ممنوعيت 3 ساله عمليات قطع جنگل هاي دست كاشت

معاون وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد: به دليل بروز مشكلات در برخي استانهاي بياباني، انجام عمليات قطع و برش در جنگلهاي دست كاشت و طبيعي بياباني به مدت سه سال ممنوع شد.

دكترفرود شريفي در گفتگو با مهر در خصوص برنامه هاي اجرايي سالجاري گفت: تنظيم و تدوين موافقتنامه ها، تهيه طرحهاي مديريتي و اجرايي و نيز اجراي طرحها، مديريت، نظارت و برنامه ريزي آنها امسال در دستوركار قرارگرفته است به نحويكه موافقتنامه ها بر اساس اهداف كمي سند توسعه بخشي كشاورزي و منابع طبيعي برنامه چهارم و جبران عملكرد سالهاي اول تا چهارم برنامه تنطيم و مبادله خواهد شد.معاون وزير جهاد كشاورزي بيان كرد: درسالجاري اهداف كمي و كيفي پروژه هاي مقابله با پديده بيابانزايي و كنترل فرسايش بادي در موافقتنامه هاي استاني براي مناطقي تعريف مي شود كه داراي طرح مصوب اجرايي باشند، ضمن اينكه درعملكرد اعتبارات هزينه اي شاخص اصلاح الگوي مصرف و صرفه جويي هاي بهينه در دستوركار قرار دارد.وي اظهارداشت: درتهيه و اجراي طرحهاي مديريتي مناطق بياباني، جنگلهاي دست كاشت و طبيعي و نيز كنترل كانونهاي بحراني فرسايش بادي بر رعايت اصول جامع نگري، مشاركت پذيري مردم و بهره بردارن تاكيد شده است.شريفي بابيان اينكه در سالجاري بازنگري و به روز كردن برنامه ريزي طرحهاي تهيه شده مصوب كه 5 سال از تاريخ تصويب آنها گذشته باشد در دستور كار قرار دارد، افزود: همچنين كاهش فاصله تهيه، تصويب و اجراي طرحهاي بيابانزدايي، مديريت منازق بياباني، مديريت جنكلهاي دست كاشت و كانونهاي بحراني فرسايش بادي امسال عملياتي مي شود.وي با اشاره به جلب سرمايه گذاري در مناطق بياباني با اولويت بهره برداران بومي در سالجاري، تصريح كرد: تكليف طرحهاي بيابانزدايي كه در سالهاي گذشته تهيه ولي به تصويب نرسيده امسال مشخص خواهد شد.معاون وزير جهاد كشاورزي در ارتباط با اجراي طرحها در سالجاري خاطرنشان كرد: كنترل كانونهاي بحراني فرسايش بادي اولويت دار در مناطق تحت تهديد و خسارت پذير با اجراي اقدامات بازدارنده از جمله مالچ پاشي، احداث بادشكن و نهالكاري بر اساس طرحهاي مصوب اجرايي مي شود. وي با تاكيد بر استفاده از تشكلهاي مردمي و جذب تسهيلات بانكي به منظور ورود سرمايه و دانش بومي بهره بردارن در احياي مناطق بياباني كشور گفت: در سالجاري اصلاح روشهاي اجرايي سنتي و بكارگيري گونه هاي گياهي به ويژه گونه هاي بومي و مقاوم به خشكي، شوري و اقتصادي با توجه به پتانسيل مناطق در دستور كار قرار گرفته است.شريفي تاكيد كرد: در سالجاري اجراي عمليات بيولوژيكي و مديريت هرزآبها درترسالي ها و نيز تقويت همه جانبه اقدامات حفاظتي، مديريتي، مراقبت و آبياري در خشكسالي ها در دستور كار قرار دارد.وي عنوان كرد: درسالجاري استفاده ازمالچ به عنوان آخرين گزينه در كنترل كانونهاي بحراني فرسايش بادي و جايگزيني آن با روشهاي بومي منطقه و كنترل مناطق برداشت مورد توجه قرار گرفته است.معاون وزيرجهاد كشاورزي با اشاره به اجراي پروژه ها و برنامه ها بر اساس جدول زمانبندي طرحهاي مصوب در سالجاري بيان كرد: به دليل بروز مشكلات در برخي استانهاي بياباني و جلوگيري از گسترش آن، در سالجاري انجام عمليات قطع و برش جنگلهاي دست كاشت و طبيعي بياباني به مدت سه سال ممنوع اعلام مي شود.وي همچنين به اجراي پروژه بادشكن زنده اطراف مزارع و اراضي كشاورزي، اجراي پروژه پايلوت در زمينه كاهش هزينه هاي اجرايي و بهبود كيفي اقدامات و اجراي كردن برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزايي و كاهش اثرات خشكسالي در سالجاري اشاره كرد.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

1388/04/20
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal