مهمترین فعالیت و فاکتور اصلی و محوری در طرح های آب و خاک تشکل ها شامل چه اقداماتی می باشد؟
سئوال:

مهمترین فعالیت و فاکتور اصلی و محوری در طرح های آب و خاک تشکل ها شامل چه اقداماتی می باشد؟

پاسخ:

با توجه به اینکه عمده تشکل های کشاورزی تحت پوشش چاه ها و در اراضی خارج از شبکه مدرن انجام می گردند عمده فعالیت انجام شده در عملیات آب و خاک تشکل ها شامل تجمیع و یکپارچه سازی و همچنین لوله گذاری و انتقال آب داخل مزرعه و سیستم آبیاری کم فشار می باشد که تا حدود زیادی از هزینه های پروژه کاسته و باعث افزایش راندمان آبیاری و در نهایت افزایش راندمات تولید و افزایش بهره وری می شود.

تاریخ:
1398/08/28
تعداد بازدید:
972
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal