نحوه عقد قرارداد از اعتبارات طرح ملی کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات فی مابین پیمانکار و کارفرما به چه صورت است؟
سئوال:

نحوه عقد قرارداد از اعتبارات طرح ملی کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات فی مابین پیمانکار و کارفرما به چه صورت است؟

پاسخ:
سازمان جهاد کشاورزی بر اساس فهرست بهای قنات مبلغ پایه عملیات مورد نظر را اعلام و پس از استعلام از پیمانکاران و انتخاب پیمانکاری که کمترین قیمت را پیشنهاد نموده است قرارداد فی مابین بهره بردار بعنوان کافرما و مقنی (حقیقی یا حقوقی) بعنوان پیمانکار منعقد می گردد ضمنا رضایت بهره بردار در پرداخت حق الزحمه به پیمانکار نیز اخذ می گردد و پس از انجام عملیات و بازدید و تائید اجرا طرح توسط سازمان جهاد کشاورزی مبلغ صورت وضعیت توسط صندوق توسعه بخش کشاورزی بعنوان عاملیت قرارداد در وجه پیمانکار آزاد می گردد.
تاریخ:
1398/04/09
تعداد بازدید:
969
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal