برای امکان انجام عملیات تجهیز و نوسازی در مناطقی که پروژه فعال در موافقتنامه ندارند چه باید کرد؟
سئوال:

برای امکان انجام عملیات تجهیز و نوسازی در مناطقی که پروژه فعال در موافقتنامه ندارند چه باید کرد؟

پاسخ:
با توجه به دستورالعمل ماده 215 قانون برنامه پنجم و دستور العمل ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می بایست پروژه جدید با طی مراحل قانونی مطرح در این مواد تعریف گردیده و در صورت نیاز به تغییر اهداف کمی پروژه نیز این فرایند تکرار گردد.
تاریخ:
1398/08/28
تعداد بازدید:
969
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal