مراكز و مجتمع هاي درماني دامي و شركتهاي مهندسي، بازرگاني و كشاورزي رتبه بندي مي شوند

با موافقت دولت، درمانگاه ها، مجتمع هاي درماني، آزمايشگاه ها، داروخانه ها، بيمارستان هاي دامي، و شركت هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني- اجرايي- مديريتي-مالي و بيمه- اقتصادي- بازرگاني و كشاورزي رتبه بندي مي شوند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره(6) ماده(2) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي –مصوب 1389- آيين نامه اجرايي نحوه رتبه بندي مراكز موضوع تبصره(6) ماده ياد شده را تصويب كرد.

بر اين اساس، به منظور رتبه بندي مراكز(درمانگاه ها، كلينيك ها، مجتمع هاي درماني، پلي كلينيك ها، آزمايشگاه ها، داروخانه ها، بيمارستان هاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي، مايه كوبي و شركت هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني- اجرايي- مديريتي-مالي و بيمه- اقتصادي- بازرگاني و كشاورزي)در هر استان كميته رتبه بندي(بررسي شاخص توان فني و اجرايي هر يك از مراكز) با تركيب رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي يا سازمان نظام دامپزشكي مربوط استان(رئيس)، معاون ذي ربط سازمان مربوط استان(دبير)، يك نفر كارشناس خبره در رشته هاي مربوط به انتخاب استاندار، يك نفر كارشناس خبره در رشته هاي مربوط به انتخاب رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان، يك نفر كارشناس خبره در رشته هاي مربوط به انتخاب شوراي سازمان نظام دامپزشكي استان تشكيل مي شود و تصميمات آن با اكثريت سه راي لازم الاجرا است.

همچنين بررسي درخواست متقاضيان و رتبه بندي آنها با رعايت مفاد اين آيين نامه و شيوه نامه هاي مصوب هيئت عالي رتبه بندي، ارائه پيشنهادهاي اصلاحي درباره رتبه بندي توان فني و اجرايي هر يك از مراكز به هيئت عالي رتبه بندي، به هنگام رساني مستمر و ارائه فهرست خدمات مربوط به هر يك از تخصص ها، نام و مشخصات هر يك از مراكز ذيصلاح به تفكيك حوزه فعاليت و تخصص، رتبه و تعداد كار مجاز(حداكثر تعداد كاري كه مي توان به صورت همزمان به دارنده رتبه از هر تخصص ارجاع كرد) براي هر مركز، وظايف كميته رتبه بندي شاخص توان فني و اجرايي استان است.

بر اساس اين مصوبه، هيئت عالي رتبه بندي با تركيب وزير جهاد كشاورزي يا يكي از معاونان وي به انتخاب وزير(رئيس)، رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي يا سازمان نظام دامپزشكي، معاون ذي ربط رئيس سازمان مركزي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي يا سازمان نظام دامپزشكي(دبير)، معاون ذي ربط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دو نفر كارشناس صاحب نظر با حداقل(10) سال سابقه پژوهشي، مطالعاتي يا اجرايي مربوط به انتخاب وزير جهاد كشاورزي تشكيل مي شود و تصميمات آن با حداقل چهار راي موافق لازم الاجرا است.

بررسي و تاييد رتبه بندي مراكز(درمانگاه ها، كلينيك ها، مجتمع هاي درماني، پلي كلينيك ها، آزمايشگاه ها، داروخانه ها، بيمارستان هاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي، مايه كوبي و شركت هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني- اجرايي- مديريتي-مالي و بيمه- اقتصادي- بازرگاني و كشاورزي) براي كسب دو رده نهايي پس از تصويب كميته رتبه بندي استان، بررسي و تصويب شيوه نامه هاي رتبه بندي به تفكيك نوع مراكز، بررسي و تدوين ضوابط در خصوص نحوه نظارت و ارزيابي فعاليت هاي اعضاي رتبه بندي شده سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي يا سازمان نظام دامپزشكي، بررسي و تدوين ضوابط نحوه جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني فعاليت هاي بخش كشاورزي، نظارت بر كميته رتبه بندي استان از وظايف هيئت عالي رتبه بندي است.

بر اين اساس، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي يا سازمان نظام دامپزشكي استان موظف است عملكرد مراكز رتبه بندي شده را به صورت دوره اي (حداقل هر دو سال يكبار) مورد ارزيابي قرار داده و نتيجه آن را به كميته رتبه بندي استان منعكس كند تا در تمديد مجوزهاي ارائه خدمات مربوط ملاك عمل قرار دهد.

 همچنين دستگاه هاي اجرايي موظفند؛ قبل از انعقاد قرارداد و ارجاع كار به مراكز(درمانگاه ها، كلينيك ها، مجتمع هاي درماني، پلي كلينيك ها، آزمايشگاه ها، داروخانه ها، بيمارستان هاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي، مايه كوبي و شركت هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني- اجرايي- مديريتي-مالي و بيمه- اقتصادي- بازرگاني و كشاورزي)، سقف مجاز و ظرفيت هاي خالي را از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي يا سازمان نظام دامپزشكي ذي ربط استان استعلام كرده و ضمن اقدام بر اساس آن، نتيجه را به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي يا سازمان نظام دامپزشكي اعلام كنند.

بر اساس اين مصوبه، مراكز رتبه بندي شده(درمانگاه ها، كلينيك ها، مجتمع هاي درماني، پلي كلينيك ها، آزمايشگاه ها، داروخانه ها، بيمارستان هاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي، مايه كوبي و شركت هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني- اجرايي- مديريتي-مالي و بيمه- اقتصادي- بازرگاني و كشاورزي) قبل از ابلاغ اين آيين نامه مكلفند ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه براي تطبيق وضعيت خود اقدام كنند.

همچنين مقررات اين آيين نامه شامل انجام پروژه هاي دولتي مربوط به وسيله مراكز (درمانگاه ها، كلينيك ها، مجتمع هاي درماني، پلي كلينيك ها، آزمايشگاه ها، داروخانه ها، بيمارستان هاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي، مايه كوبي و شركت هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني- اجرايي- مديريتي-مالي و بيمه- اقتصادي- بازرگاني و كشاورزي) در داخل و خارج از كشور است.اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.


1391/10/04
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal