامه ريزي براي تامين بالگردهاي مورد نياز اعم از خريد و اجاره مكاتبه‌اي را انجام داده است. معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها افزود: مكاتبه ديگري ميان وزير جهاد كشاورزي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام شد كه در اين نامه بر تامين اعتبارات سنواتي براي تجهيز يگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و مجهز كردن به وسايل پرنده مانند بالگرد و هواپيماي بدون سرنشين تاكيد شده است. وي درباره اخذ كد اضطراري 120 اظهار داشت: وزير مكاتبه‌ ديگري هم  با رئيس جمهور داشت كه براساس آن كد اضطراري 120 براي منابع طبيعي در نظر گرفته شود زيرا اين شماره رايگان است و مردم مي توانند در زمان آتش سوزي به سازمان اطلاع دهند. عموزاده به آخرين مكاتبه وزير اشاره كرد و گفت: دهمين مكاتبه با هيئت رئيسه مجلس و دولت براي تهيه طرح جامع پيشگيري و اطفاء حريق انجام گرفت.وي با بيان اينكه بسته اجرايي براي حفاظت از منابع طبيعي تهيه شده است، گفت: بسته اجرايي براي حفاظت از منابع طبيعي كشور، تجهيز يگان حفاظت و اعتبارات مربوط به هر بخش تهيه شده است كه وزير هم در اين خصوص جلسه گذاشت و براي صدور مجوز بكارگيري يك هزار نفر براي مدت سه سال از طريق معاونت توسعه و مديريت منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي دستور داد. معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها افزود: خريد دو فروند بالگرد از سوي سازمان جنگل ها و خريد وسايل انفرادي و گروهي و به كارگيري سربازان براي كمك به اطفاء حريق از ديگر دستورات وزير جهاد كشاورزي بوده است. وي با اشاره به اظهارات علي سلاجقه در مورد تكه تكه شدن منابع طبيعي كه از سوي رئيس سابق سازمان جنگل هامطرح شده بود، اظهار داشت: سلاجقه قبل از رياست سازمان هم با امضاي خود و جمعي از دانشگاهيان به رئيس جمهور نامه اي نوشت مبني براينكه سازمان منابع طبيعي كشور به سازمان محيط زيست ملحق شود؛ يعني از شروع كار تكه تكه شدن منابع طبيعي را آغاز كرد اما وزير جهاد كشاورزي همواره تاكيد داشت كه من به هيچوجه حاضر نمي‌شوم موجوديت سازمان را با تمام وظايف ذاتي و اساسي آن به دستگاه ديگري واگذار كنم.معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها بابيان اينكه هر كسي از منظر خود و ارگان خود موضوعي را مطرح مي‌كند كه لزوماً مورد نظر ما نيست، افزود: شايد محيط زيست قصد داشته باشد اختيارات خود را توسعه بدهد و يا دستگاه اجرايي ديگري قصد داشته باشد اقتدار سازمان جنگل‌ها را از بين ببرد و يا كمرنگ كند اما وزارت جهاد كشاورزي به هيچ عنوان حاضر به قبول آن نيست. عموزاده افزود: در اين ميان، سازمان جنگل‌ها وظايف حاكميتي دارد و هيچ سازماني به اندازه اين سازمان نمي‌تواند اعمال حاكميت كند ازسويي 126 ميليون هكتار سند مالكيت توسط اين سازمان براي كشور اخذ شده است كه با اخذ 15 ميليون هكتار ديگر 140 ميليون هكتار اخذ سند مي شود كه متعلق به سازمان جنگل‌ها است؛ بنابراين هيچ سازماني اين اختيارات و قدرت را ندارد. وي تصريح كرد:‌ علاوه بر آن، 16 لايه اطلاعاتي تهيه شده كه با تشخيص يك نقطه 16 لايه اطلاعاتي از آن استخراج مي‌شود كه اين اقتدار سازمان ممكن است دستگاه‌هايي را مجاب كند كه درصدد تصاحب آن باشند. عموزاده افزود: وزير همچنين اعلام كرده است كه اگر بناست جايگاه منابع طبيعي ارتقاء پيدا كند اين سازمان محيط است كه بايد در دل سازمان جنگلها قرار گيرد و ادغام شود، چون سازمان حفاظت محيط زيست وظايف اجرايي ندارد در حالي كه سازمان منابع طبيعي كشور داراي وظايف عديده اجرايي است كه در طول سال با 400 ميليارد تومان اعتبار آن را مديريت مي كند. معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها تصريح كرد: در مجموع 7 درصد از منابع طبيعي كشور در اختيار سازمان  محيط زيست است و 93 درصد باقي مانده را سازمان جنگل ها مديريت مي كند، بنابراين مشكلي نيست اگر 7 درصد باقي مانده هم زير مجموعه سازمان جنگل ها باشد. وي گفت: بنابراين وزير جهاد كشاورزي قصد تكه تكه كردن منابع طبيعي را ندارد بلكه برعكس بر يكپارچه سازي و مديريت جامع منابع طبيعي تاكيد مي‌كند.عموزاده با اشاره به طرح باغشهرها اظهار داشت: در مورد واگذاري زمين‌هاي هزار متري تا كنون به وزارتخانه ابلاغي نشده است؛ بنابراين موضوعيت اينكه سلاجقه به دليل باغشهرها بركنار شده، صحت ندارد. معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها افزود: بنده به عنوان معاون ذيربط در سازمان جنگلها اين موضع را كاملاً تكذيب مي كنم، زيرا هيچ مرجعي براي باغشهرها به سازمان جنگل‌ها مراجعه نكرده است. وي با اشاره به طرح رئيس جمهور به عنوان پدافند غيرعامل افزود: رئيس جمهور سكونت‌گاه هاي دايمي را مطرح كرده كه به عنوان پدافند غيرعامل در مواقع بحراني مردم از شهر خارج شوند تا ساير دستگاه‌ها اعمال مديريت بهتري داشته باشند. عموزاده تصريح كرد:‌ سكونت‌گاه‌هاي دايمي هم بايد در حريم شهرها و يا محدوه شهرها باشد كه وظيفه آن هم با وزارت راه و شهرسازي است كه البته بخشي از آن به بنياد مسكن هم سپرده شده است. وي با اشاره به مراسم توديع سلاجقه و معارفه اورنگي در سازمان جنگل‌ها گفت: اخيراً هم نماينده وزير در جلسه توديع تاكيد كرد كه سازمان جنگل ها مديريت يكپارچه خواهد داشت و به هيچوجه وظايف مالكيتي و طرح‌ها و پروژه‌هاي آن به هيچ سازمان ديگري سپرده نمي‌شود.

 

1390/05/16
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal